Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Hlídací relé firmy TELE-Haase s analogovým výstupem

7. 4. 2020 | KUČERA – Spínací technika, s. r. o. | www.spinacitechnika.cz

Elektronická hlídací relé určená k vyhodnocování žádaného stavu sledovaných veličin představují nejefektivnější zařízení pro zajištění provozní bezpečnosti. Tyto přístroje s jednoduchým nastavením umožňují v klasickém provedení rozhodnout, zda je sledovaná veličina v požadovaných mezích, a podle výsledku této komparace sepnout či rozepnout kontakt výstupního relé pro zajištění požadované akce.

TELE-Haase má v sortimentu tato relé pro většinu elektrických i neelektrických veličin. Vedle např. hlídání teploty a výšky hladiny je to hlídání jednofázových napětí, proudů a všech parametrů třífázového napětí. Specialitou firmy jsou relé pro hlídání zatížení motorů využívaná ke hlídání běhu nasucho čerpadel a pro jejich střídání, popř. záskok. Dalším krokem v oboru je jejich rozšíření o přístroje s proporcionálním analogovým výstupem pro další zpracování sledovaných signálů v PLC. Týká se to zmíněného hlídání zatížení motorů (relé G2BA…) s výstupem proudovou smyčkou, resp. DC napětím 0 až 10 V, hlídání výšky hladiny (V4LM4S) nebo hlídání AC proudů (G2IA…) doplněné o sloupec indikačních LED. Špičkovým přístrojem je relé V4IA100AL20 pro hlídání AC i DC proudů průvlečným systémem. V rozsahu 5 až 100 A AC/DC s možností nastavit sklon charakteristiky umožňuje volbu šesti možností analogového výstupu včetně určení směru proudu. Ideální použití je např. při sledování nabíjecích proudů v elektromobilitě.

KUČERA – Spínací technika, s. r. o.
Bořitov, nám. U Václava 8, 679 21 Černá Hora
tel.: 516 437 572, e-mail: office@spinacitechnika.cz
www.spinacitechnika.cz


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2020 na straně 59.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021