Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

IO-Link na vzestupu, chytrý senzor CSS 014

29. 6. 2020 | Bc. Robin Kurka, DiS. | GHV Trading, spol. s r. o. | www.ghvtrading.cz

Monitorování stavu instalovaných zařízení je způsob jak vyřešit problém, než dojde k jejich selhání nebo k chybě, při které by byla ohrožena jejich činnost či spolehlivost. Průmyslový snímač s komunikací IO-Link nenabízí jen základní signál snímané veličiny, ale i další doplňující signály, které se dají využít pro řízení či prediktivní údržbu zařízení.

Monitorování stavu instalovaných zařízení je způsob jak vyřešit problém, než dojde k jejich selhání nebo k chybě, při které by byla ohrožena jejich činnost či spolehlivost. Průmyslový snímač s komunikací IO-Link nenabízí jen základní signál snímané veličiny, ale i další doplňující signály, které se dají využít pro řízení či prediktivní údržbu zařízení.

Chytrý senzor CSS 014, IO-Link
Chytrý senzor CSS 014, IO-Link

Předností komunikační technologie IO-Link, jeho snímačů a senzorů je odolnost vůči vnějšímu rušení signálu, nulové ztráty naměřených hodnot, jednoduchá výměna senzoru, jednoznačná identifikace zařízení a detekce přerušení vodiče Jedním vodičem lze také získat více naměřených signálů včetně napájení samotného snímače.

Zajímavým produktem na trhu s komunikací IO-Link je kompaktní chytrý senzor CSS 014 zaznamenávající teplotu a vlhkost prostředí, který změřené veličiny konvertuje do standardizovaného digitálního signálu IO-Link. Spolu se snímáním těchto základních veličin si lze nastavit čtyři prahové hodnoty teploty a čtyři prahové hodnoty vlhkosti pro nadřazený řídicí proces. Z těchto čtyř prahových hodnot jsou dvě hodnoty určeny pro hlášení příliš vysoké nebo nízké teploty/vlhkosti a zbylé dvě jsou určeny pro pracovní rozsah vysokých nebo nízkých teplot/vlhkostí. Výstupem jsou důležité informace, které jsou graficky zaznamenány do časové souvislosti, ohlášení jejich stavů a tabulková historie průběhu, kterou lze exportovat k dalšímu zpracování nebo zhodnocení.

Příklad zapojení sítě s využitím chytrého senzoru CSS 014, IO-Link
Příklad zapojení sítě s využitím chytrého senzoru CSS 014, IO-Link

Chytrý senzor CSS 014 s komunikací IO-Link tak není pouze obyčejným snímačem teploty nebo vlhkosti. Kombinuje tři funkce v jednom: snímač, rozhraní a vysílač. Rozsah snímané teploty je od –40 do +80 °C a rozsah snímané vlhkosti od 0 do 100 % relativní vlhkosti. Digitální komunikace IO-Link nahrazuje snímače s analogovým signálem nebo spínacím výstupem a jejich senzory pracují jako podřízené jednotky Slave, které jsou připojeny do nadřazené jednotky IO-Link Master. Ta se senzory komunikuje, navazuje komunikaci a komunikuje s vyšší průmyslovou komunikační sběrnicí (např. Profinet či Modbus), která je přivedena do nadřazeného systému např. PLC nebo průmyslového počítače. Zde lze naměřené veličiny zpracovat, archivovat, zaznamenávat či vyhodnocovat.

Jednoduchost komunikace IO-Link spočívá v přenášení měřených, řídicích a servisních dat pomocí pouhého třívodičového zapojení. Následně v návaznosti na zaznamenané veličiny může probíhat výpočet, monitoring, světelná signalizace nebo regulace klimatického prostředí – napojením nadřazeného řídicího systému na topná tělesa, ventilátory, klimatizační jednotky, signalizaci či jiná další elektrická zařízení. Hodnoty zpracované chytrým senzorem jsou již v digitální podobě a tím odpadá nebezpečí zkreslení v případě převodu na analogový signál.

Monitoring a nastavení
Monitoring a nastavení

Zapojení a napájení chytrého senzoru CSS 014 je realizováno prostřednictvím kulatého konektoru M12 přenášejícího bezpečné stejnosměrné napětí o velikosti 24 V DC. Dalšími výhodami kromě samotné komunikace IO-Link je přesnost, vysoká odolnost vůči vibracím, rušivému elektromagnetickému poli, ochrana proti zkratu, přepětí a otočení polarity.

Případné zájemce o více informací zástupci distributora rádi přivítají v prostorech společnosti, kde si lze senzor CSS 014, IO-Link odzkoušet a prohlédnout zapojení na propagačním panelu či jej bezplatně zapůjčit k vlastnímu odzkoušení.

www.ghvtrading.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021