Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Lapp – kabely spojující současnost s budoucností

11. 6. 2016 | redakce Elektro | www.eel.cz

Špičkový výrobce kabelů, kabelové techniky a dodavatel komplexních řešení s visačkou nejvyšší kvality – to je stuttgartská Lapp Group. Nejde však jen o kvalitní kabely. Úspěch firmy je postaven především na inovačních technologiích, kompletních systémech „z jedné ruky“, široké škále výrobků pro standardní a speciální řešení, rychlých dodávkách, nejmodernější logistice a zákaznicky orientované podnikové filozofii. Na otázky redakce ELEKTRO odpovídal Georg Stawowy, technický ředitel Lapp Holding.

Jakým směrem se ubírá současná kabelová technika?

Podle mého názoru existují ve světě tři trendy: Tím prvním je výroba kabelů, které musejí více vydržet, ať už jde o mechanické vlastnosti či elektromagnetickou kompatibilitu. Druhým trendem je snižování nákladů na výrobu kabelů aplikováním technologického pokroku, jako např. použití tenčích materiálů, menšího množství mědi nebo jiných materiálů pro vodiče atd. A ten třetí trend souvisí s digitalizací průmyslu, tedy s rostoucími požadavky na přenos stále většího objemu dat, a z toho vyplývajícím růstem podílu datové kabeláže pro aplikace založené na Ethernetu.

 

Georg Stawowy, technický ředitel Lapp Holding

Jak u vás vznikají inovace?

Jsou dvě různé cesty, které vedou k inovacím. Tou první jsou požadavky trhu, tedy to, co by si přál sám zákazník. Tyto informace získáváme z osobních rozhovorů, které vedou naši zástupci se zákazníky po celém světě. Získané údaje o přáních a potřebách zákazníků tito manažeři dále vyhodnocují a v kladném případě dávají ideový podnět k inovacím, který pak dále procházejí standardním inovačním procesem. Druhou inovační cestou je sledování technických a technologických trendů. V tomto případě je třeba takovouto inovační ideu zhmotnit do podoby prototypu, představit ji našim zákazníkům a přesvědčit je, proč by měli takovouto novinku chtít a co by jim přinesla. Tento inovační proces má zcela odlišný průběh než zmíněná první cesta. Zde již nastupují odborníci, kteří takovouto inovační ideu dokážou technicky vyhodnotit a jsou schopni říci, jaký vývoj je technologicky smysluplný. Poté je přizvána ke konzultaci tzv. technologická rada, složená z univerzitních profesorů z různých fakult, specialistů na vlastnosti materiálů, elektrotechniků, odborníků z oblasti strojírenství, specialistů na organizaci práce atd. Ti celou inovaci do detailu společně zváží a výsledkem je jejich expertní doporučení, které je zásadním podkladem pro naše konečné rozhodnutí, zda danou novinku uvést na trh, či ne.

 

 

Co si myslíte o mezinárodní normalizaci ve vztahu ke kabelové technice?

Normy jsou standardy, které představují technické minimum, jež je třeba dodržet pro zachování především bezpečnosti. Norem je ale po celém světě hodně a na jeden a tentýž výrobek mohou existovat v různých zemích různé požadavky. Jiné požadavky norem jsou v Evropě, jiné např. v Kanadě či Číně. Pro globální společnost jako je Lapp Group to představuje obrovské překážky v mezinárodním obchodu. Já osobně mám často pocit, že už to takhle nemůže déle zůstat a že musí dojít ke globálnímu sjednocení norem. Bohužel je však realitou jistý druh protekcionismu. Jde o to, že např. v Kanadě vydají novou normu a Evropě to trvá třeba dva roky, než může vstoupit se svými výrobky na kanadský trh. A poté se situace opakuje. Dalo by se to také označit za jistý druh „businessu s normami“. Na druhé straně to ale může být také šance výrobkově se diferencovat. Obecně jde ale o velmi neuspokojivou a neřešenou situaci, která zbytečně stojí čas a peníze.

 

Může globální a inovační společnost, jako je Lapp, ovlivnit tvorbu norem?

Přímo ne, ale může dávat svým inovačním přístupem podněty pro změny ve standardizaci. Jde však pouze o vedlejší produkt neustálého vývoje, v žádném případě ale ne o spekulativní jednání. Příkladem může být např. inovace pláště, který zajišťuje stejné vlastnosti, ale je přitom mnohem tenčí, což může kolidovat s údaji v sice platné, ale technicky vlastně zastaralé normě, která v tomto konkrétním případě již neodpovídá aktuálnímu stavu vědy a techniky. 

