Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Na veletrhu AMPER 2018 uvidíte …

16. 3. 2018 | redakce ELEKTRO | www.eel.cz

Pozvání společností Blue Panther, DCK Holoubkov Bohemia, EPLAN, HAKEL, HDL Automation, ILLKO, ORBIT MERRET, SALTEK, TESTOVACÍ TECHNIKA, TG Drives a WAGO do expozic na veletrhu AMPER 2018.

Testování svítidel jednoduchým způsobem: tester Schleich – vše v jednom

Průmysl osvětlovací techniky v současnosti prochází zásadními změnami. Vedle přechodu na LED technologie osvětlovací průmysl prochází dalším technologickým posunem, kterým je použití moderních komunikačních technologií k řízení osvětlení. To znamená nové požadavky na testovací postupy při výrobě v oboru osvětlení. Znamená to tím pádem také nové požadavky na zkušební scénáře v oboru osvětlení.

 

Společnost Blue Panther, s. r. o. jako zástupce německé firmy Schleich představí ve stánku č. 4.13 v hale P nový tester bezpečnosti svítidel tohoto výrobce typu vše v jednom s názvem GPL2 Luminar. Jde o zařízení nejnovější generace daleko přesahující typické rysy běžných zařízení k testování svítidel. Testuje nejen bezpečnost a funkce, ale i světelné vlastnosti a komunikační protokoly používané v nových svítidlech.

 

DCK Holoubkov Bohemia, a. s., je český výrobce rozváděčů, jehož historie začíná v roce 1953. V současné době je výroba zaměřena především na celoplastové provedení venkovních distribučních rozváděčů nn s roční produkcí přesahující 120 000 kusů. Společnost DCK má nyní tři kompletní výrobní programy využívající materiály beton, polykarbonát (PC) a polyester (SMC), které zahrnují také příslušenství rozváděčů. Z výrobního procesu DCK Holoubkov vycházejí rozváděče distribuční, elektroměrové, veřejného osvětlení, přístrojové, plynoměrové.

Mezi hlavní exponáty ve stánku DCK Holoubkov na veletrhu Amper 2018 patří elektroměrový rozváděč s typovým označením ER212/NVP7P-C pro osazení do obvodové zdi nebo zděného pilíře. Je určen pro dvoutarifní přímé měření do 40 A a je připravený pro osazení třífázového elektroměru, HDO a hlavního jističe. Tento rozváděč je nejběžněji používaný pro přímé měření spotřeby elektrické energie v objektech (rodinné domy, chaty, chalupy, podružné měření).

Společnost DCK Holoubkov naleznete v hale P, stánek 2.02Na veletrhu AMPER 2018 představí společnost EPLAN software Syngineer propojující prostřednictvím mechatronické struktury systémy MCAD, ECAD a software pro PLC. Usnadnění komunikace a změnového řízení napříč různými obory a urychlení konstrukčního a vývojového procesu v oblastech mechanického, řídicího a softwarového inženýrství budou hlavním tématem na stánku EPLAN. Díky propojení činností v rámci procesu dochází ke zjednodušení vedení projektu. Aktuální přehled o všech činnostech snižuje administrativu a chybovost při vedení projektu. Dalším nosným tématem bude Průmysl 4.0. Společně s firmou Rittal bude představena možnost vývoje výrobků od návrhu až po výrobu. Návštěvníci tak budou mít možnost spatřit na jednom místě výhody digitálních technologií během fáze vývoje výrobků: interakci softwaru, dat a konfiguračních řešení, což pomůže objasnit, jak jednotlivé nástroje fungují společně a tím podporují tvorbu hodnoty inženýrských procesů.

Navštivte společnost EPLAN v hale P, stánek 4.02.

