Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Murrelektronik zajistí instalaci skutečně na míru

11. 3. 2020 | Murrelektronik CZ spol. s r.o. | www.murrelektronik.cz

Společnost představuje svůj koncept decentrální instalace jako cestu k efektivním a výkonným automatizačním systémům. Firma nemíní vnucovat konkrétní instalační řešení, ale chce naslouchat potřebám svých zákazníků. Cílem jednání je společně najít takový systém, který bude „šitý na míru“ a připravený na další rozšiřování a modifikace.

Spínané zdroje

Nejnovější generace rozváděčových jednofázových spínaných zdrojů Emparro nabízí účinnost 95 %, která snížuje ztrátový výkon a minimalizuje výdaje. K zajímavým funkcím patří Power- Boost pro krátkodobý nárůst výkonu (na 150 %) nebo Power Limiter, který výkon naopak omezuje. Ve výbavě je i systém pro prediktivní diagnostiku. Dosud se spínané zdroje nacházely vždy v rozváděči, nyní je lze přemístit do prostředí stroje, tzn. co nejblíže spotřebiči. Spínané síťové napájecí zdroje Emparro67 jsou navržené speciálně k použití mimo řídicí rozváděč, protože odolávají i drsným podmínkám prostředí. Hybridní spínaný zdroj Emparro67 Hybrid pomocí dvou integrovaných kanálů pro kontrolu zátěžového obvodu 24 V DC sleduje proud a zaručuje tak velkou provozní spolehlivost. Díky rozhraní IO-Link je zajištěna transparentní komunikace.

Obr. 1. Instalace ve firmě Absolute Motion Control – systém Emparro a Mico Pro
Obr. 1. Instalace ve firmě Absolute Motion Control – systém Emparro a Mico Pro

Výkonný napájecí systém Emparro doplňuje UPS modul Emparro ACCUcontrol, který při výpadku sítě přepne bez přerušení na bateriový provoz, čímž zabrání prostojům stroje. Druhý modul Emparro Cap je záložní zdroj, jenž místo baterií využívá ultrakondenzátory, které umožňují překlenout poklesy nebo až střednědobé výpadky napětí.

Obr. 2. Komponenty Power Systems
Obr. 2. Komponenty Power Systems

Kompaktní moduly MICO

V komplexním napájecím systému bývají jádrem spínané zdroje, které elektronicky kontrolují výstupní napětí a proud. Nastane-li zkrat nebo přetížení, ochranné prvky (např. jističe) reagují pomaleji než spínaný zdroj, čímž znemožňují přesnou identifikaci vzniklé poruchy. To může vést ke kritickým výpadkům napájení nebo prohoření vodičů. Kompaktní moduly MICO pomáhají tyto problémy eliminovat. Monitorují proudy, signalizují mezní zatížení a detekují přetížení a při překročení nastavených hodnot nebo při zkratu bleskově odpojí postižený kanál.

Nejnovější systém MICO Pro je určen ke sledování proudu. Modulární konstrukce mu umožňuje přizpůsobit se konkrétní aplikaci. Je určen pro provozní napětí 12 a 24 V DC a vyžaduje minimální prostor na modul (8, 12, resp. 24 mm). Malé I/O moduly SOLID67, které podporují ProfiNet a EtherNet/IP, usnadňují instalaci v terénu a jsou vhodné pro aplikace se senzory IO-Link a akčními členy. Poskytují osm portů IO-Link sousedících s řízeným procesem a dokážou začlenit klasické IO do systému. Díky komplexní diagnostické funkci pomocí řídicí jednotky nebo integrovanému webovému serveru zvládnou jednoduše odstranit závadu.


Obr. 3. Využití technologií v potravinářských provozech

Koncepce pro automatizaci

Na robotických pracovištích je nutná rychlá výměna nástrojů. Ideálním řešením jsou moduly MVK Metal, které jsou vybaveny funkcí FSU (Fast Start Up), zajišťující nastavení a rozběh modulu za méně než 500 ms. Moduly MVK Metal a Impact67 perfektně spolupracují s IO-Link huby. Kombinují počet vstupů a výstupů a zjednodušují diagnostiku.

Sběrnicový modul MVK Fusion disponuje velkou rozmanitostí. Modul ProfiNet/PROFIsafe spojuje tři základní funkce instalační techniky – standardní digitální senzory a akční členy, bezpečnostní digitální senzory a akční členy a také IO-Link. Tato inovační kombinace dovoluje vytvořit nové a převratné koncepce pro automatizaci, zjednodušuje a urychluje instalace. Díky modulu MVK Fusion se výrazně snižuje složitost konfigurace (plně se provádí v inženýrském nástroji bezpečnostního řízení). Se třemi bezpečnými vstupními porty jsou sbírány signály bezpečnostních senzorů, jako jsou nouzové vypínače, světelné závory, obouruční ovládání, bezpečnostní dveře atd., až do maximální výkonnostní úrovně PL e.

