Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Je flexibilní trh s elektrickou energií na obzoru?

10. 6. 2021 | Eaton Elektrotechnika s.r.o. | www.eatonelektrotechnika.cz

Komentář Ľuboše Reviľáka ze společnosti Eaton k nedávnému Světovému dni životního prostředi. 

V současné době jsme méně než deset let od cílů pro udržitelnost pro rok 2030, jak si je stanovila Organizace spojených národů. Je jasné, že k jejich splnění zbývá ještě dlouhá cesta. Dobrou zprávou ale je, že ekonomika i vlády jednotlivých zemí, začínají dělat potřebné kroky – obzvláště pokud jde o dekarbonizaci elektrizační soustavy a elektrifikace dopravy.

Očekává se, že do roku 2050 [1] budou obnovitelné zdroje pokrývat polovinu produkované elektřiny. V Evropě již v roce 2030 [2] bude vice než polovina elektřiny dodávané do sítě z obnovitelný zdrojů. Navíc na důležitosti nabývá elektrifikace dopravy, kterou pohání snižování ceny elektromobilů na cenu srovnatelnou s tradičními automobily.

Kombinace sítě, která je z většiny zásobovaná z obnovitelných zdrojů, spolu s novými distribučními místy, která také mohou elektřinu ukládat, znamená, nastolení nového modelu dodávek elektrické energie. Tento nový energetický ekosystém se skládá ze složité sítě “prosumers”(skratka z anglického PRO-ducers a con-SUMERS): klienti a společnosti, které mohou samostatně lokálně vyrábět a ukládat elektřinu, použít to, co potřebují a často prodat zbytek do sítě - a tak vytvářet důležitou rovnováhu v systémech s obnovitelnou energií.

Elektrifikace vytápění a průmyslu ještě navýší tento vznikající virtuální systém, kde budou moci miliony uživatelů prodávat elektřinu s pomocí správných systémů a síťových kódů.

V současné době je bohužel, kromě skandinávských zemí, většina trhů přizpůsobena centralizovanému energetickému modelu, což samozřejmě snižuje zájem o investice do flexibilního trhu. Proto naléháme na vlády a regulátory, aby vytvořili jasné regulační a tržní prostředí, které bude podporovat flexibilní trh. Tímto způsobem vlády, bez jakýchkoliv nákladů, umožní uživatelům a společnostem, aby benefitovali z možnosti nových způsobů generování příjmů a rychleji spláceli vybavení jako tepelná čerpadla, bateriová úložiště elektřiny apod. Tento vývoj také nastartuje potřebný cyklus soukromých investic, nižších cen a kvalitních pracovních příležitostí pro specializované elektrikáře a inženýry, jejichž úkolem bude vybudovat tuto infrastrukturu pro budovy a továrny na celém kontinentě.


 

[1] BloombergNEF (September 2018). Global Electricity Demand to Increase 57% by 2050.
Retrieved from https://about.bnef.com/blog/global-electricity-demand-increase-57-2050/#:~:text=Global%20electricity%20demand%20will%20reach,our%20New%20Energy%20Outlook%202018

[2] Henbest, Seb (2019). BloombergNEF New Energy Outlook 2019. Retrieved from https://about.bnef.com/new-energy-outlook/

Tiskové materiály Eaton

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021