Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Nová vlajková loď přístrojů řady Eurotest

14. 3. 2018 | Ing. Leoš Koupý | ILLKO, s. r. o. | www.illko.cz

Když v roce 1999 slovinská společnost METREL zahájila výrobu přístroje Eurotest 61557, jistě ani ona neočekávala, že se bude téměř beze změny vyrábět daších devatenáct let a stane se nejoblíbenějším a, alespoň v České republice, jedním z nejrozšířenějších multifunkčních přístrojů pro revize elektrických instalací. K jeho neobyčejnému úspěchu přispěla nejen velká spolehlivost a vybavenost množstvím měřicích funkcí, ale i skvělé technické parametry.

V současné době se rozbíhá výroba nového multifunkčního přístroje pro revize elektrických instalací, který se má stát nástupcem nejen úspěšného Eurotestu 61557, ale i některých mladších přístrojů. EurotestXD (MI 3155) proto v sobě slučuje technické parametry svých předchůdců a doplňuje je novými funkcemi, které reagují na požadavky překotného rozvoje elektrických výrobků a s tím souvisejících jejich nových vlastností a parametrů ochranných prvků. Vznikl tak profesionální přístroj, v němž konstruktéři zúročili mnohaleté zkušenosti z výroby multifunkčních přístrojů, a jejž vybavili maximem měřicích funkcí, které bylo možné, s ohledem na rozměry a určení přístroje, sloučit do kompaktního pouzdra nevelkých rozměrů a nového vzhledu.

EurotestXD ILLKO
Obr. 1. EurotestXD

Přístroj lze použít k téměř všem potřebným měřením při revizích elektrických instalací, zemnicích soustav a jiných elektrických zařízení v sítích TN, TT a IT. Samozřejmostí je možnost přístroj propojit nejen s PC, ale i s tabletem nebo chytrým telefonem vybaveným operačním systémem Android. Spojení lze navázat jak s použitím USB kabelu, tak i bezdrátově prostřednictvím vestavěného modulu Bluetooth. Výrazným prvkem přístroje je intuitivní ovládání z velkého barevného dotykového displeje.

Přístroj je vybaven všemi běžnými měřicími funkcemi, které se od revizního přístroje očekávají, a mnoha nadstandardními. Vzhledem k jejich množství popišme jen zajímavé nebo u této kategorie neobvyklé vlastnosti přístroje.

Vybrané měřicí funkce a vlastnosti
– izolační odpor napětím 50 až 2 500 V, výpočet parametrů PI a DAR,
– měření malých odporů proudem 200 mA s možností čtyřvodičového připojení,
– spojitost vodiče PE po místo rozdělení PEN bez prodlužovacího vodiče,
– impedance sítě, úbytek napětí, zkratový proud s možností čtyřvodičového připojení,
– impedance smyčky, zkratový proud, měření bez vypnutí RCD,
– měření impedance smyčky a parametrů RCD při frekvenci sítě 16 až 400 Hz,
– výkon a harmonické složky (THD) do 11. harmonické,
– měření RCD typů AC, A, F, B, B+ a přenosných PRCD, PRCD-K, PRCD-S,
– měření RCD typu EV pro dobíjecí stanice a MI pro mobilní instalace,
– zemní odpor (pomocí sond i pomocí dvou klešťových přístrojů),
– rezistivita půdy pomocí ρ-adaptéru (volitelné příslušenství),
– TRMS unikající proud a proud protékající spotřebičem pomocí kleští (volitelné příslušenství),
– unikající proud při stavu jedné závady ISFL,
– zkouška hlídačů izolačního stavu IMD,
– testování varistorových SPD,
– měření poklesu zbytkového napětí u strojů podle ČSN EN 60204-1,
– osvětlení (volitelné příslušenství),
– impedance smyčky s vysokým rozlišením (mΩ, volitelné příslušenství),
– funkce lokátor pro trasování vedení (volitelné příslušenství),
– testování dobíjecích stanic pro elektromobily (volitelné příslušenství).

