Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Hlavním tématem zahájení MSV 2016 byl Průmysl 4.0

6. 10. 2016 | Veletrhy Brno, a.s. | www.bvv.cz

Vystoupení řečníků na slavnostním zahájení 58. mezinárodního strojírenského veletrhu se věnovala především otázkám digitalizace průmyslu a možnostem ekonomické spolupráce s Čínou.

Jako první dostal slovo primátor Statutárního města Brna Petr Vokřál, který všechny přivítal jménem města i akciové společnosti Veletrhy Brno. Při této příležitosti informoval auditorium, že se Brno do konce roku stane 100% vlastníkem veletržní společnosti. „Slyšel jsem řadu připomínek, zda to má smysl, a myslím, že odpověď na tuto otázku dává letošní MSV,“ zdůraznil primátor. Na závěr poděkoval vystavovatelům za jejich zájem a všem popřál, aby se veletrh nesl v duchu úspěchu, kontraktů a produktů.

MSV 2016 zahájení

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek zhodnotil výsledky české ekonomiky, o které tento veletrh dává pozitivní signál. Připomněl růst HDP i průmyslové výroby v loňském i v letošním roce a také nízkou nezaměstnanost, která je dnes s výjimkou Malty nejnižší v EU. „Daří se nám a je to vidět i na MSV, na počtu vystavovatelů i zahraničních hostů. Jsem velmi rád, že partnerskou zemí je v letošním roce Čínská lidová republika,“ prohlásil ministr, který se věnoval také budoucím výzvám. „Jak dnes často slyšíme, v některých oborech chybí pracovní síla. Jednou z reakcí může být změna struktury investičních pobídek, koncentrujme je na okresy s vysokou nezaměstnaností. Zároveň se potřebujeme posunout k výrobám s vysokou přidanou hodnotou a vysokým podílem vědy a výzkumu. Důležitým tématem tohoto veletrhu je Průmysl 4.0.“ Jan Mládek připomněl, že toto téma bylo otevřeno již na MSV 2015 a letos již byl vládou schválen dokument o Průmyslu 4.0. „Zároveň vznikla poptávka po dalších materiálech, jde o Vzdělání 4.0, Práci 4.0 a Společnost 4.0. Tyto výzvy budou velké a neznáme přesně další vývoj, ale musíme se tím zabývat, protože čtvrtá průmyslová revoluce skutečně přichází a byli bychom velmi rádi, kdyby zde česká ekonomika a především strojírenství skončily se štítem a nikoli na štítě. To je pro nás všechny největší úkol,“ uzavřel ministr. 

Také projev premiéra Bohuslava Sobotky se věnoval nastupujícím technologickým změnám: „Scházíme se v optimistické době, kdy máme relativně silný hospodářský růst, roste i průmysl, snižuje se nezaměstnanost, jsou zde cítit pozitivní očekávání do budoucna, ale je tady také obrovská výzva. Navštívil jsem některé veletržní stánky a je vidět, že tato výzva je vnímána pozitivně jako příležitost. Mám na mysli technologické změny, kterými náš průmysl už začal procházet a bude velmi intenzivně procházet v příštích letech. Proces digitalizace již začal a je velmi důležité, abychom zůstali na špici všech těchto nových technologických trendů. Máme velkou odpovědnost, protože patříme do klíčové průmyslové základny v rámci celé Evropy, a pokud dobře zvládneme digitalizaci, zajistíme zaměstnanost a konkurenceschopnost a také hospodářský růst i pro naše děti. Je to velká výzva pro vládu a já chci při této příležitosti slavnostního zahájení MSV jasně říci, že vláda této odpovědnosti dostojí. Jsme připraveni poskytnout našemu průmyslu maximální podporu pro to, aby touto velkou technologickou změnou prošel úspěšně,“ prohlásil premiér Bohuslav Sobotka. 

Předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch se ve svém projevu zaměřil na problematiku nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců a doporučil lépe využít náš potenciál pracovní síly včetně osob staršího věku, které mohou a chtějí pracovat. Závěrem poděkoval všem, kteří stojí v čele našich firem a vedou je tak dobře, že v průmyslu patříme nejen k evropské, ale dnes už i ke světové špičce.

Prezident Miloš Zeman zdůraznil historický význam čínského partnerství veletrhu, které podle jeho slov otevírá novou etapu spolupráce obou ekonomik. Plné znění jeho projevu najdete zde.

Za partnerskou zemi MSV 2016 na zahájení vystoupil předseda čínské Rady pro podporu mezinárodního obchodu CCPIT Jiang Zengwei. Na úvod pogratuloval k otevření úspěšného veletrhu a zdůraznil, že čínská účast představuje 150 firem zastupujících všechna významná odvětví čínského průmyslu. Dodal, že velké příležitosti ke spolupráci obou zemí vidí například v budování dopravní infrastruktury a rozvoji Průmyslu 4.0. MSV označil za výbornou platformu pro rozvoj této spolupráce, k níž vyzval nejen Českou republiku, ale i další země střední a východní Evropy. 

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý poblahopřál pořadatelům k mimořádně úspěšnému veletrhu. „Je zde vidět, že Česká ekonomika zažívá úspěšné období, ale uvědomme si, že pro udržení dlouhodobého růstu, který umožní konvergenci naší ekonomické a životní úrovně k vyspělé severozápadní Evropě, musíme naplnit to, čemu je MSV věnován, totiž abychom dostali naše výrobky na daleko vyšší úroveň hodnoty přidané zpracováním. To bude možné jedině investiční aktivitou a využitím výsledků vědy a výzkumu,“ uvedl Dlouhý.  Průmysl 4.0 označil za zlomový bod vývoje produktivity práce a významnou šanci, jak tohoto období využít nikoli formálně, ale prolínáním výsledků vědy a výzkumu s praxí v průmyslových podnicích. „Tento veletrh i početná účast čínských firem dávají záruku, že jsme na počátku snad velmi dobré cesty. Přál bych si, abychom se zde příští rok potkali ve stejně dobré ekonomické situaci a mohli si říci, že jsme s Průmyslem 4.0 a Společností 4.0 už udělali první významné kroky kupředu,“ uzavřel prezident HK ČR. 

Zahajovací večer byl také tradiční příležitostí k předávání Zlatých medailí MSV. Ceremoniál uvedl Jaroslav Hanák prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který je spolu s VUT v Brně vyhlašovatelem soutěže. „Zlaté medaile MSV mají stejnou hodnotu jako medaile z olympiády nebo mistrovství světa. Dostanou je průmyslové firmy, které patří k těm nejlepším a které zde představily své skvělé výrobky,“ konstatoval J. Hanák. Seznam oceněných exponátů naleznete zde. Zvláštní cenu za nejpůsobivější expozici získal čínský výbor pro podporu investic a obchodu CCPIT za Čínskou národní expozici v pavilonu A1. Závěrečné slovo patřilo generálnímu řediteli společnosti Veletrhy Brno Jiřímu Kulišovi, který vysoce ocenil přístup čínské strany k projektu Čína – partnerská země MSV 2016 a poděkoval všem, kteří tento veletrh společně tvoří.

Tiskové materiály Veletrhy Brno