Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Nové příležitosti najdeme v Kazachstánu, věří české firmy

7. 10. 2015 | Českomoravská elektrotechnická asociace | www.electroindustry.cz

Přes deset českých vystavovatelů se 27. – 29. října představí na mezinárodním veletrhu energetiky a elektrotechniky Power Kazakhstan 2015 v rámci oficiální české účasti. Tu v Almatě organizuje české ministerstvo průmyslu a obchodu, pro které je Kazachstán jednou z prioritních zemí pro export.

„Kazachstán vnímáme jako zemi nových příležitostí,″ shodli se zástupci českých společností a oborových asociací na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se uskutečnil 14. – 18. září 2015 v Brně. Česká republika, jejíž produkce se z 80 procent vyváží za hranice, nyní po úpadku především ruských příležitostí, hledá nové trhy pro export. A šance vidí právě v Kazachstánu. Česká oficiální účast, kterou organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, se tam uskuteční na návrh Českomoravské elektrotechnické asociace ELA. „Firmy zde budou hledat především dlouhodobá partnerství pro střední a velké projekty. Nechceme prodat jednoduchý produkt a z Kazachstánu zmizet, naopak se snažíme najít partnery, se kterými budeme společně spolupracovat po dobu několika let. Veletrh je výbornou příležitostí a jedním z prvních kamínků mozaiky vzájemné spolupráce,″ uvedl Jan Prokš, ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace. 

O Kazachstán je zájem

Českomoravská elektrotechnická asociace je odborným garantem oficiální české návštěvy veletrhu Power Kazakhstan 2015, kterou organizuje a finančně také podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

„O Kazachstán je tradičně mezi svazy a asociacemi, které navrhují návštěvy, jež bychom mohli finančně podpořit, velký zájem. Firmám na veletrhu poskytneme výstavní plochu a výstavbu expozice, v rámci které se mohou společnosti představit. Vystavovatelům jsou mimo jiné také k dispozici zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade a zastupitelských úřadů v zahraničí, kteří mohou firmám poradit,″ uvedla Věra Zelinková z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jak dodala, podpora účasti českých firem na Power Kazakhstan je jedním z nástrojů, jak zvýšit vývoz do Kazachstánu, který je podle exportní strategie jednou z dvanácti prioritních zemí pro český vývoz.

Hledat partnery v Kazachstánu pojede v říjnu v rámci oficiální české účasti také společnost ETD  Transformátory. „Dodávky tam už máme, jde ale o speciální transformátory, které se tam dostaly přes našeho partnera. Teď bychom v Kazachstánu chtěli najít konečného zákazníka a prosadit se s našimi standardními výrobky,″ řekla Karin Dyková. Hlavní výhodou české společnosti v čínské cenové konkurenci je podle ní flexibilita.

„Umíme se požadavkům konečného zákazníka zcela přizpůsobit. Máme šikovné konstruktéry, kteří dokážou navrhnout optimální transformátor pro dané parametry projektu. Problém je trochu v tom, že projektanti v zemích bývalého Sovětského svazu jsou stále velmi konzervativní – místo toho, aby se upravovaly transformátory podle jejich zadání, se raději spokojí s tabulkovým řešením.  Právě v tom, že nepřicházíme pouze s typovou řadou, vidíme svoji šanci,″ dodala Karin Dyková.

České firmy oslovují kvalitou

Velké příležitosti vidí v Kazachstánu také Tomáš Měřínský ze Sdružení dodavatelů investičních celků. „Evropské trhy už mnoho možností nenabízí, museli jsme také reagovat na situaci v Rusku, které bylo pro řadu firem primárním trhem. Naše portfolio teď chceme rozdělit zejména mezi jižní Ameriku a trhy jako Írán nebo právě Kazachstán. I proto chceme být na akcích typu Power Kazakhstan vidět,″ uvedl Měřínský, ředitel sdružení, které dodává investiční celky z nejrůznějších oblastí do celého světa.

Jak říká, české firmy mohou zaujmout především kvalitou. „Navíc mají zejména na Blízkém a Středním Východě a v severní Africe stále velmi dobré jméno. Pokud budou vystupovat společně, mají šanci navázat na tradici a uspět,″ dodává. 

Tiskové materiály ELA


 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
je ústředním orgánem státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí. Ministerstvo koordinuje zahraničně obchodní politiku České republiky ve vztahu k jednotlivým státům, zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod či realizuje obchodní spolupráci s Evropskými společenstvími, Evropským sdružením volného obchodu a jinými mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními.
www.mpo.cz

Českomoravská elektrotechnická asociace ELA
sdružuje právnické i fyzické osoby elektronického a elektrotechnického průmyslu a též subjekty, které mají s elektrotechnickým průmyslem společné zájmy. Asociace hájí zájmy zaměstnavatelů na principech podnikatelské demokracie. Kromě vlastního kolektivního vyjednávání s odbory, komunikuje dále s příslušnými orgány státní správy a samozřejmě zastřešující zaměstnavatelskou organizací, Svazem průmyslu a dopravy ČR. Svým členům umožňuje účast na tvorbě nových legislativních norem, při práci v odborných skupinách a dalších činnostech. 
www.electroindustry.cz

