Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Nanotechnologie pro elektrická zařízení

10. 5. 2017 | ELF Logistic s.r.o. | www.nanoprotech.cz

S pojmem nanotechnologie se v současné době setkáváme velmi často. V obecném smyslu jde o obor výzkumu a vývoje, jehož cílem je vytvářet a využívat zvláštní struktury materiálů s částečkami o velikosti v řádu nanometrů, tj. 10–9 m. Konstrukční prvky takových materiálů jsou tedy molekuly nebo i atomy. (Pro srovnání: vzájemné vzdálenosti atomů v krystalové mřížce pevných látek jsou v řádu desetin nanometru.) Nanotechnologie a nanomateriály se uplatňují v mnoha oblastech běžné praxe – v elektronice (paměťová média, kvantová elektronika), zdravotnictví (aplikace léčiv, náhrada tkání), strojírenství (úprava povrchů pro snížení tření nebo zvýšení tvrdosti), ve stavebnictví, v průmyslu chemickém, textilním a automobilovém, v elektrotechnice, optice, dále pro výzkum kosmu, v armádě (nanosenzory) i pro ochranu životního prostředí (odstraňování nečistot, biodegradace, značkování potravin).

K materiálům založeným na nanotechnologii patří i některé prostředky pro úpravu a údržbu elektrických a elektronických zařízení. Jsou zpravidla v podobě aerosolu (ve sprejové nádobce) a vyznačují se vlastnostmi, pro které jsou nabízeny jako izolační sprej (velký izolační odpor a vodoodpudivost). Příkladem je produkt společnosti Nanoprotech, dostupný i na našem trhu.

Izolační sprej Nanoprotech Electric vytváří na zařízení účinnou izolační vrstvu, která chrání elektrická zařízení před vlhkostí, oxidací a zkratem. Slouží nejen jako prevence, ale dokáže vytěsnit vlhkost z elektrických a elektronických přístrojů již zasažených vodou, a tím výrazně přispět k obnovení jejich funkčnosti. Ošetření prostředkem Nanoprotech Electric výrazně prodlužuje životnost elektrických zařízení, omezuje energetické ztráty a zvyšuje jejich spolehlivost.

Přednosti spreje Nanoprotech Electric:
– zcela vytěsňuje vlhkost z namočených elektrických strojů a přístrojů (jestliže nedošlo k jiným poškozením, zpravidla i obnoví jejich funkci),
– zvyšuje izolační schopnost izolace a zajišťuje dlouhodobou izolační ochranu,
– chrání před vlhkostí a zkratem,
– čistí zoxidované kontakty a spoje a chrání je před další oxidací.

Použití spreje Nanoprotech Electric:
– elektrická a elektronická zařízení,
– rozváděče a rozvodnice, pojistkové skříně,
– zdroje elektrického proudu, točivé elektrické stroje,
– elektrické části zahradní techniky a stavebních strojů,
– elektrické spotřebiče pro domácnost,
– osvětlovací technika a svítidla,
– venkovní a vnitřní elektrická zařízení a rozvody, zásuvky, vypínače,
– modelářství (RC modely, řídicí jednotky, servopohony, konektory atd.),
– konektory a kontakty všech druhů,
– prodlužovací kabely a další.

Jak spreje Nanoprotech fungují?

Ve většině podobných přípravků je účinnou látkou jednak kapalná složka vytvářející hydrofobní vrstvu, jednak nanočástice pevné látky. Kapalina spolu s nanočásticemi po aplikaci na izolant vlivem velmi malého povrchového napětí proniká do hloubky a zaplní i ty nejmenší trhlinky, póry a nerovnosti. Ošetřený povrch se tím zarovná a navíc se na něm po odpaření těkavých složek vytvoří hydrofobní vrstva, jejíž povrch je na první pohled ideálně hladký. Vrstva se formuje také uspořádáním nanočástic do určité struktury, tak je však patrná pouze při extrémním zvětšení.

Takto upravená plocha je při styku s vodou nesmáčivá. Vodoodpudivý účinek hydrofobní vrstvy je ještě zesílen její povrchovou strukturou; kapky vody kloužou po vrcholcích výstupků a neumožní vodě smáčet materiál.