 


HAKEL
se na Mezinárodní veletrh elektroniky 2018, který se opět koná v Brně, připravil na výbornou. HAKEL představí úplně novou ucelenou řadu svodičů přepětí pod názvem G-line. Například filtr řady HSAF* S (Hakel Surge Arrester Filter) G-line je dvoustupňový svodič přepětí. Mezi tyto dva stupně je integrován vysokofrekvenční filtr. Obsahuje vylepšenou tepelnou pojistku, která při přehřátí varistoru zaručí včasné odpojení HSAF* S od napájecí sítě a tím zabrání jeho poškození. Aktivace tepelné pojistky je signalizována integrovanou světelnou indikací s možností využití přepínacího kontaktu pro dálkovou signalizaci poruchy (S).

Použitím nové konstrukce tepelné pojistky je ochranná napěťová úroveň o 100 V nižší než u předešlé série vyráběných filtrů. Navštivte společnost HAKEL v hale P, stánek 6.01.

 

HDL chytré zrcadlo – mluví, hlásí počasí, přináší zprávy, přehrává hudbu, dokonce monitoruje a ovládá budovu. Společnost HDL Automation, zabývající se automatizací budov, rozšířila sortiment ovládacích panelů chytrého bydlení o unikátní, estetický a víceúčelový prvek. Zrcadlo může fungovat samostatně, je připojeno k internetu přes Wi-Fi nebo ethernetový kabel. Propojením s automatizačními prvky HDL však vznikne systém, který je kompatibilní se systémy automatizace budov Buspro, Buspro Wireless, KNX. V klidovém režimu vypadá jako obyčejné zrcadlo.

Stačí jeden dotyk nebo přiblížení se, panel se aktivuje a chová se jako osobní asistent. Monitoruje, informuje a ovládá všechny funkce inteligentní budovy. Díky operačnímu systému Android je možné instalovat aplikace pro kamerové systémy a interkomy. Navštivte společnost HDL Automation s. r. o. v hale P, stánek 4.10.REVEXmax
a Eurotest XD jsou dvě hlavní novinky z oboru měřicí techniky určené k provádění revizí elektrických zařízení, které bude na svém stánku prezentovat společnost ILLKO Blansko.

REVEXmax je přístroj určený k provádění revizí elektrických spotřebičů včetně kontrol svářeček a menších pracovních strojů. Spolu s dodávaným softwarem ILLKO Studio tvoří výkonný nástroj pro vedení databáze spotřebičů, provádění jejich revizí a tvorbu a archivaci dokladů o revizi spotřebičů.

Eurotest XD je přístroj pro provádění revizí elektrických instalací a jiných elektrických zařízení včetně zemnicích soustav. Je navržen tak, aby byl využitelný nejen v běžných elektrických instalacích, ale i v náročných podmínkách průmyslových objektů. Proto je vybaven množstvím měřicích funkcí se špičkovými technickými parametry, mezi které patří například čtyřvodičové připojení při měření odporů a impedance smyčky nebo možnost testovat varistorové SPD.

Bližší informace o těchto a mnoha dalších přístrojích lze získat na stánku společnosti ILLKO Blansko v hale V, stánek V 2.17.Digitální transformace v praxi

Společnost ORBIT MERRET představí i letos další ze svých inovativních produktů (obr.). Vývojový tým tento produkt připravoval s ohledem na nejnovější oborové trendy a na stav zavádění moderních technologií do jednotlivých odvětví. Tak jako ostatní produkty, je i tato novinka schopna vyhodnocovat naměřené hodnoty a ze získaných dat přinášet zákazníkům prokazatelné konkurenční výhody.

Další akcí, která letos na stánku probíhá, je „Vyměňte své papírové zapisovače za bezpapírové“. Zapisovač OMR 700, který získal na předloňské soutěži Zlatý Amper čestné uznání, si můžete zapůjčit, a ověřit si tak jeho přínosy. Při objednání OMR 700 v rámci této akce získáte navíc výrazné slevy na vstupní a výstupní karty zapisovače.

Připravujte se na Průmysl 4.0 v hale V, stánek V 6.09.

 SALTEK
ve své expozici na letošním veletrhu Amper představí nejen tradičně dobrý pivní mok a průřez ochran před přepětím v různých aplikacích, ale i různé novinky.

