Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Kam zamíří 150 miliard z Modernizačního fondu? Ministerstvo zveřejnilo návrh

19. 12. 2020 | Laura Otýpková | Frank Bold, s. r. o. | www.frankbold.org

Ministerstvo životního prostředí představilo zástupcům soukromého a veřejného sektoru i nevládních organizací plán, jak v letech 2021-2030 využít více než 150 miliard z Modernizačního fondu. Hlavními příjemci peněz určených na transformaci energetiky budou stávající teplárny a velcí výrobci elektřiny. Naopak poměrně malé množství peněz ministerstvo vyhradilo pro energetické komunity.

Ministerstvo životního prostředí představilo zástupcům soukromého a veřejného sektoru i nevládních organizací plán, jak v letech 2021-2030 využít více než 150 miliard z Modernizačního fondu. Hlavními příjemci peněz určených na transformaci energetiky budou stávající teplárny a velcí výrobci elektřiny. Naopak poměrně malé množství peněz ministerstvo vyhradilo pro energetické komunity.

Ministerstvo se rozhodlo podpořit energetické komunity nejméně ze všech programů. Vyčlenilo na ně jen 2,3 miliard korun, tedy 1,5 % Modernizačního fondu. A to i přesto, že konzultanti, kteří pro ministerstvo zpracovávali analýzu pro rozdělení peněz, počítali pro komunitní energetiku se 4 % fondu, tedy 6,2 miliardami korun

Většina prostředků bude naopak směřována velkým hráčům na poli energetiky a teplárenství. V oblasti transformace teplárenství (26 % fondu) a výstavby nových obnovitelných zdrojů (38,7 % fondu) totiž budou zvýhodněny subjekty, které spadají do sektoru ETS. To jsou největší znečišťovatelé, kteří v současnosti musí nakupovat emisní povolenky. V tuto chvíli není jasné, zda budou vypsané výzvy pouze pro tyto subjekty, nebo s nimi budou moci soutěžit i ostatní, kteří však budou znevýhodnění.

„Návrh na rozdělení peněz z Modernizačního fondu odsouvá energetické komunity na druhou kolej. Nejen, že se zpožďuje připravovaná legislativa, která by zajistila komunitám plnoprávnou účast na trhu s elektřinou. Nyní to vypadá, že by energetické komunity mohly přijít zkrátka i pokud jde o finanční podporu,” hodnotí návrh Laura Otýpková, právnička Frank Bold.

Modernizační fond

Modernizační fond má být jedním z prostředků k dosažení uhlíkové neutrality ČR v roce 2050. Z fondu bude v letech 2021- 2030 vyplaceno 120-150 miliard korun formou investiční podpory. Prostředky zajistí výnosy trhu s emisními povolenkami v rámci systému EU ETS. První projekty mají být podporovány již od roku 2021, podmínky pro podporu v současnosti připravuje Ministerstvo životního prostředí. Poté musí podmínky prověřit Evropská komise. Více informací je uvedeno na webu: https://frankbold.org/zpravodaj/kategorie/aktualne/150-miliard-i-na-obnovitelne-zdroje-energie-jak-je-vyuzit.

Potenciál Modernizačního fondu

Ministerstvo životního prostředí s finanční podporou Evropské komise nechalo u konzultační společnosti ICF zpracovat posouzení možného využití Modernizačního fondu v ČR. ICF jako výstup projektu Supporting low-carbon transition of the Czech Republic by EU ETS Funding Mechanisms uvádí, že:
– modernizační fond (s alokací zhruba 150 mld. Kč) může v příštím desetiletí mobilizovat celkem 270 až 440 mld. Kč,
– modernizační fond může vést k úspoře až 17,5 Mt CO2, což by pokrylo 40 % národního cíle ČR podle NECP,
– z hlediska energetických úspor může Modernizační fond pokrýt více než 10 PJ, tedy 30 % národního cíle podle NECP,
– potenciál financování výstavby 3 GW nových OZE by bez dalšího překročil národní cíl podle NECP o 39 %,
– modernizační fond může pomoci do roku 2030 vytvořit kolem 100 000 pracovních míst,
– největší potenciál pro úspory emisí CO2 z hlediska chybějících finančních prostředků je v průmyslových procesech spadajících pod EU ETS. Následuje osobní a veřejná doprava a nové obnovitelné zdroje v energetice. Pro komunitní energetiku chybí klíčová data.

Tab: Indikativní rozdělení prostředků z Modernizačního fondu (2021-2030)
Indikativní rozdělení prostředků z Modernizačního fondu (2021-2030) Program podpory Předpokládaná
* Celkový objem prostředků ve výši 154 mld. Kč vychází z předpokladu, že cena emisní povolenky bude v průměru 30 EUR.

Podrobnější informace o plánu rozdělení finančních prostředků nebo prezentaci k podkladové analýze konzultační společnosti ICF může poskytnout Frank Bold na vyžádání. 

 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021