Při aplikaci na kontakty se projeví dvojí účinek spreje – čisticí a izolační. Jeho chemické a mechanické působení důkladně odstraní vrstvu oxidu z kontaktních ploch, současně pokryje a izoluje od vnějšího prostředí celé okolí kontaktů, vytěsní vlhkost a zabrání další oxidaci. Při aplikaci na desky plošných spojů je zaručeno, že celá deska i s osazenými součástkami se zbaví případné vlhkosti a je chráněna hydrofobní vrstvou proti pronikání vlhkosti. Obdobného výsledku se dosáhne při použití spreje Nanoprotech Electric na další elektrická zařízení.

Výrobci někdy ochranné vlastnosti s trochou nadsázky prezentují tak, že elektrické zařízení, např. elektromotor, plošný spoj, žárovku či vrtačku, vystavují za provozu ponořené v akváriu. To je samozřejmě především názorná ukázka izolační schopnosti: sprej je schopen elektrická zařízení izolovat do té míry, že jsou plně funkční i pod vodou, není však primárně určen k tomuto účelu. Provoz pod vodou se v praxi nedoporučuje, jestliže k tomu zařízení není určeno již z výroby.

Nicméně praxe již mnohokrát ověřila, že sprej funguje spolehlivě pro preventivní ochranu zařízení proti navlhání či náhodnému vniknutí vody nebo pro jejich zpětnou záchranu po zasažení vodou a následném zoxidování.

Aplikace izolačního spreje

Přípravek Nanoprotech se aplikuje nástřikem pomocí spreje, pro dokonalé pokrytí celého povrchu drobných částí, zejména elektronických součástek, je vhodné použít štětec. Zařízení musí být během aplikace vypnuté, popřípadě odpojené od elektrické sítě. Po nástřiku spreje přibližně po 15 minutách vytěká z přípravku hnací plyn propan-butan a přípravek se stává nehořlavým. Kapalina s nanočásticemi postupně proniká do struktury ošetřovaného elektrického zařízení, vyplňuje póry a mikrotrhliny na povrchu, a tím jej vyhlazují. Pro maximální ochranu se doporučuje vyčkat 24 hodin a teprve následně považovat zařízení za ošetřené.

Nanoprotech Electric lze aplikovat na elektrická zařízení pro velmi široký rozsah napětí – od 3 V do 10 kV.

Fyzikální a technické parametry výrobků NANOPROTECH®

Nanoprotech je světle hnědá tekutina lehčí než voda, se zápachem charakteristickým pro oleje. Fyzikální povahou jde o disperzi pevných nanočástic v kapalné složce. Obsahuje vysoce čisté minerální oleje, antikorozní přísady, antioxidanty, dezodorizovaný parafín, naftenové uhlovodíky, propan-butan, stopové množství křemíku a další položky receptury, které jsou předmětem výrobního tajemství.

Teplota varu je vyšší než 100 °C, teplota vznícení je nad 250 °C. Přípravek není rozpustný ve vodě ani se s vodou nemísí. Neobsahuje aromatické a halogenové uhlovodíky. Obsah těkavých látek je 37 %.

Odolává teplotám v rozsahu –80 až +160 °C.

Dielektrické (izolační) vlastnosti jsou charakterizovány elektrickou pevností vrstvy, která je:
– okamžitě po aplikaci 163 kV/cm,
– 1 hodinu po aplikaci 208 kV/cm,
– 24 hodin po aplikaci 256 kV/cm.

Sprej je dostupný v lahvičkách s čistým objemem 150 nebo 78 ml. Spotřeba: 20 až 50 ml/m2. Doba trvání ochrany je 1 až 3 roky – podle náročnosti zatížení. Výrobek Nanoprotech Electric je k dostání také v podobě roztoku.

Výrobky a přípravky společnosti Nanoprotech dodává na český trh ELF Logistic, s. r. o., dostupné jsou v prodejních sítích společností Sonepar, K&V Elektro, Elfetex a dalších. Kompletní seznam prodejních míst naleznete na webu Nanoprotech.

www.nanoprotech.cz
www.nanoprotech.cz/sprej/nanoprotech-electric/


Vyšlo v časopise Elektro č. 1/2017 na straně 32. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021