Aktuální vydání

Číslo 8-9/2021 vyšlo tiskem 1. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 9. 2021. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Hlavní článek
Elektroenergetika ČR se bez nových flexibilních jaderných bloků neobejde

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Nová metoda přeměny oxidu uhličitého

26. 5. 2021 | Phys.org | www.phys.org

Mezinárodní vědecký tým vyvinul jednoduchý a ekologicky nezávadný proces přeměny oxidu uhličitého na vyšší uhlovodíky pomocí plazmového reaktoru.

Přeměna oxidu uhličitého na využitelné tekuté palivo a chemikálie s přidanou hodnotou, např. plasty, nabízí nejen možné řešení snížení emisí oxidu uhličitého, ale současně ukrývá potenciál ke snížení naší závislosti na fosilních palivech. Přeměna oxidu uhličitého prostřednictvím katalýzy neboli urychlení chemické reakce katalyzátory, normálně vyžaduje několik kroků a vysoké teploty (zhruba 200 až 400 stupňů Celsia), stejně jako vysoký tlak (68 až 270 kg na čtvereční palec), tedy podmínky vyžadující velké množství energie.

Přeměna oxidu uhličitého

Možné řešení nyní nalezli výzkumníci z Penn State, Chinese University of Hong Kong a Sichuan University. Společným úsilím vyvinuli jednostupňový katalytický proces přeměny oxidu uhličitého na vyšší uhlovodíky. Na rozdíl od tradičních procesů funguje tato hydrogenační metoda při nízké teplotě (24 stupňů Celsia) a nízkém tlaku (6,8 kg na čtvereční palec). Klíčovou komponentou nového procesu je netermální plazma, která představuje důležité médium pro katalytickou přeměnu při nízké teplotě.

Celý článek na Phys.org

Image Credit: Pexels

-jk-