Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Měření spotřeby a kvality elektřiny přístroji Elnet

18. 11. 2020 | Ing. Jaroslav Smetana | Blue Panther s. r. o. | www.blue-panther.cz

ěčová technika Měření spotřeby a kvality elektřiny přístroji Elnet Tento příspěvek má za cíl upozornit na zajímavé rozvaděčové přístroje pro oblast měření a managementu elektrické energie a kvality elektřiny Elnet.

Tento příspěvek má za cíl upozornit na zajímavé rozvaděčové přístroje pro oblast měření a managementu elektrické energie a kvality elektřiny Elnet.

Nabídka Elnet zahrnuje jak přístroje pro měření spotřeby na jednom odběrovém místě, tak i mnohakanálové přístroje pro měření a management spotřeby i kvality energie na mnoha odběrech. Mezi jednoduché přístroje patří kompaktní, víceúčelový třífázový měřič výkonů a energie s funkcí elektroměru Elnet PIC (obr. 1). Přístroj pracuje s přesností 0,2 %, vzorkováním 1 600 vzorků za periodu a se záznamem energetických dat včetně power faktoru a harmonických do 32. Záznam může být k dispozici až 6 měsíců. Elnet PIC zahrnuje protokolování historických dat a podporuje standardní komunikační protokoly BACnet a Modbus. Elnet PIC se snadno instaluje a je speciálně navržen pro integraci do systémů správy budov. Nevyžaduje žádnou speciální montáž a je ideální pro montáž na lištu DIN libovolného standardního rozváděče.

Obr. 1. Víceúčelový třífázový měřič výkonů a energie s funkcí elektroměru Elnet PIC
Obr. 1. Víceúčelový třífázový měřič výkonů a energie s funkcí elektroměru Elnet PIC

Další řadou přístrojů jsou třífázové měřiče výkonu a energie Elnet LTE. Jedná se o panelová měřidla zabudovatelná do standardního otvoru 90 × 90 mm, vybavená proudovými vstupy 0 – 6 A a napěťovými vstupy do 650 V. Měří napětí, proud, frekvenci, výkony, účiník. Dále pak THD-I a THD-U a volitelně i třífázově energii. Na panelu lze zobrazit špičkové hodnoty všech měření. Přesnost měření je opět 0,2 % se vzorkováním 1 600 vzorků za periodu a pamětí na 1 měsíc dat.

Přístroje jsou vybaveny programovatelným výstupem pro spínání až 150mA alarmu – např. překročení spotřeby. Komunikace pro sběr dat je realizována přes port RS-485 nebo variantně přes Ethernet (Modbus) (obr. 2).

Další vyšší řadou jsou přístroje Elnet LT. Jejich vlastnosti jsou podobné jako u Elnet LTE, avšak Elnet LT navíc provádí analýzu harmonických až do 64., je vybaven pamětí na 6 měsíců záznamu a volitelným rozšířením o měření spotřeby. Pro komunikaci slouží opět rozhraní RS-485 nebo variantně Ethernet (Modbus/TCP/IP) a zabudovaný webový server (obr. 3).

Čtvrtou řadou panelových přístrojů Elnet jsou přístroje Elnet GR a Elnet PQ.

Základní vlastnosti jsou shodné s řadou LT s tím, že Elnet GR a Elnet PQ ukládají i časové průběhy U a I a verze Elnet PQ umí generovat i protokoly podle normy ČSN EN50160, a volitelně jsou pak dodávány i s přesností 0,1 %. Některé sady parametrů lze zobrazit na displeji (obr. 4) i v 3D.

  
Zleva: Obr. 2. Datová komunikace třífázového měřiče výkonu a energie Elnet LTE
Obr. 3. Datová komunikace měřiče typu Elnet LT
Obr. 4. Zobrazení parametrů na displeji Elnet GR

Naměřená data je možné protokolovat až 2 roky. Komunikace je u této řady zajištěna volitelně přes porty Ethernet (TCP/IP) a RS232/485 protokoly Modbus a BACnet (RTU/ /MSTP/IP). Oba tyto přístroje jsou již vybaveny webovým serverem.

Oba modely dále umožňují logovat až 1 000 historických událostí s nastavitelnými podmínkami a volitelně je lze rozšířit i o funkci elektroměru. Montáž je možná na panel nebo lištu DIN. Dalšími funkcemi jsou měření napětí mezi neutrálem a zemí, měření unikajícího proudu, proud neutrálem a měření nevyvážení proudu a napětí.

Velmi zajímavými přístroji Elnet v současné době, kde se klade velký důraz na kontrolu spotřeby až na úroveň jednotlivých strojů a zařízení v průmyslu pro management spotřeby, jsou přístroje řady Elnet MC. Jde o mnohokanálové přístroje, které jsou dodávány ve verzích:
– Elnet MC2 s až 2 sadami třífázových elektroměrů nebo 6 jednofázovými,
– Elnet MC8 s až 8 sadami třífázových elektroměrů nebo až 24 jednofázovými,
– Elnet MC12 s až 12 sadami třífázových elektroměrů nebo až 36 jednofázovými (obr. 5),
– případně verze s až 36 digitálními vstupy

Obr. 5. Měřiče řady Elnet MC
Obr. 5. Měřiče řady Elnet MC

Nastavení pro třífázové nebo jednofázové měření lze volně kombinovat podle potřeby.

Všechny tyto tři řady přístrojů zaznamenají až 6 měsíců záznamu energetických dat a jsou vybaveny vestavěným měřením energie a analýzou harmonických až do 64.

Na barevném grafickém displeji s vysokým rozlišením (320 × 240 pixelů) lze zobrazit křivky průběhů, sloupcové grafy a elektrické proměnné (obr. 6).

Tyto přístroje pracují podobně jako výše popsané se vzorkováním 1 600 vzorků za periodu a přesností 0,2 %.

Komunikace je zajištěna prostřednictvím portu RS-485 nebo Ethernet a protokoly Modbus a BACnet (RTU/MSTP/IP). Barevný displej disponuje vysokým rozlišením (320 × 240 pixelů).

Instalace je velmi jednoduchá, provádí se montáží na lištu DIN.

Pro zpracování a využití dat z uvedených přístrojů je připraven software ELNetWeb Billing. Jedná se o uživatelsky přívětivý softwarový balíček, který je speciálně navržen pro záznam a vyhodnocení odběrů energie a spotřeby z přístrojů Elnet a generování protokolů a analýz (obr. 7). ELNetWeb Billing poskytuje podrobné energetické zprávy na denní, měsíční a roční bázi, stejně jako pokročilé možnosti fakturace s několika tarify v různých časech. Data lze exportovat do souboru ve formátu Excel.

Další podrobnosti o přístrojích Elnet je možné získat u distributora, společnosti Blue Panther, s. r. o.


Obr. 6. Na barevném displeji lze zobrazit křivky průběhů, grafy a elektrické proměnné
Obr. 7. Ke zpracování a využití dat slouží software ELNetWeb Billing

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021