Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Kompaktní jističe Ex9M6 s elektronickým monitorováním chráněného obvodu

10. 9. 2019 | Noark Electric Europe, s. r. o. | www.noark.cz

Horkou novinkou v nabídce společnosti NOARK je řada technicky vyspělých kompaktních jističů Ex9M6, určená zejména pro aplikace v distribuční síti. Chrání elektrická zařízení před přetížením a zkratem. Hlavní výhodou těchto jističů je použití polovodičových obvodů pro monitorování proudu, na rozdíl od termomagnetického principu používaného mnoha ostatními výrobci.

Tato nejnovější technologie přináší několik výhod. Polovodičové jističe poskytují výrazně rychlejší odezvu; jsou až 100krát rychlejší než tradiční termomagnetické jističe. Umožňují mnohem lépe monitorovat zatížení obvodů a zaručují výrazně větší spolehlivost a dlouhou životnost. Další velkou výhodou je jejich menší velikost.

Obr. 1. Kompaktní jistič Noark, typ Ex9M6 s ručním ovládáním
Obr. 1. Kompaktní jistič Noark, typ Ex9M6 s ručním ovládáním

Rozsah jmenovitého proudu jističů řady Ex9M6 je od 800 do 1 600 A, zkratová odolnost Icu dosahuje 50 až 100 kA. Všechny jističe jsou k dispozici ve třípólové nebo čtyřpólové verzi pro jmenovité pracovní napětí do 415/690 V AC. Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp je 8 kV, což umožňuje použití těchto jističů v systémech s výskytem přechodných přepěťových vln vysoké intenzity, jaké se vyskytují např. v těžkém průmyslu. Přístroje jsou zkoušeny podle norem IEC/ /EN 60947-2, proto výrobce může garantovat funkčnost a spolehlivost přístrojů a jejich izolace pro širokou škálu aplikací.

Jističe jsou k dispozici ve dvou verzích: typ Ex9M6 (obr. 1) je ovládaný ručně, zatímco Ex9M6 MOD (obr. 2) má motorový pohon umožňující dálkové ovládání ochranné spouště. Obě verze jsou vybaveny ovládacím panelem s DIP přepínači, který umožňuje nastavit všechny potřebné parametry jističe. Tři světelné diody (LED) indikují stav jističe. Pro účely diagnostiky je na přístroji port HTU.


Obr. 2. Kompaktní jistič Ex9M6 MOD ovládaný motorovým pohonem

Řadu jističů doplňuje kompaktní odpínač Ex9M6SD (obr. 3), určený k použití jako hlavní vypínač v mnoha různých obvodech.

Všechna zmíněná zařízení mají stejné rozměry (š × v × h): 210 × 286 × 191 mm, šířka čtyřpólových přístrojů je 280 mm. Jednotné rozměry umožňují využívat stejné příslušenství pro všechny přístroje.


Obr. 3. Kompaktní odpínač Ex9M6SD

Příslušenství

Instalací vhodného příslušenství je možné doplnit pokročilé funkce pro zvýšení pohodlí obsluhy.

Jednotka pomocných kontaktů AX21 dovoluje zapnout další nezávislý elektrický obvod. Obvykle se používá k poskytování signálu chráněnému zařízení, které jistič z nějakého důvodu vypnul. Sepnutí kontaktů může např. spustit akustický poplach, zahájit proces bezpečného vypnutí, aktivovat záložní zdroj energie atd.

Signální kontakt AL21 je určen pro dálkové monitorování stavu jističe.

Zařízení lze dálkově ovládat vypínací napěťovou spouští SHT26. Jakmile je pod napětím, aktivuje mechanismus jističe, který zajistí rychlé odpojení hlavních kontaktů.

Podobnou funkci má podpěťová spoušť UVT26, která automaticky odpojí napájení, když napětí klesne pod nastavenou úroveň.

Vypínací spoušť XF lze použít k dálkovému vypnutí jističe. Toto volitelné příslušenství je určeno pouze pro verzi Ex9M6 MOD.

Jističe mohou být také vybaveny přídavným prodloužením rukojetí pro ovládání páčky nebo přímou otočnou rukojetí či otočnou rukojetí s prodlužovací osou pro různé aplikace, např. pro připojení motorového pohonu nebo vyvedení ovládacího prvku jističe na vnější stranu dveří.

K dispozici jsou rovněž různé varianty předního přívodu pro velikost rámu M6, usnadňující připojení silových kabelů.

Nová řada kompaktních jističů Ex9M6 od společnosti NOARK svou nejmodernější technikou sleduje trendy na trhu pro několik následujících desetiletí. Jejich hlavní výhody jsou použití polovodičových obvodů pro monitorování proudu, možnost nastavení výkonových parametrů pomocí přepínačů DIP a široká nabídka dostupného příslušenství.


Vyšlo v časopise Elektro č. 8-9/2019 na straně 46. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021