Jsou to zejména nově upravené SPD řad BDM a BDG s vyjímatelným modulem pro signálové linky. Jelikož se stále více aplikací objevuje vně budov (staveb), splňují nové ochrany i zkušební test D1 s impulsním proudem s tvarem vlny 10/350 μs. Tím jsou tyto ochrany vhodné pro užití jak na vstupu do objektu, tak i těsně před chráněné zařízení nejrůznějšího druhu. Dále jsou to nové ochrany DL-1G-RJ45-60V a DL-10G-RJ45-60V pro Ethernet až kategorie 6a i nové speciální ochrany ZX a HX pro koaxiální vedení. Pro ochranu zařízení, kde se vyskytuje napájení s nesinusovým průběhem např. měniče frekvence a větrné elektrárny, je určen nový výrobek SPD typu 2 SLP-600 V/3 (S).

Navštivte společnost SALTEK v hale P, stánek 4.04.
TESTOVACÍ TECHNIKA představí na Mezinárodním veletrhu elektroniky, automatizace a komunikace Amper 2018 – kromě již standardního sortimentu z oblasti měření a testování (DC a AC měření a testování, napájecí zdroje, osciloskopy, klimatické komory, řešení pro EMC testování), dvě nové společnosti ze své nabídky, a to Albatross Project, dodavatele EMC stíněných komor, a AMETEK SI, společnost, která pod svými křídly nabízí značky Princeton Applied Research, Solartron Analytical a Signal Recovery. Za společnost Albatross Project bude na stánku vystaven řez stíněnou EMC komorou. Ze sortimentu společnosti AMETEK SI bude k vidění impedanční analyzátor ModuLab XM, určený pro elektrochemickou a materiálovou analýzu. Tento unikátní systém umožňuje měření ultra nízkých odporů článků v řádu mikroohmů a zároveň je schopný přesně charakterizovat korozní vrstvy s velmi vysokou impedancí. Navštivte společnost TESTOVACÍ TECHNIKA v hale V stánek 3.15.Na veletrhu Amper 2018 představí společnost TG Drives unikátní kompaktní řídicí systém TGMmini určený k řízení výrobních strojů, robotů, manipulátorů a CNC strojů může řídit až 48 servopohonů včetně interpolací, synchronizace a elektronické vačky. Dále bude možné zhlédnout autonomní bateriový modul TGB s inteligentní nabíječkou, která chrání jednotlivé články před degradací vlivem nadměrného nabíjení nebo přehřátí. Systém chrání baterie před zkratem, přepětím a podpětím. Pomocí uživatelského softwaru je možné po ethernetové sběrnici nastavit parametry systému a monitorovat stav. Elektricky poháněné vozidlo Citigo s optimalizovanou řídicí elektronikou bude opět na venkovní ploše mezi halami P a F.

Navštivte expozici společnosti TG Drives v hale V, stánek 5.04.Společnost WAGO na letošním veletrhu Amper jako obvykle představí průřez aktualit z oblastí propojování elektrických vodičů a automatizace.

Mezi spojovacím materiálem se můžete těšit na světovou premiéru zbrusu nové verze naší nejoblíbenější páčkové svorky řady 221 pro všechny typy vodičů, jejíž nabídka byla rozšířena o variantu pro vodiče o průřezu do 6 mm2. Dále bude k vidění mnoho novinek z oblasti svorek na desky plošných spojů: namátkou páčkové svorky a konektory pro výkonovou elektroniku nebo nejmenší svorky v našem portfoliu, které jsou určené pro připojení LED modulů. V oblasti automatizace bude jednou z hlavních novinek prezentováno téma WAGO Cloud. V nových verzích si budete moci vyzkoušet oblíbené systémy pro automatizaci v budovách, které uživatel dokáže ovládat bez znalosti programování.

Zveme Vás na veletrh Amper 2018, do haly P, stánek 4.01


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2018 na straně 11. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021