Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

National Geographic připravil s Rosatomem dokument Wild Edens o boji se změnami klimatu

10. 5. 2018 | Rosatom | www.rosatom.cz

V madridském kině Palace of Neptune oznámil National Geographic společně s ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom uvedení dokumentárního cyklu Wild Edens, který byl natáčen na ohromujících nedotčených místech naší planety. Filmy představují faunu a flóru obývající tyto oblasti a ohrožené změnou klimatu.

Projekt Wild Edens inicioval Rosatom, jeden z předních výrobců bezpečné a čisté energie na světě, s cílem zaměřit se na změnu klimatu a hrozbu, kterou představuje pro světový ekosystém. V rámci projektu televizní stanice National Geographic Channel natáčí a bude vysílat dokumentární cyklus popisující unikátní ekosystémy, které mohou vymizet v důsledku globálního oteplování, pokud lidstvo neuspěje ve zmenšování své uhlíkové stopy a rozvoji čisté energetiky. Změna klimatu může vést k vyhynutí celé řady živočišných druhů.

Z natáčení dílu Wild Edens Russia
Z natáčení dílu Wild Edens Russia

První film z cyklu Wild Edens se soustředí na flóru a faunu výjimečných lokalit v Rusku. Dokument se natáčel na několika drsných a odlehlých místech včetně pohoří Altaj, poloostrova Kamčatka a Arktidy. Premiéra prvního filmu proběhne během výročního X. Mezinárodního jaderného fóra Atomexpo 2018, které se koná 14. - 16. května v ruském Soči. Potom bude dokument zařazen do vysílání stanice National Geographic Channel.

Oficiálního zahájení projektu v Madridu se účastnili zástupci Rosatomu, National Geographic a filmového štábu a přední odborníci. Kirill Komarov, první náměstek generálního ředitele Rosatomu pro korporátní rozvoj a mezinárodní obchod, během ceremonie uvedl, že jaderná energetika tvoří základ nízkouhlíkového energetického mixu. „Rosatom, který je lídrem ve výstavbě jaderných elektráren, inspirovaný přírodním fenoménem, čistotou a neposkvrněnou krásou přírody přijímá odpovědnost za řešení některých environmentálních výzev, které stojí před lidstvem. Chceme zachovat jedinečnou krásu naší planety pro příští generace,“ řekl Komarov.

Annabelle Canwell, viceprezidentka National Geographic pro mezinárodní spolupráci, řekla ve své uvítací řeči: „National Geographic Channel je znepokojen dopadem změny klimatu na flóru a faunu naší planety. Všichni jsme byli svědky události, ke které došlo v březnu 2018, kdy v Keni zemřel poslední samec severního bílého nosorožce. Víme, že problém změny klimatu je z velké části vyvolán emisemi skleníkových plynů. Věříme, že se nám s pomocí Rosatomu podaří upoutat na tento problém větší pozornost a zabránit nevratným důsledkům vyvolaným vyhynutím vzácných druhů rostlin a živočichů.“

Účastníci slavnostního zahájení projektu shlédli výstavu fotografií pořízených během natáčení Wild Edens: Russia, prvního celovečerního dílu z cyklu.

Tiskové materiály Essential Communication, s.r.o.


Projekt Wild Edens, iniciovaný ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom, se formou cyklu celovečerních dokumentů natáčených National Geographic a vysílaných na jeho televizní stanici zaměřuje na odlehlé a chráněné oblasti, jejichž ekosystémy jsou obzvláště citlivé na důsledky změny klimatu. Hlavním cílem projektu je upoutat mezinárodní pozornost na změnu klimatu a nutnost celosvětového přechodu k čisté a nízko-uhlíkové energetice. Projekt vyvrcholí odvysíláním dokumentů o divokých lokalitách se živočichy a rostlinami ohroženými změnou klimatu. Místa natáčení byla vybrána tak, aby ukázala neobyčejnou krásu přírody a zároveň zdůraznila, že jejich obyvatelé, ať už jde o vzácné druhy zvířat, ptáků, rostlin nebo stromů, čelí hrozbě vyhynutí. První film bude o fauně unikátních lokalit v Rusku. Produkcí cyklu Wild Edens se zabývala nezávislá produkční společnost Off the Fence. Výkonnými producenty byli Ellen Windemouth a Allison Bean, producentem a režisérem Andrew Zikking.

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom patří mezi leadery v produkci bezpečné a čisté energie a drží se principů sociální odpovědnosti a nezbytnosti zachovat přírodní zdroje. Spojuje více než 350 podniků a výzkumných ústavů jaderného průmyslu. Díky svým více jak 70letým zkušenostem v tomto odvětví nabízí na světovém trhu integrovanou nabídku, která sahá od obohacování uranu až po výstavbu jaderných elektráren. Klade důraz na zlepšování kvality produkce, zavádění inovativních technologií a ochranu životního prostředí. Rosatom aktivně realizuje projekty v oblasti aplikované vědy a inovací a každoročně investuje zhruba 4,5 % svých zisků do výzkumných projektů. Ruské jaderné technologie byly použity při výstavbě 120 jaderných reaktorů po celém světě.

National Geographic Partners LLC (NGP), společný podnik firem National Geographic a 21st Century Fox, přináší obsah z oblasti historie, vědeckého pokroku, krajiny a průzkumu odlehlých míst světa. NGP zahrnuje televizní stanice (National Geographic Channel, Nat Geo WILD, Nat Geo MUNDO, Nat Geo PEOPLE) a aktivity National Geographic (měsíčník National Geographic, studia National Geographic, související digitální a sociální platformy, knihy, mapy ad.). Hlubší poznání našeho světa je již 128 let hlavním cílem National Geographic, která má zásah 730 milionů lidí ve 172 zemích světa. NGP předává 27 % svého zisku neziskové organizaci National Geographic Society, která financuje práce ve vědeckém výzkumu, průzkumu a ochraně přírody a vzdělávání.