Hlavní vlastnosti
– předdefinované nebo uživatelem programovatelné automatické postupy měření (AUTO SEQUENCE®),
– předdefinované automatické testy v sítích TT, TN, TN/RCD, IT,
– funkce HELP, umožňující zobrazit na displeji zapojení pro měření jednotlivých funkcí,
– rozsáhlá databáze pojistek pro snadné vyhodnocení výsledků měření impedance,
– online monitorování napětí mezi všemi měřicími svorkami přístroje,
– možnost automatického testu RCD,
– komunikace s PC i s tablety a telefony se systémem Android pomocí vestavěného modulu Bluetooth,
– PC software Metrel ES Manager pro vytváření struktury měření, přenos dat z/do PC a jejich zpracování,
– nástroj pro správu dat EuroLink aMESM pro Android,
– napájecí Li-ion akupack o celkové kapacitě 8 800 mA·h (EU)/4 400 mA·h (ST).

Měření impedance smyčky
Svými vlastnostmi je přístroj předurčen především pro vykonávání revizí elektrických zařízení v průmyslu. Svědčí o tom především jeho parametry pro měření impedance smyčky (obr. 2). Přístroj umožňuje měřit impedanci nejen v sítích 50 Hz, ale i v sítích s frekvencemi v rozsahu od 16 do 400 Hz. Pro přesné měření malých impedancí v obvodech jištěných prvky s velkým vypínacím proudem lze využít čtyřvodičové připojení, které eliminuje odpory měřicích vodičů a přechodové odpory mezi hroty či krokosvorkami přístroje a měřeným obvodem. Velká přesnost měření (jmenovitý rozsah od 0,12 Ω) dovoluje přístroj použít v obvodech jištěných jističi do přibližně 100 A nebo pojistkami do 230 A (hodnoceno podle požadavku ČSN EN 61557-3 na přesnost přístroje).


Obr. 2. Měření impedance

Test bezpečnosti EVSE stanic
Trochu do budoucna je zaměřena funkce určená k testování dobíjecích stanic pro elektromobily. Pomocí EVSE adaptéru A 1532 (obr. 3) lze testovat bezpečnostní a funkční prvky dobíjecích stanic pro elektromobily, které jsou vybaveny dobíjecí zásuvkou Mennekes, typ 2 mode 3. Tyto zásuvky obsahují dva signální kontakty PP a CP, které indikují připojení elektromobilu k dobíjecí zásuvce, maximální proudovou zatížitelnost dobíjecího kabelu elektromobilu. Jestliže je kompatibilita podmínek dobíjení vyhodnocena jako vyhovující pro připojený elektromobil, je zahájeno dobíjení příslušným proudem.

EVSE adaptér pro testování dobíjecích stanic
Obr. 3. EVSE adaptér pro testování dobíjecích stanic

EVSE adaptér po připojení ke kontrolované dobíjecí stanici simuluje elektromobil. Parametry signálních kontaktů PP a CP lze nastavit ovládacími prvky na adaptéru. EurotestXD připojený pomocí adaptéru potom měří a vyhodnocuje odezvu EVSE. Pro testování EVSE disponuje EurotestXD naprogramovanou autosekvencí, po jejímž spuštění proběhne test automaticky.

Přístrojem EurotestXD pro průmyslové použití pokračuje řada nové generace multifunkčních přístrojů vybavených dotykovým displejem, jejímž prvním přístrojem byl EurotestXC pro revize běžných instalací. Řada přístrojů Eurotest v současnosti zahrnuje asi deset základních typů od jednoduchých univerzálů“ EurotestEASI, přes plně multifunkční EurotestXE až po speciální přístroj pro fotovoltaiku EurotestPV. Přehlednou srovnávací tabulku přístrojů Eurotest zájemci naleznou na: www.illko.cz/srovnani-pristroju.


EurotestXD na český trh uvádí autorizovaný distributor výrobků METREL – společnost ILLKO, s. r. o., Blansko, a veletržní premiéru si přístroj odbude na veletrhu Amper 2018. Přístroj EurotestXD a mnoho jiných z nabídky společnosti ILLKO Blansko a METREL mohou zhlédnout návštěvníci veletrhu Amper 2017 ve stánku společnosti ILLKO, s. r. o., v pavilonu V, stánek V2.17.


 Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2018 na straně 44. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021