Bezpečný výstupní port se dvěma výstupy může být konfigurován podle potřeb dané aplikace (spínání PP, PM nebo PPM) a umožňuje integrovat nejrůznější typy akčních členů až po dvojité ventily (do úrovně PL e). Speciální port IO-Link třídy B zajišťuje, aby bylo možné zařízení IO-Link, jako jsou ventilové ostrůvky nebo huby, jednoduše bezpečně vypínat až do výkonnostní úrovně PL d.

Obr. 4. Technologie Murrelektronik v potravinářských provozech
Obr. 4. Technologie Murrelektronik v potravinářských provozech

Diagnostické možnosti

Systém Cube67+ nabízí rozsáhlé diagnostické funkce. Tvoří jej sběrnicový uzel (umožňuje připojení k různým sběrnicím a k napájení) a mohou na něj být napojena systémová vedení s 32 I/O moduly v délce až 60 m. Systémové vedení již obsahuje komunikaci a napájení pro moduly, senzory i akční členy. Jde o malé multifunkční I/O moduly, které se mohou montovat v těsné blízkosti senzorů a akčních prvků, šetří čas při instalaci a díky nim je údržba je přehlednější. Diagnostické funkce Cube67+ zobrazují stavy na jednotlivých kanálech pomocí LED, příslušné kanály mohou být vypnuty a do řídicí jednotky nebo webového serveru jsou předána chybová hlášení. Výhodou pro uživatele je maximální flexibilita díky modularitě a rozsáhlým funkcím systému.

Nová diagnostická brána DiGa systému Cube67 usnadňuje přístup (plug-and-play) k datům prostřednictvím rozhraní Ethernet. Toto řešení se snadno implementuje a poskytuje jasné pokyny při poruše. Umožňuje tak vysokou disponibilitu stroje. S pomocí diagnostické brány mohou technici při uvádění do provozu rychle získat přehled o topologii daného systému Cube a včas rozpoznat chyby v instalaci a lokalizovat je. Navíc jde o dokonalé řešení pro zkoušky při přejímce strojů. Například operátor stroje, který trvale integruje diagnostickou bránu, může včas reagovat na hrozící problémové situace.


Obr. 5. Využití technologií v logistice

Rozhraní Nexogate

Cloud společnosti Murrelektronik je úžasné místo pro inteligentní využití dat od strojů – a nexogate je dokonalé rozhraní. Aktuální procesní data jsou využívána např. pro řízení výroby, pro plánování využití personálu nebo pro organizaci údržby a oprav. Odpovídající data jsou přenesena na jinou systémovou úroveň, díky čemuž mohou být jednoduše bez komplexních rozhraní doručena do jiného systému. Předem je definováno, kteří pracovníci obdrží jaké informace. Například plánovač výroby získá informace o aktuálním výstupním výkonu určitého zařízení, naproti tomu pracovník údržby např. informace o teplotě servomotoru apod.

Obr. 6. Aplikace výrobků Murrelektronik v automobilovém
Obr. 6. Aplikace výrobků Murrelektronik v automobilovém průmyslu


Obr. 7. Aplikace v dřevozpracujících provozech 

Bezpečnost na prvním místě

Pro člověka i stroj je důležitá optimální ochrana. Bezpečnostní technika je na prvním místě při výrobě strojů. Bezpečnostní relé MIRO SAFE+ jsou řešením pro dosažení vysokých bezpečnostních standardů až po Performance Level e (výkonnostní úroveň PL e) podle EN 13849-1. Tlačítka nouzového vypnutí a resetovací tlačítka lze nyní snadno integrovat do elektronických instalací. Ovládací a signalizační zařízení se propojují předem nastaveným kabelem M12 (je čtyř-, pěti- nebo osmipinový). Tím se obsluha vyhne riziku chybného zapojení, navíc uspoří čas. Kruhové konektory kabelů M12 umožňují jednoduché připojení plug- -and-play a jsou vhodné pro širokou škálu strojů.

Napájecí a komunikační panelové rozhraní Modlink MSDD disponuje více než 100 000 možnými kombinacemi. Vznikne-li diagnostický nebo servisní případ, rozhraní (integrované v čelní stěně rozváděče) usnadňuje přístup k řídicí jednotce. Řídicí rozváděč tak může zůstat zavřený a provoz komponent uvnitř probíhá v daném druhu krytí.


Obr. 8. Aplikace produktů Murrelektronik v robotice

Strojní osvětlení řady Modlight Illumix zajišťuje optimální osvětlení strojů a zařízení v kvalitě denního světla pomocí bezúdržbové techniky LED s dlouhou životností. Svítidla jsou svou kompaktní konstrukcí výborným řešením i pro použití ve stísněných prostorech.


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2020 na straně 16.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021