Sdružení dodavatelů investičních celků
představuje platformu při obhajobě a prosazování společných zájmů svých členů v problematice dodávek investičních celků pro export a tuzemský trh. Představitelé SDIC navazují kontakty a jednají s představiteli hospodářského a politického řízení státu a zástupci finančních, pojišťovacích a dalších institucí působících v oboru dodávek investičních celků. Nedílnou součástí práce Sdružení je nabídka pomoci při řešení individuálních problémů jednotlivých členů SDIC a podpora jejich obchodních aktivit. Každý člen Sdružení je oprávněn využívat prostředky a možnosti SDIC jako nástroje k dosažení svých ekonomických cílů.
www.sdic.cz

ETD Transformátory
je tradičním výrobcem a konstruktérem řadových i speciálních výkonových transformátorů, tlumivek a reaktorů s vlastním know – how, komplexní technologií a speciálním zkušebním zařízením v regionu střední Evropy. Má přes 90 let zkušeností v oboru, z velké části pod značkou ŠKODA, a spokojené zákazníky po celém světě. ETD Transformátory jsou dceřinou společností firmy BEZ TRANSFORMÁTORY a.s. a součástí nadnárodní skupiny International BEZ Group, (dále IBG).  
www.etd-bez.cz

MEATEST
se zabývá vývojem, výrobou a prodejem přístrojů, určených především pro metrologické laboratoře, průmyslové kalibrace a přesná průmyslová měření. Nabídka zahrnuje kalibrační přístroje, měřicí přístroje a opomenuta nezůstává ani průmyslová automatizace. Přístroje vlastní výroby společnost exportuje do všech pěti kontinentů. Majoritními odběrateli jsou zákazníci v Evropě, Severní Americe a Asii. K významným exportním produktům patří zejména kalibrátory elektrikých veličin a jejich příslušenství, programovatelné dekády a elektromagnetické průtokoměry.
www.meatest.cz

VYRTYCH
patří mezi významné české výrobce a exportéry. Firma disponuje vlastním vývojovým a projekčním střediskem, kompletní výrobní technologií a akreditovanou zkušebnou. Díky tomu je možné vyhovět speciálním požadavkům zákazníků na výrobu atypických provedení svítidel. Společnost se zaměřuje na vývoj a výrobu svítidel do speciálních aplikací. Vyniká nabídkou speciálních svítidel do prostředí s nebezpečím výbuchu, průmyslových svítidel s vysokým stupněm ochrany proti vniknutí prachů a vody, svítidel do extrémních teplot okolí a svítidel pro prostory s vysokým rizikem
poškození.
www.vyrtych.cz

KPB INTRA
se zabývá vývojem, výrobou a prodejem přístrojových transformátorů proudu a napětí. Tyto přístroje jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vysokého napětí vnitřního i venkovního provedení, a to pro nejvyšší napětí soustavy od 1.2 do 40.5 kV. Firma dále vyrábí snímače, napájecí transformátory do výkonu 2500 VA, izolátory a zakázkové epoxidové dílce. Všechny výrobky jsou vyráběny technologií vakuového a tlakového gelování. Zákazníky jsou nejen tuzemské firmy, ale i řada zahraničních korporací.
www.kpbintra.cz

ELEXIM
je spolehlivým dodavatelem elektrotechniky pro průmysl a vybavení budov. Společnost se specializuje především na dodávky širokého sortimentu elektropřístrojů NN a VN, řídicí a regulační techniky, transformátorů, diesel generátorů a komplexních celků rozvoden nízkého, středního a vysokého napětí. Firma byla založena v roce 1999, brzy pronikla na zahraniční trh a nyní se již v rámci úspěšného rozvoje zaměřuje na zakládání dceřiných společností.
www.elexim.net

HYDROMA
poskytuje inženýring, dodávky hydraulických systémů, komponentů a všestranné služby v oblasti hydrauliky pro průmyslové aplikace. Realizuje návrhy a výrobu hydraulických agregátů a velmi úzce spolupracuje s italským partnerem, firmou HANSA-TMP a pobočkami HYDROMA SK, sídlící v Považské Bystrici a HIDROMA SISTEMS PL, sídlící v polském městě Chrozów.
www.hydroma.cz

OEZ
je  tradiční výrobce jistících a spínacích přístrojů nízkého napětí, který působí na elektrotechnickém trhu více než sedmdesát let. V roce 1994 přešla společnost do soukromého vlastnictví, za tu dobu  kompletně inovovala a rozšířila výrobní program. Společnost se tak postupně zařadila k lídrům trhu  středoevropského regionu. Od roku 2007 je firma OEZ součástí skupiny Siemens.
www.oez.cz

ZVVZ-Enven Engineering
 je v rámci ZVVZ Group samostatnou obchodně engineeringovou firmou se zaměřením na realizaci kompletních projektů a dodávek zařízení na odlučování a odprašování tuhých a plynných znečišťujících látek z technologických a energetických plynů. ZVVZ-Enven Engineering, jako nositel vlastního know-how, zajišťuje vedle kusových dodávek, také pozici generálního dodavatele investičních celků (kompletní zhotovení díla „na klíč"). ZVVZ-Enven Engineering dále realizuje kompletní dodávky klimatizačních a větracích zařízení pro jaderné elektrárny, klimatizaci budov, větrání dolů, tunelů a metra.
www.zvvz.cz/zvvz-enven.html