Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Integrace poplachových systémů v rámci inteligentních budov & Internet věcí (Internet of Things)

9. 9. 2012 | |

Bezpečnostní portál ORSEC ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci metrologii (ÚNMZ), Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (FAI UTB) a Českým vysokým učením technickým (FEL ČVUT) si Vás dovoluje pozvat k osobní účasti na odborném semináři „Integrace poplachových systémů v rámci inteligentních budov – pravidla, rámce a možnosti.

Akce proběhne dne 10. října 2012 od 9:30 hodin ; Biskupský dvůr 5, Praha 1 ; budova ÚNMZ / konferenční sál „List“. Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Prezence účastníků: 09,00 – 09,30 hodin, předpokládané ukončení: 14,30 – 15,30 hodin

Určeno pro / cílová skupina: 

  • projektanti (slaboproud & silnoproud), revizní a servisní technici, techničtí ředitelé montážních firem, realizátoři i provozovatelé poplachových (bezpečnostních) systémů,
  • bezpečnostní manažeři, zástupci bezpečnostních složek státu, měst a obcí, specialisté bankovních domů, business center, facility managementu ale také zástupci objektů s vyšším bezpečnostním rizikem, 
  • autorizované osoby (AO) obor technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb.

Program
(podoba k 1.9.2012)

Úvodní slovo
Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSs. (ÚNMZ) 

Integrace, inteligence a realita trhu – teorie a praxe
Michal Randa (ORSEC)

Technické způsoby integrace poplachových systémů
Ing. Jan Valouch, Ph.D. (FAI UTB Zlín) 

Teorie & praxe inteligentních budov
Ing. Bedřich Dušek, CSc. (JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL)

Internet věcí - deštník nad inteligentními subsystémy ( „vyzvaná přednáška“ )
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D. (RFID Lab. FEL-ČVUT v Praze)

Integrované poplachové systémy z pohledu technických norem
Ing.Tomáš Mikula (TM Project ; člen WG7 při Evropském výboru pro el. normalizaci)

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy
Tomáš Metelka (METEL s.r.o.)

Bezpečnostní systémy z pohledu systémového integrátora
Martin Slach (SIEMENS s.r.o., divize SBT ) 

Výhled do budoucnosti integrace poplachových systémů
Michal Randa (ORSEC)

Partneři konference: ÚNMZ, FEL ČVÚT, FAI UTB Zlín, TM Project, SIEMENS s.r.o., divize SBT, METEL s.r.o.


Podrobnější informace

Poznámka: vzhledem ke kapacitě sálu je účast možná pouze na základě předchozí registrace na internetové adrese: http://www.orsec.cz/cs/informacni-servis/kalendar-akci/integrace-poplachovych-systemu-v-ramci-inteligentnich-budov---pravidla-ramce-a-moznosti_137-79/


Názvy a anotace přednášek

Technické způsoby integrace poplachových systémů
Anotace: Integrace poplachových systému představuje moderní způsob využití současných technologických možností prvků zabezpečovacích, kamerových, přístupových a tísňových systémů. Uvedené aplikace je možno integrovat navzájem nebo doplnit o systémy nepoplachové a tím zabezpečit zjednodušení automatizačních procesů v objektech. Příspěvek řeší problematiku spojenou s klasifikací technických řešení vzájemného propojení poplachových a nepoplachových systémů.

Internet věcí - deštník nad inteligentními subsystémy
Anotace: Internet věcí přichází s ideou plného využití potenciálu stávajících inteligentních subsystémů, a to díky jejich vzájemné a především standardizované komunikaci. Aktivity EU v této oblasti směřují k jednotnému evropskému modelu pro vzájemnou výměnu dat a nové aplikace systémů digitálního světa. Cílem je samozřejmě získat nejen nové aplikace, ale především obchodní příležitosti s využitím dnešních technologií, které jsou často na vrcholu svého vývoje z pohledu technologií či možných dalších investic.

Teorie & praxe inteligentních budov
Anotace: Koncepce inteligentní budovy sdružuje různé technologické subsystémy zajišťující hospodárný provoz budovy, ochranu majetku, života a zdraví lidí v budově, komfortní prostředí v budově a řadu služeb včetně komunikačních, zábavních, správních a komerčních.
Efektivním nástrojem pro rozhodování managementu budovy je jednotné dispečerské prostředí, a to jak v běžných, tak i mimořádných a krizových situacích. Integrovaná platforma sdružuje veškerá dostupná data do společného obrazu situace, činností a technologií. Modularita při tom umožňuje budovat ucelená řešení v souladu s vlastní koncepcí a možnostmi každého uživatele.
Interoperabilita jednotlivých subsystémů budovy respektuje jejich základní funkce, avšak jejich integrací vytváří zcela novou kvalitu vzájemných souvislostí. Při tom je zachována modularita, umožňující budovat ucelené řešení v souladu s vlastní koncepcí a možnostmi každého uživatele.

Integrované poplachové systémy z pohledu technických norem
Anotace: V době nespoutaného technologického vývoje jednotlivých bezpečnostních systémů a jejich vzájemného kombinování a integrace nejen v prostředí bezpečnostních aplikací je vhodné hledat inspiraci, resp. kontrolu pro vlastní návrh v technických normách ČSN CLC/TS 50398 - Všeobecné požadavky na kombinované a integrované systémy a ČSN EN ISO 11064 - Ergonomické navrhování řídících center - Uspořádání velínu

Bezpečnostní systémy z pohledu systémového integrátora
Anotace: Přednáška ukazuje možnosti integrace jednotlivých bezpečnostní systému do jednoho celku na příkladech konkrétních systémů. Od jednodušších integrací systémů kontroly vstupu a zabezpečovacích systému a podporou kamerových systémů až po náročné aplikace pro velké společnosti zahrnující interakce s bezpečnostními složkami.

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy
Anotace: Certifikovaný komunikační IP system pro poplachové systémy / Certifikovaný komunikační IP system pro evakuační rozhlasy / Stav implementace norem pro výbušné atmosféry / Normy pro ethernet: nepřesnosti, rizika, možné problémy a řešení.

***

Další akce pořádané bezpečnostním portálem Orsec na podzim 2012

Kamerové systémy a jejich provozování z pohledu zákona o ochraně osobních údajů v teorii a praxi
Datum: 16. říjen 2012
Místo konání: Pplk. Sochora 27, Praha 7
Spolupráce: Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Bližší informace ZDE

IP CCTV - kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech
Datum:
14. listopad 2012
Místo konání: Chvalská tvrz, Praha 9
Spolupráce: Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Fakulta elektrotechnická ČVUT (FEL ČVUT)
Bližší informace ZDE

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021