Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem 6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Kombinované svodiče OBO Bettermann pro sítě nn

21. 1. 2019 | Ing. Jiří Burant | OBO BETTERMANN, s. r. o. | www.obo.cz

V moderních elektrických instalacích se o pohodlí a výměnu informací stále častěji starají elektronické komponenty. V důsledku jejich rostoucího množství ovšem současně vzrůstá i riziko vzniku škod na zařízeních připojených k napájecí síti i telekomunikačním a datovým rozvodům.

Se zřetelem na silové sítě nízkého napětí proto z vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ČSN EN 62305 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 pro většinu nových i rekonstruovaných staveb v současnosti vyplývá povinnost instalovat přepěťová ochranná zařízení (SPD). Norma ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 návazně vymezuje požadavky na odpovídající ochranné prvky. Z pohledu praxe jsou přitom preferovány kombinované svodiče typu 1+2, popř. typu 2+3, v co možno nejmenším provedení. Tyto požadavky tudíž představují také páteř aktuálních inovačních kroků společnosti OBO Bettermann v oblasti přepěťových ochranných zařízení.

Obr. 1. Kombinovaný svodič MCF 100 typu 1+2 pro LPL IV až I podle ČSN EN 62305
Obr. 1. Kombinovaný svodič MCF 100 typu 1+2 pro LPL IV až I
podle ČSN EN 62305 (video)

Univerzálním řešením pro objekty třídy ochrany před bleskem IV až I podle ČSN EN 62305-2 jsou především SPD typu 1+2 podle ČSN EN 61643-11, typové řady MCF pro třífázové sítě (obr. 1) s bleskovým svodovým proudem 25 kA (10/350) na jeden pól a ochrannou úrovní jen 1,5 kV. Pracují na principu jiskřiště a mohou chránit průmyslové objekty, kanceláře, obchodní i obytné budovy. Bez potřeby samostatného jištění pracují až do hodnoty jištění chráněného vedení 315 A gL/gG. Jejich kompaktní pouzdro poskytuje, oproti klasickým modulárním výrobkům, úsporu místa v rozváděči až 25 %, což je ceněné zejména v plastových rozvodnicích, kde není nikdy dost prostoru. Instalují se snadno a rychle na klasickou profilovou lištu 35 mm a k dispozici jsou v třípólovém (TN-C) nebo čtyřpólovém (TT a TN-S) provedení. Průběžnou kontrolu provozního stavu zajišťuje optická signalizace, kterou může doplnit bezpotenciálový přepínací kontakt dálkové signalizace.

Zastánci přísně modulární koncepce si ovšem mohou pro účinnou ochranu před bleskem v objektech LPL IV až I raději zvolit odpovídající kombinaci inovovaných jiskřišť MCD50 (obr. 2), nyní nově taktéž typu 1+2 s vyjímatelnými horními díly a svodovým proudem až 50 kA (10/350) na jeden pól. Předřazené jištění může mít hodnotu až 500 A gL/gG a zkratový proud v místě instalace může být 10 kAeff. To vše při ochranné úrovni pod 1,7 kV. Primárně jsou tato přepěťová ochranná zařízení určena pro průmyslové objekty, ale využít je lze i v budovách s jakýmkoliv jiným určením.

Obr. 2. Jiskřiště MCD 50 typu 1+2 s dvoudílným pouzdrem pro LPL IV až I
Obr. 2. Jiskřiště MCD 50 typu 1+2 s dvoudílným pouzdrem pro LPL IV až I

Velkou předností SPD typových řad MCF i MCD zkoušených bleskovým proudem je to, že pracují výhradně na principu jiskřiště. Proto u nich nevznikají žádné unikající proudy, a lze je tudíž využívat i v neměřených částech elektrických rozvodů. Patentovaná konstrukce použitých uhlíkových jiskřišť současně zajišťuje malý následný proud sítě, takže mohou bezproblémově spolupracovat i s relativně malou hodnotou předřazeného jištění.

