Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Nejlepší řešení pro HVAC ještě o krok dále

7. 6. 2017 | Jake Roeder | Danfoss Drives | www.drives.danfoss.com

Vzhledem k tomu, že světová populace stále roste, energeticky optimalizované systémy vzduchotechniky jsou klíčem k zajištění pohodlí a bezpečnosti bez nárůstu spotřeby energií. Někdy i venkovní prostory, nebo naopak zcela izolovaná místa na Zemi potřebují efektivní provoz vzduchotechnických zařízení. Abychom poskytli zákazníkům potřebnou flexibilitu a spolehlivost, ještě více jsme zdokonalili měniče frekvence řady VLT® HVAC – s ohledem na potřeby a očekávání všech zájemců.

Jsou efektivnější
Nový způsob konstruování motorů podporuje zlepšování provozní účinnosti, zejména systémů HVAC. Pro maximální využití nově konstruovaných motorů (PM nebo SynRM) je třeba vždy předřadit měnič frekvence s algoritmem pro optimální řízení a regulaci těchto motorů. Jeden měnič frekvence VLT® HVAC nejenom dokáže tyto motory optimálně řídit, ale rovněž dokáže ovládat i více motorů současně – např. motory s permanentními magnety ve třídě účinnosti až IE5.

Měniče frekvence řady VLT® HVAC Danfoss
Měniče frekvence řady VLT® HVAC

Jsou chytřejší
Zařízení s ventilátory, čerpadly, chladicími agregáty lze v současnosti najít snad všude, včetně míst odříznutých od okolního světa. To ovšem vyžaduje nové přístupy vedoucí k efektivní komunikaci s těmito pohony. Aktualizovaný webový server zahrnující připojení prostřednictvím Ethernetu a nová bezdrátová zařízení fungující podle protokolu LCP poskytují rozšířené možnosti dálkového a bezpečného připojení k měniči frekvence VLT® HVAC.

Jsou odolnější
V současnosti jsou stroje s měniči frekvence často vystaveny náročným podmínkám v důsledku kolísání teplot, seizmické činnosti, výskytu oblastí s velkým atmosférickým znečištěním, kolísající kvality napájení nebo ještě hůře – kombinací všech těchto vlivů. VLT® HVAC Drive je navržen tak, aby se s uvedenými nepříznivými vlivy vypořádal.

Díky širokému rozpětí provozních teplot od –25 do +50 °C a možnosti krytí IP až do stupně IP66/UL typu 4X lze měniče frekvence VLT® HVAC nainstalovat téměř kdekoliv a bez omezení výstupního výkonu. Získání certifikátu seizmické odolnosti, možnost instalovat ho v nadmořských výškách 2 000 m/6 500 stop bez snížení výkonu a volba doplnit měnič o přídavné lakování desek plošných spojů až na úroveň podle normy IEC60-721-3-3 kat. 3C3 dále zvyšují schopnost měniče frekvence řady VLT® HVAC Drive spolehlivě pracovat i v nejnáročnějších podmínkách a prostředích.

Jsou spolehlivější
Vzhledem k tomu, že pohodlí a bezpečnost miliard lidí po celém světě závisejí na systémech vzduchotechniky, je důležité vybrat střídavý pohon, který odolává nečekaným fluktuacím napájení, které by jinak způsobily přerušení provozu. Pro hladký chod i přes výpadky v síti je zajištěna ochrana proti přepětí; kinetické zálohování a vylepšený letmý start motoru zaručují spolehlivý provoz ve chvílích, kdy je to nejvíce třeba.

Střídavé pohony často vyžadují připojení k sítím, které jsou všechno, jen ne dokonalé. Nastávají v nich události, které mohou způsobit vážné potíže měničům frekvence. Algoritmy měniče frekvence VLT® HVAC zajišťují, že i v případě špiček, či naopak poklesů napětí bude pohon nadále pracovat podle očekávání. Může se stát, že je měnič frekvence připojen k systému, kde vznikají zkraty, které by mohly připojený pohon i zničit. Pro zajištění spolehlivého provozu je měnič frekvence VLT® HVAC navržen s ochranou proti zkratu způsobenému zkratovým proudem o velikosti do 100 kA.

Malá investice s rychlou návratností
Nové nařízení o energetické úspornosti se zaměřuje na způsoby omezení spotřeby energií a emisí CO2. Pro splnění podmínek takovéhoto nařízení je instalace nového střídavého pohonu nezbytností. Během provozního života zmíněného pohonu jsou náklady na energii dominantním ekonomickým faktorem, nicméně úspory lze najít v jiných, souvisejících oblastech.

Volbou měniče frekvence VLT® HVAC obdrží uživatel výrobek s nejmenšími celkovými náklady na vlastnictví. Doba jeho instalace a uvedení do provozu je oproti ostatním měničům o 20 % kratší a ve srovnání s podobnými měniči frekvence je jeho provozní účinnost o 2 % lepší. Co se týče průměrné provozní doby, budou měniče frekvence řady VLT® HVAC fungovat bez potřeby údržby až patnáct let.

Napájecí napětí a rozsah výkonů
3× 200 až 240 V; 1,1 až 45 kW,
3× 380 až 480 V; 1,1 kW až 1 MW,
3× 525 až 600 V; 1,1 až 90 kW,
3× 525 až 690 V; 1,1 kW až 1,4 MW.

Low harmonic drive
3× 380 až 480 V; 132 až 710 kW.

12-pulse drive
3× 380 až 500 V; 250 až 1 000 kW,
3× 525 až 690 V; 250 až 1 400 kW.

Vlastnosti a výhody
– Není zapotřebí externí chlazení nebo předimenzování měniče frekvence, protože pracuje při maximální okolní teplotě 50 °C bez odlehčení.
– Kapacita PLC či samotné PLC často není zapotřebí díky inteligentnímu regulátoru provozu.
– Vlivem modulární koncepce s mnoha doplňky jsou počáteční investice malé a upgrady měniče frekvence snadné.
– Díky integrované funkci čerpadla, ventilátoru a kompresoru není zapotřebí externí řídicí a konverzní vybavení.
– Využitím automatické optimalizace energie je dosaženo 5% až 15% úspory energie.
– Nejsou třeba převodníky díky mnoha komunikačním protokolům z oboru topení, ventilace a klimatizace pro připojení k řídicímu systému řízení technických zařízení budovy.

Nejvhodnější použití
Čerpadla, ventilátory, kompresory.

Počítačové nástroje:
– VLT® Motion Control Tool MCT 10,
– VLT® Motion Control Tool MCT 31,
– Danfoss ecoSmart,
– Danfoss HCS (Harmonic Calculation Software),
– Danfoss Servo Sizer,
– VLT® Energy Box.

Shrnutí
Jakékoliv zařízení v oboru topení, větrání a klimatizace (HVAC) dokáže pracovat efektivněji a důsledněji ve prospěch svého majitele, jestliže jsou pohony vybaveny měniči frekvence řady VLT® HVAC.


Vyšlo v časopise Elektro č. 6/2017 na straně 28. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021