Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Konferencia PROJEKTANTI 2019

28. 9. 2019 | Elektro Management, s.r.o. | www.elektromanagement.sk

Pozývame vás na IX. celoštátnu konferenciu PROJEKTANTI 2019, ktorá sa bude konať v dňoch 22. – 24. 10. 2019 v krásnom prostredí Nízkych Tatier v Jasnej.


Tohtoročná konferencia opäť ponúka dva dni nabité odbornými prednáškami s vynikajúcimi československými lektormi. Z programu vyberáme: Elektrická inštalácia v domoch a bytoch z pohľadu projektanta (Ing. Edmund Pantůček), Protokol o určení vonkajších vplyvov ako súčasť projektovej dokumentácie ochrany pred bleskom (Ing. Rudolf Štober), Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie: chyby, triky a návody (Ing. Jozef Daňo), Ako doba mení elektroprojektovanie (Matúš Babinec, Ing. Jiří Klohna), Názvoslovie káblov včera, dnes a zajtra. Značenie káblov z hľadiska medzinárodných a podnikových noriem jednotlivých firiem, rozpoznávanie káblov pri revíziách v praxi (Ing. Rastislav Valach), Dôležité zásady a postupy pri výbere, projektovaní a realizácii ochranných opatrení pred účinkami blesku (Jiří Kroupa, Gabriel Krescanko), Projektová dokumentácia ako podklad pre realizáciu a následnú odbornú prehliadku a odbornú skúšku VTZE (Radoslav Rieger), Ako projektovať elektrické inteligentné podlahové vykurovanie (Ladislav Šemšej), Ochrana malých (MFE) a veľkých (FVE) fotovoltických elektrární proti prepätiu (Ing. Daniel Sidun), Problematika spínania LED svietidiel (Ing. Jan Krejčí), Praktické skúsenosti s navrhovaním senzorov a senzorovej techniky pre projektantov (Mgr. Roman Stopka), Trendy vo vývoji a stavbe distribučných rozvádzačov a rozvádzačov do elektrických prípojok (Marcel Čatloš), Práva a povinnosti pracovníkov energetiky z pohľadu zákona 656/2004 o energetike občianskeho a farmárskeho zákona (Ing. Ján Meravý).

Po celý čas bude poslucháčom k dispozícii 30 domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov el. prvkov a zariadení s ich novinkami. Spoločnosť FCC PUBLIC, vydavateľ časopisov ELEKTRO a SVĚTLO, je mediálnym partnerom konferencie a zúčastní sa s ponukou aktuálnych vydaní časopisov zdarma. 

Sprievodný program bude tvoriť workshop spoločnosti A2B Zdroje UPS ako súčasť inteligentných elektrických sietí súťažný workshop spoločnosti Rittal Viete čo je to EPLAN Smart Wiring?, počas ktorého si budete môcť vyskúšať túto revolučnú metódu zapájania rozvádzačov a súťažiť o ultra HD televízor.

Vo večerných hodinách obidvoch dní je pre všetkých pripravený oddychový program. Okrem individuálneho využitia relaxačných služieb Wellness hotela Grand Jasná**** to bude najskôr spoločenský večer s rautomvystúpením hudobníka Romana Omachela a slovenského imitátora Louisa Armstronga Petra Ondriu, v druhý večer bude pre záujemcov pripravená večerná exkurzia lanoviek v najväčšom slovenskom lyžiarskom stredisku Jasná.

Na posledný tretí deň je naplánovaná odborná exkurzia vo výrobnom závode MIBA Sinter Slovakia v Dolnom Kubíne.

Veríme, že vás pripravený program so svojou oficiálnou i neoficiálnou časťou zaujme a rozhodnete sa prijať naše pozvanie, aby ste si mohli rozšíriť vaše vedomosti o nové poznatky, zoznámiť sa s ďalšími odborníkmi vo vašej profesii a to všetko skĺbiť s príjemným relaxom v horskom prostredí.

Podrobný program nájdete tu.

Vstupenku na konferenciu získate tu.

Tešíme sa na stretnutie s vami v Nízkych Tatrách.

Tiskové materiály 
Elektro Management s.r.o.