Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Modeion – tradiční srdce rozváděče

5. 10. 2017 | Mgr. Pavel Tuček | OEZ, s. r. o. | www.oez.cz

V oboru kompaktních jističů patří OEZ mezi špičku. Dlouholeté zkušenosti s výrobou, vlastním vývojem a také pravidelným testováním ve vlastní zkušebně stojí za spolehlivostí a odolností jističů řady Modeion.

Zeptali jsme se proto Michala Votrubce – vedoucího produktového managementu OEZ – na hlavní přednosti kompaktních jističů Modeion, které zákazníci za léta jejich existence na trhu nejvíce oceňují.

Jak byste jističe Modeion představil svému potenciálnímu zákazníkovi, který je v segmentu kompaktních jističů úplným nováčkem?
Začal bych ze široka – historií. První jističe opustily Letohrad, sídlo OEZ, již v 50. letech minulého století. Kompaktní jističe Modeion tak, jak je známe v dnešní podobě, byly postupně vyvinuty v novodobé historii OEZ. Během několika let si získaly velkou oblibu ve všech zákaznických segmentech.

Díky své konstrukci a rozsáhlému příslušenství lze jističe použít jak v jednoduchých, tak ve složitých aplikacích, tedy např. v průmyslu a automatizaci. Stabilní výroba, technologické zpracování a dobrá logistika podporují jednu z klíčových výhod řady, a tou je dobrá dostupnost nejen ve velkoobchodech. Stěžejní je i fakt, že kompletní výroba probíhá v České republice v sídle firmy OEZ v Letohradě.


Náročné pracovní podmínky
Jističe jsou ověřeny pro práci v dolech, hutích, na pojízdných jeřábech, ve štěrkovnách, pískovnách, cementárnách i chemických provozech.

Existuje něco, čím jsou jističe Modeion známé, co je pro ně typické?
Zmínil bych určitě rozsáhlé možnosti připojování. Kompaktní jističe Modeion je možné připojovat jak pásy, flexibary a kabely přímo, tak i pomocí kabelových ok. Kromě standardního připojení přímo do jističe je možné podle potřeby vybrat ze širokého sortimentu připojovacích sad pro přímé připojení více kabelů. Uvedu příklad pro jistič velikosti 1 000 a 1 600 A, kde je možné připojit až čtyři kabely průřezu 300 mm2 na jeden pól jističe.

Dalším typickým znakem kompaktních jističů Modeion je jejich stavebnicová konstrukce. Jistič se dodává v základním provedení a příslušenství, jako je např. motorový pohon, pomocné spouště a spínače, je možné doplnit podle potřeby až následně. V případě specifikace složitější sestavy jističe a příslušenství doporučuji používat náš Konfigurátor OEZ. Tento software uživatelům pomůže specifikovat veškeré komponenty, které jsou třeba pro jeho aplikaci.


Nejdostupnější přístroje
– Jsou dostupné v široké síti velkoobchodů s elektromateriálem.
– V OEZ je zajištěno sofistikované řízení výroby a rozsáhlý sklad hotových jističů.

Jedním z pilířů značky OEZ je bezpečnost. Můžete uvést nějaký příklad z praxe, jak přístroje Modeion chrání životy a majetek jejich uživatelů?
V první řadě nesmíme zapomenout na vlastní funkci jističe, tj. ochranu zařízení a vedení před účinky přetížení nebo zkratu.

Dále je třeba zmínit ochranu proti úrazu elektrickým proudem, kterou zajišťuje chráničový modul pro jistič BC160. Chráničový modul je určen k detekci zemního svodového proudu, označovaného také jako reziduální nebo unikající proud. Chrání před přímým dotykem živých částí hlavně v průmyslových a energetických objektech, ale i před nepřímým dotykem, popř. před nebezpečným dotykem neživých částí v prostorách, jako jsou především nemocnice, bytové a rodinné domy, hospodářské budovy nebo budovy infrastruktury.

Dalším příkladem, který ilustruje spíše ochranu proti možným ekonomickým škodám, je možnost mechanického blokování jističů Modeion. Pro zajištění napájení důležitých obvodů (např. nepřetržitý provoz výrobních technologických celků) se běžně používá napájení ze dvou nezávislých zdrojů. Aby v případě obou aktivních zdrojů nedošlo k jejich paralelnímu chodu, používají se v praxi různá zabezpečení. Jedním z častých řešení je právě použití jističů s mechanickým blokováním.


Přehled jističů Modeion

Jak vidíte budoucnost výroby kompaktních jističů v OEZ?
Budoucnost vidím optimisticky. Díky postupnému zavádění průmyslu 4.0 v OEZ se řadíme mezi špičku v oboru. Můžeme nyní v masovém měřítku vyrábět různá provedení produktů, nebo dokonce různé produkty na stejné lince ve stejný moment, aniž by byla narušena plynulost výroby, nebo dokonce kvalita samotných výrobků. Toto nás dále posouvá směrem k lepšímu uspokojení potřeb našich zákazníků a do jisté míry stojí v důsledku také za stále se zvyšující poptávkou po produktech OEZ. I proto můžeme s hrdostí stále tvrdit, že značku OEZ najdete všude tam, kde jsou hlavními požadavky bezpečnost, kvalita a uživatelský komfort.


Vyšlo v časopise Elektro č. 10/2017 na straně 30. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021