Aktuální vydání

Číslo 8-9/2021 vyšlo tiskem 1. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 9. 2021. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Hlavní článek
Elektroenergetika ČR se bez nových flexibilních jaderných bloků neobejde

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Koncept hybridního elektrického letadla

18. 1. 2021 | MIT | www.mit.edu

Dopravní letadla se pohybují v letové výšce 9 000 až 13 000 metrů a vypouštějí proud oxidů dusíku do atmosféry, kde mohou jemné částice chemikálie setrvávat a přispívat k tvorbě ozónu. Oxidy dusíku jsou hlavním zdrojem znečištění ovzduší a bylo dokázáno, že přispívají k výskytu astmatu, respiračních onemocnění a poruch oběhového systému. Předchozí výzkum ukázal, že tvorba těchto chemikálií v souvislosti s leteckou dopravou má každý rok na svědomí až 16 000 předčasných úmrtí.

Inženýři z Massachusettského technologického institutu (MIT) nyní navrhli koncept letadlového pohonu, který by mohl podle prvních odhadů eliminovat 90 % emisí oxidů dusíku a snížit počet souvisejících předčasných úmrtí až o 92 %.

Hybridní elektrické letadlo

Nový hybridní elektrický design využívá standardní spalovací turbínu, která je však namísto proudového motoru umístěna v nákladním prostoru. Plynová turbína pohání generátor a vytváří elektřinu, která následně dodává energii propulzním prvkům nebo vrtulím umístěným pod křídly letadla. Emise tvořené plynovou turbínou prochází systémem pro kontrolu emisí, jakým jsou vybaveny například dnešní automobily – zde jsou odčerpány a výfukové plyny jsou vypuštěny do atmosféry.

Celý článek na MIT

Image Credit: MIT

-jk-