Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Inteligentní elektroinstalace: nenápadný půvab dálkového ovládání

18. 4. 2018 | Ing. Jiří Ullsperger | HDL Automation, s. r. o. | www.hdl-automation.cz

Klasika, či inteligentní elektroinstalace?

Každý zná slavný Hamletův výrok: Být, či nebýt, který se stal nesmrtelným, a dokonce se stal zástupným označením pro dilema jako takové. V oblasti domovních elektroinstalací může jeho obdoba znít: klasická versus inteligentní elektroinstalace! Elektrotechnici však nejsou Shakespearové, a tak otázka sporu jakou instalaci zvolit, se nejspíš klasickou nestane.

V současné době však je otázka v centru pozornosti investorů. Jakou koncepci zvolit? Klasiku, nebo „smart“? Totožná otázka formulovaná instalačními firmami. S čím prorazíme? Stále se v nabídkách držet klasiky, nebo se pustit do inteligentní elektroinstalace se všemi riziky i přednostmi s novými technologiemi spojenými? První starostí bude výběr toho správného systému z přehršle nabídek trhu. Shrnutím informací od výrobců nutně vyplyne, že každý systém je nejlepší. Jestliže byl systém vybrán (doufejme, že na základě systematického posouzení), je tu nutnost vybraný systém se naučit, zaškolit patřičné odborníky, projektanta pro správný návrh, specialistu, který bude programovat nebo konfigurovat. I po předání díla je to jiné. Nejdéle do měsíce a do dne se uživatel chytrého řešení nepochybně ozve s řadou připomínek a dotazů. Všechno dobře dopadne. Zejména tehdy, když nebyla zanedbána prvopočáteční fáze, a to důkladná debata s uživatelem nemovitosti o jeho potřebách a očekáváních, a jestliže takto získané informace byly využity k pořízení seznamu funkcí a chování chytrého domu, který obě strany odsouhlasily.

Připojení ethernetové brány sítě Buspro k Wi-Fi routeru
Obr. 1. Připojení ethernetové brány sítě Buspro k Wi-Fi routeru

S tzv. klasickou elektroinstalací má zkušenosti každý, pokusme se tedy porovnat obě koncepce výčtem vlastností nebo funkcí, kterými se inteligentní instalace odlišuje:

– Vyšší cena nepochybně. Jsou k tomu také důvody. Elektroinstalace obsahuje elektronické prvky navíc, které v klasice nejsou. Technologie je nová a nevyrábí se v takových sériích jako běžný mobilní telefon. V některých případech může být cena zatížena daní za výjimečný luxus tak, jak je tomu i v jiných tržních oblastech. Lidový vůz Škoda Fabia je mnohem dostupnější, než byl lidový vůz Škoda Popular, nicméně automobil Rolls-Royce byl a stále je vyhrazen lordům.

Analogicky lze předpokládat, že cena bude klesat ruku v ruce s průnikem na trh a s bouřlivým technologickým vývojem elektroniky.

– Více komfortu v bydlení. Obyvatel domu se o spoustu věcí nemusí starat, např. se nemusí obávat, že zapomněl něco zapnout nebo vypnout. Dlouhého seznamu dalších příkladů bude čtenář ušetřen.

– Úspora energie. Úspory vznikají v podstatě ve dvou oblastech. Funkčně nejjednodušších úspor lze dosáhnout vyloučením selhání obsluhy. Míněna jsou rozsvícená svítidla, která někdo zapomněl (nebo se neobtěžoval) zhasnout, blokace vytápění při větrání otevřeným oknem atd. Zadruhé jde o optimalizaci procesů, které spotřebovávají energii, jako je zejména topení, klimatizace, ale i svícení. Ilustrativním příkladem budiž řízení vytápění. Zde optimalizace nabývá více vrstev. Základem je běžná PI nebo PID regulace na zadanou teplotu, popř. doplněná o prediktivnost – nejčastěji pomocí ekvitermní regulace. Popsanou úroveň regulace na konstantní teplotu obvykle řeší samostatný regulátor teploty, který je ovšem třeba považovat za jednu ze součástí řídicího systému inteligentní instalace. Další, vyšší úrovní regulace teploty bude propojení s ovládáním stínění pláště domu (např. žaluzií). O další stupeň výše může být ohřev zásobníku energie podle predikce slunečního svitu v dalších 24 hodinách, tedy informací získaných na internetu.

– Inteligentní elektroinstalace přináší nové funkce, které u klasické instalace nebyly myslitelné. Některé z nich byly již vyjmenovány. Takové funkce typicky využívají údaje z internetu nebo jsou založeny na dálkovém ovládání, opět prostřednictvím internetu, jiné vyplynou z propojení systémů, které předtím existovaly nezávisle.