Varistorový svodič V50 typu 1+2 pro LPL IV a III
Obr. 3. Varistorový svodič V50 typu 1+2 pro LPL IV a III (video)

V podstatné části staveb však nebývá třeba instalovat LPL II, nebo dokonce LPL I, nýbrž postačuje LPL III, nebo dokonce jen LPL IV. Pro odpovídající ochranná opatření v podobě SPD typu 1+2 v měřené části elektrických rozvodů je proto v nabídce OBO neustále rozšiřovaná ekonomická varistorová modulární řada přepěťových ochranných zařízení V50 (obr. 3) se svodovým bleskovým proudem 12,5 kA (10/350) na jeden pól a maximálním předřazeným jištěním až 160 A gL. Dodávány jsou hotové sestavy od jednoho do čtyř pólů, včetně zapojení 1+1, 2+1 a 3+1, na různá provozní napětí. Provozní spolehlivost těchto sestav zvyšuje mechanická aretace horního dílu v zasunutém stavu a kódování horního dílu, zamezující zasunutí horního dílu odlišné typové řady nebo téhož typu, ale s jiným jmenovitým napětím. Celý přístroj je vyroben z bezhalogenového plastu s klasifikací UL94 V-0. Základní signalizace jejich stavu je optická. K dispozici jsou ale i provedení s bezpotenciálovým přepínacím kontaktem dálkové signalizace.

Ve stejném pouzdru jsou dodávána i varistorová SPD typu 2, řady V20 s maximálním svodovým impulzním proudem 40 kA (8/20) na jeden pól. Určena jsou k vyrovnání potenciálů v ochraně před přepětím podle ČSN 33 2000-4-443 a své místo nacházejí především v podružných rozváděčích. V přístupu k technickým informacím o tomto i všech předchozích typech ochranných přístrojů na webu OBO napomáhá, ve spojení s různými koncovými zařízeními jako chytré telefony nebo tablety, kód QR natištěný na jejich pouzdru.


Obr. 4. Varistorový svodič V20 typu 2 v zapojení 1+1 s dálkovou signalizací

V mnoha aplikacích MaR uvnitř budov bývá zapotřebí společně instalovat přepěťová ochranná zařízení typu 2 a 3. Proč však uvedený požadavek řešit dvěma samostatnými přístroji, když jsou ve firmě OBO k dispozici kombinovaná SPD typu 2+3. Typickým příkladem je typ V10 Compact (obr. 4) s integrovaným zapojením 3+1 pro třífázové sítě TN-S a TT, jehož pouzdro zabere jen 45 mm profilové lišty 35 mm. Při celkové svodové schopnosti 60 kA (8/20) přitom v síti 230 V zajistí velmi příjemnou ochrannou úroveň pod 1,1 kV. V základním provedení má optickou signalizaci stavu, ale navíc může být vybaven i akustickou nebo dálkovou signalizací stavu.


Obr. 5. Třífázový svodič V10 Compact typu 2+3 v zapojení 3+1

Příznivci modulární koncepce ovšem v typové řadě V10 také nepřijdou zkrátka. Mimo provedení Compact zahrnuje i SPD typu 2+3 v klasických modulárních pouzdrech s vyjímatelnými horními díly obsahujícími akční prvky, tedy analogicky řadě V20.


Obr. 6. Svodič LED-ÜSM s možností odpojit chráněné svítidlo

Stále širší oblast použití svodičů typu 2+3 představuje veřejné LED osvětlení. Snižování nákladů na energii je v souladu s ekologickou směrnicí EU. Celková úspora nákladů na instalaci a provoz LED osvětlení se však projeví až při jeho dlouhodobém bezporuchovém provozu. Osvětlení diodami LED a jeho elektronické ovladače ale vykazují, ve srovnání s halogenidovými výbojkami a jejich příslušenstvím, menší dielektrickou pevnost, pohybující se mezi 1,5 až 4 kV. Společně s rozvojem instalací veřejného LED osvětlení tedy roste i potřeba zavést související ochranná zařízení proti přepětí. Nedílnou součástí nabídky OBO jsou proto i přepěťová ochranná zařízení řady LED-ÜSM pro použití právě v systémech veřejného LED osvětlení (obr. 6). Svádějí nedestruktivně opakované rázové proudy až 10 kA, přičemž amplitudu impulzního přepětí omezují pod 1,3 kV, což zabezpečí dodržení dielektrických parametrů instalované elektroniky. K dispozici jsou jak obvyklá provedení s krytím IP20, tak i varianty s IP65. Pro vyšší ochranu svítidel a signalizaci poruchového stavu poskytuje řada LED ÜSM možnost zapojení s odpojením svítidla od napájecího zdroje při přetížení a poruše SPD.


Vyšlo v časopise Elektro č. 1/2019 na straně 20 . 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.