Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Kombinované svodiče OBO Bettermann pro sítě nn

21. 1. 2019 | Ing. Jiří Burant | OBO BETTERMANN, s. r. o. | www.obo.cz

V moderních elektrických instalacích se o pohodlí a výměnu informací stále častěji starají elektronické komponenty. V důsledku jejich rostoucího množství ovšem současně vzrůstá i riziko vzniku škod na zařízeních připojených k napájecí síti i telekomunikačním a datovým rozvodům.

Se zřetelem na silové sítě nízkého napětí proto z vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ČSN EN 62305 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 pro většinu nových i rekonstruovaných staveb v současnosti vyplývá povinnost instalovat přepěťová ochranná zařízení (SPD). Norma ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 návazně vymezuje požadavky na odpovídající ochranné prvky. Z pohledu praxe jsou přitom preferovány kombinované svodiče typu 1+2, popř. typu 2+3, v co možno nejmenším provedení. Tyto požadavky tudíž představují také páteř aktuálních inovačních kroků společnosti OBO Bettermann v oblasti přepěťových ochranných zařízení.

Obr. 1. Kombinovaný svodič MCF 100 typu 1+2 pro LPL IV až I podle ČSN EN 62305
Obr. 1. Kombinovaný svodič MCF 100 typu 1+2 pro LPL IV až I
podle ČSN EN 62305 (video)

Univerzálním řešením pro objekty třídy ochrany před bleskem IV až I podle ČSN EN 62305-2 jsou především SPD typu 1+2 podle ČSN EN 61643-11, typové řady MCF pro třífázové sítě (obr. 1) s bleskovým svodovým proudem 25 kA (10/350) na jeden pól a ochrannou úrovní jen 1,5 kV. Pracují na principu jiskřiště a mohou chránit průmyslové objekty, kanceláře, obchodní i obytné budovy. Bez potřeby samostatného jištění pracují až do hodnoty jištění chráněného vedení 315 A gL/gG. Jejich kompaktní pouzdro poskytuje, oproti klasickým modulárním výrobkům, úsporu místa v rozváděči až 25 %, což je ceněné zejména v plastových rozvodnicích, kde není nikdy dost prostoru. Instalují se snadno a rychle na klasickou profilovou lištu 35 mm a k dispozici jsou v třípólovém (TN-C) nebo čtyřpólovém (TT a TN-S) provedení. Průběžnou kontrolu provozního stavu zajišťuje optická signalizace, kterou může doplnit bezpotenciálový přepínací kontakt dálkové signalizace.

Zastánci přísně modulární koncepce si ovšem mohou pro účinnou ochranu před bleskem v objektech LPL IV až I raději zvolit odpovídající kombinaci inovovaných jiskřišť MCD50 (obr. 2), nyní nově taktéž typu 1+2 s vyjímatelnými horními díly a svodovým proudem až 50 kA (10/350) na jeden pól. Předřazené jištění může mít hodnotu až 500 A gL/gG a zkratový proud v místě instalace může být 10 kAeff. To vše při ochranné úrovni pod 1,7 kV. Primárně jsou tato přepěťová ochranná zařízení určena pro průmyslové objekty, ale využít je lze i v budovách s jakýmkoliv jiným určením.

Obr. 2. Jiskřiště MCD 50 typu 1+2 s dvoudílným pouzdrem pro LPL IV až I
Obr. 2. Jiskřiště MCD 50 typu 1+2 s dvoudílným pouzdrem pro LPL IV až I

Velkou předností SPD typových řad MCF i MCD zkoušených bleskovým proudem je to, že pracují výhradně na principu jiskřiště. Proto u nich nevznikají žádné unikající proudy, a lze je tudíž využívat i v neměřených částech elektrických rozvodů. Patentovaná konstrukce použitých uhlíkových jiskřišť současně zajišťuje malý následný proud sítě, takže mohou bezproblémově spolupracovat i s relativně malou hodnotou předřazeného jištění.

