Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Nové počítadlo bleskových impulzů PBI-7 od firmy Hakel

18. 5. 2020 | Bc. Michal Závodník | HAKEL spol. s r. o. | www.hakel.cz

Počítadlo bleskových impulzů je zařízení, které poskytuje informaci o počtu zásahů blesku do jímací soustavy objektu. Jedná se o záznamové zařízení, které spolu s provedením následné revize slouží ke sledování stavu hromosvodné soustavy v průběhu jejího života.

PBI-7 představuje novou generaci počítadla bleskových impulzů, které se instaluje přímo na hromosvod objektu. Nové počítadlo si zachovává všechny vlastnosti svého předchůdce (HAKEL PBI-5). Navíc je vybaveno novinkami, které PBI-7 (obr. 1) řadí mezi přední přístroje v této kategorii na trhu.

Obr. 1. Počítadlo bleskových impulzů PBI-7
Obr. 1. Počítadlo bleskových impulzů PBI-7

Hlavní inovací je funkce určení zbývající kapacity baterie. Počítadlo tak samo zákazníkovi řekne, zda je nutná výměna baterie. Velkou výhodou modelu PBI-7 je extrémně nízká spotřeba, která je nižší než 10 µA v klidovém stavu. S odpovídajícím typem baterie přesahuje teoreticky doba činnosti jedné sady baterií 30 let. Reálná doba provozu do výměny baterií je předpokládána minimálně pět let.

Nový typ PBI-7 poskytuje podrobný přehled o počtu svedených impulzů a jejich časovém rozložení. Každý zaznamenaný impulz je opatřen časovou značkou, podle které lze s přesností na vteřiny identifikovat, kdy ke svodu došlo.

Během vývoje prošel nový model typovými zkouškami reakce, které se skládaly ze tří částí různého typu. Za prvé se jednalo o zkoušky hraničního proudu, tedy proudu, který počítadlo ještě nezaznamená. Tato hodnota je velmi důležitá zejména proto, aby bylo vyloučeno, že počítadlo nebude reagovat na možné ruchy a přepětí, které nedosahují požadované úrovně pro bleskový proud. V případě PBI-7 je tato hodnota rovna 0,5 kA. Za druhé jde o zkoušku minimálního proudu, který již počitadlo spolehlivě započítá. V tomto případě 1 kA. Třetí je zkouška maximálního proudu, který počítadlo započítá, aniž dojde k poškození přístroje. PBI-7 má tuto hodnotu stanovenou na 100 kA. Všechny tři zkoušky se prováděly v obou polaritách impulzního proudu a pro vlny 8/20 i 10/350.

Obr. 2. Ilustrativní instalace počítadla v domě
Obr. 2. Ilustrativní instalace počítadla v domě

Nový model počítadla PBI-7 prošel všemi zkouškami úspěšně. Odzkoušena byla také varianta montáže pomocí redukční sady, která umožňuje instalaci namísto kulatého svodového drátu na svodový pás. Tato varianta se používá v některých anglicky hovořících zemích nebo v Asii.

Výrobek také splňuje normu IEC 62561-6, která standardizuje čítače úderu blesku. Nový typ počítadla PBI-7 je jeden z prvních, který danou normu splňuje v plném rozsahu.

Bc. Michal Závodník, vedoucí oddělení vývoje
mikroelektroniky, Hakel spol. s r. o.


Vyšlo v časopise Elektro č. 4-5/2020 na straně 40.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021