Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Motorové spouštěče EPMS32 – Pro ovládání a jištění motorů až do 15 kW

20. 2. 2019 | Ing. Miroslav Prokeš | Elektropřístroj, s. r. o. | www.epm.cz

Spouštěč motoru. Co si pod tím označením lze představit? Běžný občan asi startér v autě, člověk s elektrotechnickým povědomím něco pro řízení elektromotoru. Ještě úžeji pravděpodobně zařízení ke spouštění a vypínání běhu indukčního motoru, robustního a jednoduchého elektrického stroje. Odtud může téma začít košatět, ale s ohledem na rozsah článku tentokrát budou vynechány elektronické softstartéry a měniče a pozornost bude věnována elektromechanickým spouštěčům. Ty jsou běžně součástí motorových vývodů – takový vývod se za přívodem elektřiny skládá ze zařízení jistícího obvod proti zkratu (SCPD), z vlastního spínače/vypínače běhu motoru, z prvku chránícího motor proti přehřátí, z kabelu k motoru a z motoru samotného.

Spínač/vypínač může být ovládán ručně nebo dálkově. Informace o stavech jednotlivých článků řetězce jsou obvykle předávány řídicímu člověku či systému. A jaké možnosti jsou, co se týče osazení popsaného řetězce? SCPD mohou být tavné pojistky nebo jistič. Spínač může být ruční nebo dálkově ovládaný. Proti přehřátí může motor chránit tepelné nebo elektronické nadproudové relé. Také mohou být některé nebo všechny popsané funkce sloučeny do jednoho zařízení. Uvedená zařízení jsou pokryta normami IEC, resp. EN řady 60947. Tolik úvodem.

Obr. 1. Motorový spouštěč EPMS32
Obr. 1. Motorový spouštěč EPMS32

Společnost Elektropřístroj – v roce 2020 oslaví 100 let! – vyrábí a dodává svým zákazníkům stykače, tepelná nadproudová relé a spouštěče motorů v širokém sortimentu druhů a provedení. Z několika stykačů a relé je možné sestrojit spouštěč motoru o výkonu od stovek wattů až po půl megawattu s napájením ze sítě nízkého napětí. Nejobvyklejší jsou spouštěče hvězda–trojúhelník a reverzační spouštěče, stále se ale lze setkat i s potřebou řídit další druhy třífázových asynchronních motorů – třeba vícerychlostní motory, typicky pro ventilátory.

Předmětem tohoto článku je novinka, kterou Elektropřístroj uvádí na trh v roce 2019. Jde o ručně ovládané spouštěče motoru řady EPMS32 (obr. 1). Obvykle se zjednodušeně označují motorový spínač či spouštěč, v angličtině manual motor starter a v němčině (der) Motorschutzschalter. Takové přístroje samy o sobě stačí pro ruční řízení indukčního motoru jednofázového, a především třífázového. Motor lze ručně spustit a ručně vypnout dvěma ovládacími tlačítky na jeho čelní straně. Ve vypnuté poloze je možné spouštěč zajistit visacím zámkem provlečeným okem zeleného tlačítka START. V zapnuté poloze spouštěč chrání obvod proti zkratu na vedení k motoru a v motoru samotném; motor je zároveň chráněn proti přetížení a v případě třífázového stroje i proti přehřátí při výpadku jedné z fází.


Obr. 2. Podpěťová spoušť EPMS PS230

Po doplnění vhodného stykače za EPMS32 je možné motor řídit dálkově a ve většině případů nic dalšího netřeba. Ve zbývající menšině případů bude třeba podpořit vypínací schopnost spouštěče nebo zjemnit parametry ochrany proti přetížení. To bude zmíněno dále při výčtu vlastností EPMS32.

Podrobné tabulky technických údajů jsou k nalezení v katalogu Elektropřístroj, v tomto článku je uveden jen stručný rámcový popis. Pracovní napětí může být až 690 V AC, impulzní výdržné napětí je 6 kV.

Elektropřístroj dodává spouštěče v celkem patnácti provedeních se jmenovitými proudy 0,16 až 32 A, tedy pro spouštění motorů do 15 kW při 400 V.

Magnetická zkratová spoušť je nastavena na zhruba dvanáctinásobek jmenovitého proudu. Kategorie selektivity podle IEC60947-2 je A – tzn. že spouštěč nemá definován krátkodobý výdržný proud, při němž by po stanovenou dobu prodlevy nezapůsobil. Většina provedení má zkratovou vypínací schopnost 100 kA – to platí např. pro spouštěče do 10 A při 400 V. Pro větší jmenovité proudy je při 400 V nutné počítat s mezní schopností 25 kA a s provozní 12,5 kA. Pro vyšší hladiny napětí 500 a 690 V je třeba vypínací schopnosti, uvedené v tabulkách, pečlivě posoudit a popř. předřadit SCPD s potřebnými parametry, např. tavné pojistky.

Nadproudová tepelná spoušť je u každého provedení nastavitelná v rozsahu zhruba 60 až 100 % jmenovitého proudu a má charakteristiku třídy 10 podle IEC 60947-4-1; spouštěč je tedy určen pro motory s normálním rozběhem. Kdyby bylo třeba spouštět motor těžce se rozbíhající, lze pro nadproudovou ochranu použít tepelné relé třídy 20 – např. T17 II, T50 II či T63 II. Dalšího zpomalení působení těchto relé je možné dosáhnout použitím jisticích transformátorů proudu řady M – tím lze dosáhnout třídy 30. Označení vypínací třídy ukazuje lhůtu pro zapůsobení relé při 7,2násobku nařízeného proudu. Vypínací charakteristika je zachována v rozmezí teploty okolí od –25 do +60 °C.


Obr. 3. Sestava motorového spouštěče s podpěťovou
spouští a pomocnými kontakty S11

A na závěr výčet příslušenství zvyšujícího komfort obsluhy a hodnotu pro uživatele:
– spoušť pro dálkové vypnutí,
– podpěťová spoušť – umožní dálkové vypnutí a zároveň při výpadku napájení zaručí bezpečnostní ochranu proti nechtěnému znovuspuštění ovládaného stroje (obr. 2),
– pomocné kontakty (obr. 3),
– signalizační kontakty – hlásí působení magnetické nebo tepelné spouště; na přístroji je poznat působení podle neurčité polohy ovládacích tlačítek, jsou obě přibližně v polovině dráhy,
– skříňka s krytím IP55 – spouštěč je možné montovat přímo na pracovní stroj,
– hříbek pro nouzové zastavení,
– a tak dále, podrobnosti jsou v katalogu


Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2019 na straně 34. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021