Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Kabely PRO-MET a PRO-TEKT od Alpha Wire

13. 10. 2021 | Transfer Multisort Elektronik, Sp. z o. o. | www.tme.eu

Výrobce kabelů Alpha Wire nabízí širokou škálu produktů, které splňují mezinárodní požadavky z hlediska bezpečnosti a kvality zpracování. Dokládají to udělené certifikáty ISO 9001:2015 a 13485:2016. Díky pozornosti věnované každému detailu je Alpha Wire v současné době předním výrobcem ve svém segmentu a produkty, které nabízí, jsou široce používány v nejnáročnějších průmyslových odvětvích po celém světě. Produkty označené značkou Alpha Wire také splňují přísné požadavky telekomunikačního či zdravotnického odvětví, kde kvalita musí být na nejvyšší úrovni. V nabídce výrobce stojí za pozornost nové řady ovládacích kabelů, a to PRO-MET a PRO-TEKT.

Nová nabídka ovládacích kabelů

Výrobce kabelů Alpha Wire nabízí širokou škálu produktů, které splňují mezinárodní požadavky z hlediska bezpečnosti a kvality zpracování. Dokládají to udělené certifikáty ISO 9001:2015 a 13485:2016. Díky pozornosti věnované každému detailu je Alpha Wire v současné době předním výrobcem ve svém segmentu a produkty, které nabízí, jsou široce používány v nejnáročnějších průmyslových odvětvích po celém světě. Produkty označené značkou Alpha Wire také splňují přísné požadavky telekomunikačního či zdravotnického odvětví, kde kvalita musí být na nejvyšší úrovni. V nabídce výrobce stojí za pozornost nové řady ovládacích kabelů, a to PRO-MET a PRO-TEKT.

Kabely PRO-MET a PRO-TEKT od Alpha Wire

Výběr ovládacích kabelů Alpha Wire

V závislosti na účelu a provozních podmínkách se ovládací kabely vybírají na základě mnoha podrobných parametrů. Klíčový význam má charakteristika pracovního prostředí – zda bude kabel položen nehybně, do žlabu, nebo do kolejnice, anebo možná do pohyblivého vodítka, zda bude vystaven působení vysokých či nízkých teplot nebo škodlivých látek atd. Vzhledem ke své úloze musí být ovládací kabely také řádně chráněny před elektromagnetickým rušením. Při výběru vodiče samozřejmě nelze zapomenout na tak klíčovou otázku, jako je volba vhodného počtu žil.

Při hledání osvědčených, bezpečných a spolehlivých ovládacích kabelů stojí za to se seznámit s vlastnostmi řad PRO-MET a PRO-TEKT od Alpha Wire.

Parametry a vlastnosti kabelů řad PROMET a PRO-TEKT

– Materiál provedení a plocha průřezu – s uvedenými parametry je neoddělitelně spojen odpor kabelu – je přímo úměrný jeho délce a nepřímo úměrný ploše příčného průřezu. Jeho velikost je také ovlivněna rezistivitou použitého materiálu. Aby byl elektrický odpor co nejnižší, používají se v kabelech Alpha Wire jako materiál žíly měděné vodiče nebo vodiče z pocínované mědi, která usnadňuje pájení. Měď je ideální surovina s řadou výhod, mimo jiné se vyznačuje nejvyšší elektrickou vodivostí mezi všemi ušlechtilými kovy a vynikající tepelnou vodivostí. Tento materiál má navíc v porovnání s hliníkem vyšší pevnost v tahu a ohybu, aniž by byl poškozen. Kabely řady PRO-TEKT jsou navrženy tak, aby splňovaly ty nejnáročnější podmínky jak z hlediska mechanické, tak i chemické pevnosti;

– Počet žil – výrobce, podle potřeby, nabízí v řadě PRO-MET kabely s počtem žil od dvou do dvanácti, a v řadě PRO-TEKT od dvou do osmi, což by mělo splnit požadavky i velmi složitých aplikací;

– Izolační materiál – kabely řad PRO-MET a PRO-TEKT jsou chráněny velmi běžně používaným polyvinylchloridem PVC. Tato izolace zajišťuje příslušnou flexibilitu kabelu a chrání uživatele před kontaktem s vodiči pod napětím;

– Jmenovité napětí – kabely řady PRO-MET a PRO-TEKT umožňují provoz při napětí 300/500 V a 300 V;

– Přípustná provozní teplota – jeden z nejdůležitějších parametrů zodpovědných za bezpečnost a trvanlivost instalace. Má zvláštní význam pro průmyslové aplikace. Výrobce umožňuje provoz v rozsahu – 30 °C až 70 °C v případě řady PRO-MET a až 105 °C v případě kabelů PRO-TEKT;

– Odolnost vůči vnějším faktorům – kabely Alpha Wire jsou chráněny před působením chemických látek, jako jsou například oleje, včetně minerálních olejů, ale i před působením ultrafialového záření;

– Přítomnost ochranné žíly – nabídka Alpha Wire zahrnuje jak kabely s ochrannou žílou, tak i bez ní. Přítomnost ochranné žíly umožňuje použití kabelů v instalacích pracujících ve vlhkých prostorách nebo prostorách s rizikem kontaktu s vodou;

– Stínění – ochrana proti vnějšímu elektromagnetickému rušení je jednou z nejdůležitějších vlastností ovládacích kabelů. Zároveň není v případě mnoha aplikací vyžadována, protože riziko rušení je malé. Alpha Wire proto nabízí standardní nebo stíněné kabely, díky nimž je signál přenášený kabelem chráněn před vnějším rušením. Stínění také poskytuje dodatečnou ochranu před úrazem elektrickým proudem a proti zkratu;

– Protipožární vlastnosti – kabely řad PRO-MET a PRO-TEKT v případě výskytu plamene nezpůsobují šíření ohně podél vedené instalace. Toto řešení bude použito mimo jiné v prostorách s hořlavými nebo výbušnými materiály, jakož i v kancelářských prostorách.

    Obr. 2. Kabely řady PRO-MET
Obr. 1. Kabely řady PRO-TEKT, Obr. 2. Kabely řady PRO-MET

V závislosti na složitosti konstrukce a funkce stroje jsou na ovládací kabely kladeny velmi vysoké nároky. Odpovídají totiž za kvalitu prováděného procesu a bezpečnost zaměstnanců obsluhujících linku. Kabely Alpha-Wire se díky vysokým standardům zpracování používají i v náročných průmyslových a řídicích aplikacích pro stroje. 

www.tme.eu

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021