Dálkové ovládání – významný přínos

Mezi zmíněnými vlastnostmi inteligentní elektroinstalace má velkou přidanou hodnotu dálkové ovládání. Za poměrně malé náklady získá uživatel a/nebo správce budovy významný přínos, tedy za předpokladu že inteligentní instalace je již dána. Toho si je vědom i výrobce komponent inteligentní instalace značky HDL. Díky rozšíření hardwaru HDL ve světovém měřítku k němu existuje více ovládacích systémů různorodého původu. Zaprvé je dostupná komunikační aplikace s názvem HDL ON přímo od výrobce, výběr pokračuje přes systémy vyvíjené nezávislými firmami, jako je anglický Demopad nebo ruské Iridium, a končí českou platformou Myjordomus, která klade důraz na nejlepší možné zabezpečení komunikace.


Obr. 2. Notifikace z HDL ON zaslaná na telefon s OS Android

Podívejme se podrobněji na dvě ze zmíněných aplikací. HDL ON je aplikace od výrobce HDL a nepřekvapí tedy, že s ní lze ovládat pouze systém HDL Buspro. Aplikace je dostupná pro Android nebo iOS, stáhnutelná na Google Play nebo na App Store pro iOS. Fungovat může ve dvou režimech, lokálním a vzdáleném. Lokálním režimem se rozumí dosah místní sítě Wi-Fi. V tomto režimu zařízení s nainstalovanou aplikací (mobilní telefon) v podstatě nahradí dálkový ovladač pracující v infračerveném spektru, kterým se tato funkce obvykle řeší. Logicky tento režim nepotřebuje připojení na internet, zařízení HDL je třeba doplnit jen běžným Wi-Fi routerem (obr. 1).

Připojení k internetu nejen prodlouží dosah ovládání všude tam, kde je internetové pokrytí, ale přináší také tzv. notifikace (obr. 2). Tehdy lze aplikací HDL ON nejen zjišťovat stav ovladatelných kanálů, jako jsou svítidla, topení atd., ale také přijímat zprávy o událostech. Typickým případem bude zpráva o přítomnosti osoby v budově v době, kdy se to nepředpokládá, nebo zpráva o podkročení nezámrzné teploty v zimě. Notifikací tohoto druhu lze definovat až 256 různých a podle nastavení jsou zasílány na mobilní telefon s aplikací a/nebo na zadanou elektronickou adresu. Na aplikaci je sympatické, že její pořízení i provoz jsou zcela zdarma. Náklady na dálkové ovládání se tak omezí na pořízení HW HDL Buspro.

Druhou aplikací k dálkovému ovládání je Myjordomus (obr. 3), který se vyznačuje mimo jiné těmito dvěma důležitými vlastnostmi:

– Klade důraz na zabezpečení komunikace po internetu. Šifrování komunikace a autentizace jsou vyšší než úroveň internetového bankovnictví. V mnoha případech je to opodstatněné. Pomineme-li žerty rozverného hackera spočívající v rozsvícení světel v ložnici ve dvě ráno, tak přijet ke svému domu, nalézt vrata garáže dokořán a zabezpečovací systém vypnutý by nebylo překvapení příjemné, nemluvě o nasazení v administrativních nebo průmyslových komplexech, kde lze dálkovou komunikací ovlivnit spoustu dalších systémů budovy.


Obr. 3. Podrobnosti k systému Myjordomus
na stránkách www.myjordomus.com/cs/

– Dokáže integrovat několik rozdílných hardwarových platforem. Kromě samotného hardwaru HDL Buspro lze integrovat prvky standardů KNX, Modbus, MBus, Global Caché, LoRaWAN, SIGFOX, MICROPEL a další. Aplikace poskytne přehled nejen o stavu jednotlivých technologií, ale také o spotřebě energií. Zavedení integrační platformy Myjordomus tedy vyřeší nejen dálkové ovládání a/nebo monitoring, ale i propojení dvou a více technologií, které by jinak bylo nutné zajistit samostatně. Nástroj poslouží např. jako jediné centrum pro ovládání typických funkcí budov, jako jsou přístupový systém, osvětlení, ale i komplexní HVAC řízený logickým automatem, k tomu přehled technologií běžící na sběrnici MBus. Senzory monitorující bezpečnost rozptýlené po rozlehlém areálu ve venkovním prostoru budou využívat propojení na bázi nízkoenergetického internetu SIGFOX a budou také plnohodnotně integrovány.

Na závěr to podstatné z hlediska zavedení v praxi. Zmiňované aplikace jsou udržované. Mají v Čechách lokální podporu (s výjimkou aplikace Demopad) a jsou k nim vydávány aktualizace. To je předpokladem k dlouhodobému použití, když už se pro ně uživatel rozhodl.

Více informací naleznete v sekci pro partnery na: www.hdl-automation.cz


Vyšlo v časopise Elektro č. 4/2018 na straně 32. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021