Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem 18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Hlídač izolačního stavu UH5892

19. 5. 2020 | Ing. Roman Fillette | OS-KOM, spol. s r. o. | www.oskom.cz

Přístroje pro hlídání izolačního stavu neuzemněných sítí nejsou na našem trhu žádnou novinkou. Používají se běžně v nemocnicích, zkušebnách, energetice, drážních zařízeních, hutích, na lodích a v bezpečnostních okruzích. Přesto existuje stále mnoho provozů, kde absence hlídače ohrožuje funkci celého zařízení. Tento článek je zaměřen na univerzální hlídač UH5892 z nabídky německého výrobce E. Dold & Söhne KG, který snadno zajistí hlídání izolace sítě uživatele.

Obr. 1. Hlídač izolačního stavu UH5892
Obr. 1. Hlídač izolačního stavu UH5892

Hlídač izolačního stavu UH5892 (obr. 1) kontroluje stejnosměrné i střídavé izolované sítě do DC 400 V resp. AC 600 V s frekvencí 40 až 60 Hz. Kombinovaná měřicí metoda vyhodnocuje nesymetrické i symetrické poruchy u sítí se svodovou kapacitou do 20 µF. Přístroj vyžaduje pomocné napájení, které je pro co nejširší použití rozděleno do dvou intervalů AC/DC 24 až 60 V, nebo AC/DC 85 až 230 V. Výhodou nezávislého napájení je nepřerušovaná kontrola měřeného obvodu i ve stavu bez napětí, potřebná například při hlídání vinutí rotoru. Hlídač má vnitřní obvody vzájemně galvanicky oddělené, nehrozí tedy propojení měřené sítě s pomocným obvodem, ani s výstupními kontakty. Přístroj měří hladinu izolačního odporu obvodu vůči zemi, při poklesu pod nastavenou hodnotu dojde k přepnutí výstupních kontaktů (spínací kapacita 5 A/AC 230 V pro NO a 2 A/AC 230 V pro NC). Standardní hodnota odezvy je 50 k Ω, na vyžádání lze nabídnout varianty s intervalem 10 až 440 k Ω. Po detekci a následném odstranění poruchy se měření obnoví automaticky, případně lze pomocí propojky ve svorkovnici nastavit manuální restart.

Obr. 2. Externí jednotka EH5861
Obr. 2. Externí jednotka EH5861

Všechny prvky hlídače UH5892 jsou umístěny na předním panelu. Kromě stavových LED je zde grafická stupnice měřeného odporu a dvě funkční tlačítka: testovací ověří funkci přístroje vyvoláním poruchy a resetovací čistí záznam o poruše z paměti hlídače. Obě tlačítka je možné nahradit externími, která se připojí na vstupní svorky přístroje. Obdobně lze měřenou hodnotu odporu zobrazovat na externí jednotce EH5861 (obr. 2), která umožňuje instalaci do panelu. Stavové diody LED zapuštěné do čelního panelu jsou barevně odlišeny: zelená signalizuje přítomnost pomocného napájení a červená poruchu izolace. Mechanická životnost ≥ 50 × 106 cyklů zajišťuje dostatečnou výdrž pro všechny aplikace, teplota prostředí však musí být v rozmezí od –20 do +60° C. Všechny varianty hlídače se instalují na elektroinstalační lištu DIN, rozměry základního provedení jsou 45 × 107 × 121 mm. Podrobnější informace k hlídačům izolačního stavu, případně k dalším výrobkům, lze nalézt na webových stránkách: www.oskom.cz.


 

Vyšlo v časopise Elektro č. 4-5/2020 na straně 25.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde