Aktuální vydání

Číslo 8-9/2021 vyšlo tiskem 1. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 9. 2021. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Hlavní článek
Elektroenergetika ČR se bez nových flexibilních jaderných bloků neobejde

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Mikroplasty – podceněný problém s vážným dopadem na planetu?

5. 5. 2021 | Empa | www.empa.ch

Ať už vědci nahlédnou kamkoliv – do odlehlých mořských jezer nebo arktického mořského ledu, na hluboké oceánské dno nebo dokonce do ryb, které každý den konzumujeme – všude nacházejí tisíce mikroskopických plastových částic. Mikroplast se dokonce stal jednou z definicí antropocénu neboli období, kdy lidstvo svou činností globálně ovlivňuje zemský ekosystém.

Mikroplasty (úlomky plastů o velikosti od 100 nanometrů až po 5 milimetrů) vznikají postupným rozkladem makroskopických plastových produktů. A je velmi nepravděpodobné, že by tyto procesy v nanoměřítku ustaly. Nejen vědecká komunita je tudíž znepokojena potenciálními škodlivými účinky mikroplastů na přírodní ekosystémy. Jedním z hlavních důvodů je velmi obtížná identifikace plastových nanočástic v životním prostředí a jejich rozlišení od tisíců až statisíců přírodních částic podobné velikosti. Za tímto účelem vědci zkoumají nejvhodnější analytické metody, protože drobné částice mohou snadněji pronikat do orgánů a tkání.

Mikroplasty v životním prostředí

Řešení problému je však jednoduché (alespoň v teorii) a zároveň velmi složité. Na jednu stranu vzniká velká část nanoplastových částic degradací makro a mikroplastů. Méně plastů se tudíž rovná méně nanoplastů. Na druhé straně se však nanoplastové částice šíří nekontrolovaně do okolního prostředí například postupným obrušováním plastových výrobků.

Celý článek na Empa

Image Credit: Empa/ETH

-jk-