Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Jak efektivně propojovat jednomodulové chráničojističe

11. 11. 2019 | Michal Hudeček | BONEGA, spol. s r. o. | www.bonega.cz

V poslední době evidujeme výrazně zvýšený zájem o jednomodulové 6kA proudové chrániče s nadproudovou ochranou (RCBO). Tato kombinace jističe a proudového chrániče v rozměrech klasického jednomodulového jističe přináší větší bezpečnost, spolehlivost, snazší hledání poruchy a úsporu místa (bez nutnosti použít a tedy i platit větší rozváděč).

Díky příznivé ceně (od 475 Kč pro koncové zákazníky) se nyní vyplatí okruhy chránit jističem a chráničem zároveň a to i jednotlivé okruhy (např. světelné okruhy, které musí mít podle nové legislativy oddělenou ochranu, či zásuvkové). Firma BONEGA je stále jediná na českém trhu, která jednomodulový chráničojistič se zkratovou odolností 6 kA ve své nabídce má.


Obr. 1. Rozměrový výkres jednomodulového jističe

Rozměry klasického jednomodulového jističe

Chráničojistič skutečně zabírá v rozváděči jen jeden modul, jak je patrné ze schématu (obr. 1) i fotografie (obr. 2).


Obr. 2. Skutečný jistič

1. Montáž pomocí speciální lišty

Ideální z hlediska bezpečnosti, produktivity práce i spolehlivosti spojů je řešení pomocí speciální lišty s možností předřazení vypínačů 1P+N nebo 3P+N.

Pro větší srozumitelnost jsme připravili na YouTube BONEGA dvě videa, která ukazují, jak chráničojistič propojit s ostatními přístroji při jednofázovém a třífázovém zapojení:
– Jak propojit jednomodulové chráničojističe BONEGA (RCBO) v jednofázovém zapojení (obr. 3)
– Jak propojit jednomodulové chráničojističe BONEGA (RCBO) ve třífázovém zapojení (obr. 4)

K propojení těchto vypínačů a navazujících jednomodulových přístojů PEP 6PJe slouží speciální lišty.


Obr. 3. Propojení při jednofázovém napájení (video)


Obr. 4. Propojení při třífázovém napájení (video)

Při jednofázovém přívodu jsou na začátku těchto speciálních lišt dvě vidličky (obr. 5), které zapadnou do horní části svorek dvoumodulového vypínače 1P+N. Za nimi následují kontakty hřebenové, které střídavě vedou fázi a N a zapadají do jednomodulových RCBO přístrojů PEP 6PJe. Po přivedení fáze a N vodiče do spodních třmenových svorek vypínače 1P+N se tak fáze a N automaticky rozvádí přes vypínač a lištu do všech dalších navazujících RCBO přístrojů. V případě požadavku lze pravý případně neobsazený konec lišty zkrátit nebo ponechat jako rezervu. Na volné fázové jazýčkové (hřebenové) kontakty jsou určeny bezpečnostní krytky.

Při třífázovém přívodu jsou na začátku těchto speciálních lišt čtyři vidličky (obr. 6), které zapadnou do horní části svorek čtyčmodulového vypínače 3P+N. Za nimi následují kontakty hřebenové, které střídavě vedou fázi L1, L2, L3 a N a zapadají do jednomodulových RCBO přístrojů PEP 6PJe. Po přivedení tří fází a N vodiče do spodních třmenových svorek vypínače 3P+N se tak fáze L1, L2, L3 a N automaticky rozvádí přes vypínač a lištu do všech dalších navazujících RCBO přístrojů. V případě požadavku lze pravý případně neobsazený konec lišty zkrátit nebo ponechat jako rezervu. Na volné fázové jazýčkové (hřebenové) kontakty jsou určeny bezpečnostní krytky.


Obr. 5. Lišta pro jednofázové připojení


Obr. 6. Lišta pro třífázové připojení

2. Montáž pomocí běžných jazýčkových (hřebenových lišt)

Řešení pomocí běžných jazýčkových (hřebenových) lišt je méně praktické. Spočívá jen v propojení jednomodulových přístrojů PEP 6PJe navzájem. K takovému řešení slouží běžně dostupné hřebenové (pozor ne vidlicové) lišty.

Při jednofázovém přívodu lze použít dvě proti sobě vložené jednofázové jazýčkové (hřebenové) lišty. Pro odlišení je vhodné pro propojení N zvolit lištu s modrou izolací a pro fázovou s bílou izolací. Oddělené lišty tak propojí v řadě jednomodulových přístrojů zvlášť fázi a zvlášť N. Přívod fáze a N lze v případě odpovídajícího průřezu vodiče vyřešit tak, že se vloží do třenové svorky k jazýčkovému (hřebenovému) kontaktu ještě vodič. Vlastní třmenové svorky kombinovaného přístroje mají průřez 5,1 mm × 6,5 mm = 33 mm2 V případě požadavku lze přečnívající konec lišty zkrátit nebo ponechat jako rezervu. Na volné fázové jazýčkové (hřebenové) kontakty jsou určeny bezpečnostní krytky.

Při třífázovém přívodu lze použít proti sobě vloženou jednu jednofázovou jazýčkovou (hřebenovou) lištu a jednu třífázovou jazýčkovou (hřebenovou). Pro odlišení je vhodné k propojení N zvolit jednofázovou lištu s modrou izolací a pro třífázovou s bílou izolací. Odělené lišty tak propojí v řadě jednomodulových přístrojů zvlášť fáze L1, L2, L3 a zvlášť N. Přívod fází a N lze v případě odpovídajícího průřezu vodiče vyřešit tak, že se vloží do třenové svorky k jazýčkovým (hřebenovým) kontaktům ještě vodiče. Vlastní třmenové svorky kombinovaného přístroje mají průřez 5,1 mm × 6,5 mm = 33 mm2. V případě požadavku lze přečnívající konec lišty zkrátit nebo ponechat jako rezervu. Na volné fázové jazýčkové (hřebenové) kontakty jsou určeny bezpečnostní krytky.

Pozn: Jestliže průřez vodiče neumožňuje jeho „přiložení“ do třmenové svorky k jazýčkovému (hřebenovému) kontaktu, lze přívod vyřešit pomocí přídavné svorky o šířce kontaktu 4,3 mm a délky 32 mm. Lze je zase volit v barvě modré nebo bílé. Na výběr jsou k dispozici s podélným nebo příčným napájením.

3. Montáž „klemováním“

Z pohledu pracnosti, bezpečnosti i spolehlivosti spojů je to nejméně vhodné řešení, při kterém se propojují svorky pomocí izolovaných vodičů. Najde využití pro připojení jen jednoho či několika málo přístrojů.

Typ A i AC
Chráničojističe jsou k dispozici nejen v typu AC, ale i v typu A a v hodnotách 30, 100 a 300 mA, o který obecně také evidujeme v poslední době zvýšený zájem. Jističová část 1P RCBO je do 32 A v charakteristikách B, C, D.

Jednomodulové chráničojističe jsou k dispozici
i v aplikaci Návrh rozvaděče.cz

Oblíbená aplikace www.navrh-rozvadece.cz umožňuje samozřejmě do rozváděčů přidat i chráničojističe BONEGA. Snadno tak lze získat veškerou dokumentaci včetně výrobního štítku s QR kódem pro rychlou úpravu rozváděče v budoucnu.

Více informací o chráničojističích naleznete na: www.bonega.cz/elektro


Vyšlo v časopise Elektro č. 11/2019 na straně 32. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021