Varistorový svodič V50 typu 1+2 pro LPL IV a III
Obr. 3. Varistorový svodič V50 typu 1+2 pro LPL IV a III (video)

V podstatné části staveb však nebývá třeba instalovat LPL II, nebo dokonce LPL I, nýbrž postačuje LPL III, nebo dokonce jen LPL IV. Pro odpovídající ochranná opatření v podobě SPD typu 1+2 v měřené části elektrických rozvodů je proto v nabídce OBO neustále rozšiřovaná ekonomická varistorová modulární řada přepěťových ochranných zařízení V50 (obr. 3) se svodovým bleskovým proudem 12,5 kA (10/350) na jeden pól a maximálním předřazeným jištěním až 160 A gL. Dodávány jsou hotové sestavy od jednoho do čtyř pólů, včetně zapojení 1+1, 2+1 a 3+1, na různá provozní napětí. Provozní spolehlivost těchto sestav zvyšuje mechanická aretace horního dílu v zasunutém stavu a kódování horního dílu, zamezující zasunutí horního dílu odlišné typové řady nebo téhož typu, ale s jiným jmenovitým napětím. Celý přístroj je vyroben z bezhalogenového plastu s klasifikací UL94 V-0. Základní signalizace jejich stavu je optická. K dispozici jsou ale i provedení s bezpotenciálovým přepínacím kontaktem dálkové signalizace.

Ve stejném pouzdru jsou dodávána i varistorová SPD typu 2, řady V20 s maximálním svodovým impulzním proudem 40 kA (8/20) na jeden pól. Určena jsou k vyrovnání potenciálů v ochraně před přepětím podle ČSN 33 2000-4-443 a své místo nacházejí především v podružných rozváděčích. V přístupu k technickým informacím o tomto i všech předchozích typech ochranných přístrojů na webu OBO napomáhá, ve spojení s různými koncovými zařízeními jako chytré telefony nebo tablety, kód QR natištěný na jejich pouzdru.


Obr. 4. Varistorový svodič V20 typu 2 v zapojení 1+1 s dálkovou signalizací

V mnoha aplikacích MaR uvnitř budov bývá zapotřebí společně instalovat přepěťová ochranná zařízení typu 2 a 3. Proč však uvedený požadavek řešit dvěma samostatnými přístroji, když jsou ve firmě OBO k dispozici kombinovaná SPD typu 2+3. Typickým příkladem je typ V10 Compact (obr. 4) s integrovaným zapojením 3+1 pro třífázové sítě TN-S a TT, jehož pouzdro zabere jen 45 mm profilové lišty 35 mm. Při celkové svodové schopnosti 60 kA (8/20) přitom v síti 230 V zajistí velmi příjemnou ochrannou úroveň pod 1,1 kV. V základním provedení má optickou signalizaci stavu, ale navíc může být vybaven i akustickou nebo dálkovou signalizací stavu.


Obr. 5. Třífázový svodič V10 Compact typu 2+3 v zapojení 3+1

Příznivci modulární koncepce ovšem v typové řadě V10 také nepřijdou zkrátka. Mimo provedení Compact zahrnuje i SPD typu 2+3 v klasických modulárních pouzdrech s vyjímatelnými horními díly obsahujícími akční prvky, tedy analogicky řadě V20.


Obr. 6. Svodič LED-ÜSM s možností odpojit chráněné svítidlo

Stále širší oblast použití svodičů typu 2+3 představuje veřejné LED osvětlení. Snižování nákladů na energii je v souladu s ekologickou směrnicí EU. Celková úspora nákladů na instalaci a provoz LED osvětlení se však projeví až při jeho dlouhodobém bezporuchovém provozu. Osvětlení diodami LED a jeho elektronické ovladače ale vykazují, ve srovnání s halogenidovými výbojkami a jejich příslušenstvím, menší dielektrickou pevnost, pohybující se mezi 1,5 až 4 kV. Společně s rozvojem instalací veřejného LED osvětlení tedy roste i potřeba zavést související ochranná zařízení proti přepětí. Nedílnou součástí nabídky OBO jsou proto i přepěťová ochranná zařízení řady LED-ÜSM pro použití právě v systémech veřejného LED osvětlení (obr. 6). Svádějí nedestruktivně opakované rázové proudy až 10 kA, přičemž amplitudu impulzního přepětí omezují pod 1,3 kV, což zabezpečí dodržení dielektrických parametrů instalované elektroniky. K dispozici jsou jak obvyklá provedení s krytím IP20, tak i varianty s IP65. Pro vyšší ochranu svítidel a signalizaci poruchového stavu poskytuje řada LED ÜSM možnost zapojení s odpojením svítidla od napájecího zdroje při přetížení a poruše SPD.


Vyšlo v časopise Elektro č. 1/2019 na straně 20 . 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021