 

Jak se Lapp angažuje v iniciativě Průmysl 4.0?

V současné době vstupujeme aktivně do dialogu a diskusí o tom, co se vlastně za tímto pojmem skrývá. Názory se na to často liší. Průmysl 4.0 obecně znamená větší objemy přenášených dat a to je naše parketa. Takovouto úlohu umíme rychle a velmi odborně řešit a dokážeme náš ethernetový sortiment vyladit na špičkovou úroveň. A toto se nám myslím velmi dobře daří. Dalším tématem jsou v oblasti datových kabelů tzv. „mluvící“ produkty, kde vše musí mít svou IP adresu – např. kabel, konektor, konfekce atd. Zde je to ve fázi výzkumu a v běhu jsou již i některé projekty zabývající se touto problematikou. Další oblastí je velmi těsná elektronická komunikace se zákazníky. Celý tento proces – od objednávky po dodání výrobku zákazníkovi kdekoliv na světě – projde v nejbližší době velkou proměnou. Otázka zní: Bude zákazník např. z Brazílie, který dnes musí čekat na vývodku SKINTOP® deset dní, i za deset let ochoten čekat na SKINTOP® stále ještě deset dní? V budoucnu by si mohl tento výrobek např. vytisknout na 3D tiskárně během několika minut. Jiná řešení bude třeba najít pro dodávky kabelů. Toto je velké téma, které představuje skutečnou revoluci v logistické síti. Bude to ale vše ještě nějakou dobu trvat, než všechny tyto myšlenky budou realizovány v praxi. V zásadě jsme ale na přechod do digitálního světa připraveni a jsme schopni pružně reagovat na potřeby trhu.

 

 Jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle skupiny Lapp?

Nad tím, co se bude dít příští rok, nemusím dlouho přemýšlet. Jde především o jasné organizační aktivity v oblasti konfekce kabelů ÖLFLEX® CONNECT. V podstatě jde o definování rolí, průběhy procesů, ale především o školení, školení a zase školení. Ve střednědobém horizontu je cílem dodržení podmínek stanovených v programu strategického rozvoje skupiny do roku 2020. Když se podívám ještě trochu dál, bude Lapp dále nabízet velmi sofistikované produkty a specifická řešení pro konkrétní odvětví. Budeme mnohem silnější v oblasti přenosu dat a v síťové technice, stejně jako v oblasti řešení kabelové konfekce.

 

Jaké je zaměstnanecká politika skupiny Lapp?

Jsme rodinný a na rodinu orientovaný podnik. Tento fenomén patří k základním hodnotám skupiny Lapp. Sama rodina se v utváření podniku velmi silně angažuje. Vznikají zde nenásilná, ale zato pevná pouta mezi zaměstnanci a vlastníky firmy. Toto je velmi důležité pro obě strany. Zaměstnanci zde nejsou anonymní masou, jako je tomu např. u velkých koncernů, ale konkrétní tváře, konkrétní lidské příběhy, které osobně známe. Tyto vzájemné vazby založené na rodinných tradicích dělají ze skupiny Lapp velmi atraktivního zaměstnavatele v regionu, tedy v tomto případě ve Stuttgartu. Ale nejenom zde. Také u vás v Česku se Lapp Kabel s.r.o., Otrokovice, velmi dobře stará o své zaměstnance – v této souvislosti mě napadá např. skvěle fungující moderně vybavená Firemní školka Oskárek zřízená pro tamní zaměstnance. Já osobně, když jsem se tam nedávno zastavil, jsem si upřímně přál, aby také moje děti mohly chodit do takovéto školky. Jsou to tedy právě rodinné hodnoty, které vytvářejí základ našich obchodních úspěchů.

 

Co byste přál skupině Lapp do příštích let?

Vzhledem k budoucím výzvám a očekávaným velkým změnám v průmyslu i ve společnosti bych přál našemu podniku a každému jednotlivému zaměstnanci pevnou víru v naše schopnosti a sílu tyto překážky úspěšně a se ctí překonávat.

 

Rozhovor vedl Ing. Josef Košťál, redakce Elektro.

 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021