Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

HANNOVER MESSE 2018 – Bezplatné elektronické vstupenky pro čtenáře

4. 4. 2018 | Deutsche Messe AG | www.hannovermesse.de

Čtenářům časopisu ELEKTRO vydávaného vydavatelstvím FCC Public s. r. o. nabízíme bezplatné elektronické vstupenky (eTickets)  permanentní vstupenky platné po celou dobu konání veletrhu. Zde je odkaz pro získání bezplatných permanentních elektronických vstupenek (eTickets) k návštěvě veletrhu HANNOVER MESSE 2018: 
https://www.hannovermesse.de/ticketregistration?oca6u

 

Kliknutím na odkaz se dostanete přímo k registračnímu formuláři, přes který si elektronické vstupenky (eTickets) zaregistrujete/aktivujete. Po zaregistrování/aktivaci obdržíte od veletržní správy Deutsche Messe v příloze e-mailu v pdf souboru osobní vstupenku na Vaše jméno, kterou si vytisknete ve formátu A4 na tiskárně počítače a předložíte ji při vstupu na výstaviště.

Další informace k registraci vstupenek jsou k dispozici na internetové stránce http://www.hannovermesse.de/en/get-tickets/

 

HANNOVER MESSE - Get new technology first!

HANNOVER MESSE je přední světový průmyslový veletrh. Svými zvýrazněnými tématy „Integrated Industry“ a „Integrated Energy“ je globální platformou pro Průmysl 4.0. Příští veletrh se koná 23. - 27. dubna 2018 v Hannoveru. Digitalizaci výroby a energetické systémy podrobně představí pět vedoucích veletrhů: IAMD-Integrated Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply a Research & Technology. Souběžně proběhne na hannoverském výstavišti veletrh CeMAT, přední světový veletrh pro intralogistiku a Supply Chain Management. Partnerskou zemí veletrhu HANNOVER MESSE 2018 je Mexiko.

HANNOVER MESSE 2018: Průmysl 4.0 dospěl do dalšího stupně

Souhra automatizační a energetické techniky, intralogistiky, platforem IT a umělé inteligence pohání digitální transformaci průmyslu kupředu. HANNOVER MESSE 2018 ukáže potenciály tohoto rozvoje prostřednictvím svého vedoucího tématu „Integrated Industry – Connect & Collaborate“.

Základními pilíři továrny budoucnosti jsou člověk, stroje a IT. Jejich potenciál se však celý projeví až digitálním propojením. „S novou konektivitou - neboli organizací sítí - dospěl Průmysl 4.0. do dalšího stupně,” říká Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG. „Vedoucím tématem ‚Integrated Industry - Connect & Collaborate’ chceme ukázat, jak digitální propojení v průmyslu vytváří zcela nové formy hospodaření, práce a spolupráce. Výsledkem je větší konkurenceschopnost, lepší pracovní místa a nové obchodní modely.“

Výrobní a energetická technika jsou stále výkonnější, možnosti vyhodnocování dat rovněž, průmyslové IT platformy se prosazují na trhu. K tomu je nutno přičíst umělou inteligenci a Machine Learning, díky nimž jsou stroje schopné rozhodovat se. Výrobní řetězce se mohou digitálně simulovat, prediktivní údržba se stává standardem, vznikají inovativní obchodní modely, na trzích se objevují noví hráči a hranice mezi jednotlivými branžemi mizí.

„Veletrh HANNOVER MESSE je místem, kde lze zažít razantní rozvoj Průmyslu 4.0 a jeho dopad,“ zdůrazňuje J. Köckler. „Koncerny z celého světa zde předvedou roboty, automatizační techniku, řešení IT a software a také platformy pro digitální propojení. Hannover Messe je proto motorem Průmyslu 4.0. Jen tady je možno uvidět digitální transformaci průmyslu jako celého systému.“

Vedoucí téma „Integrated Industry - Connect & Collaborate“ má pro všechny průmyslové branže enormní význam. Dnes je například možné bez obtíží v továrnách téměř všech velikostí zavést spolupráci člověk - robot. Nebo digitální dvojče - virtuální odraz produktu a propojení výrobních a zákaznických dat umožňují optimalizované výrobní procesy.

V oblasti energie razantně přibývá digitalizace a digitální propojení. Virtuální elektrárny zásobují síť energiemi různých výrobců na míru. Myšlenka sítí vede k pokroku také s ohledem na obrat v energetice a elektromobilitu. Elektřinou poháněná vozidla budou využívána jako zásobárna energie pro spotřebitele a současně stabilizaci výkyvů v síti.

V časech digitalizace se díky Smart Supply otevírají subdodavatelským firmám nové perspektivy. Supply Chain Management, Simultaneous Engineering, optimalizované průběžné časy a minimální míra závad - to všechno je možné, když si subdodavatelé a odběratelé při vývoji rozumí jako partneři a jsou propojeni sítí.

Nová konektivita také změní v továrně úlohu dělníka, který má bezprostřední přístup ke všem důležitým výrobním a strojovým datům. Při rozhodování mu pomáhají inteligentní stroje.

Klíčovou úlohu hrají průmyslové IT platformy. Sběr velkých množství dat z různých zdrojů, jeho analýza a jejich propojování umožňuje v kombinaci s příslušným průmyslovým know-how rozvoj služeb založených na internetu nad rámec klasických hranic mezi branžemi.

Také výrobní logistika a požadavky na logistické firmy se v rámci Průmyslu 4.0 mění. Přání zákazníků vyžadují řešení z jedné ruky. Tento trend bude určující na veletrhu intralogistiky CeMAT. Veletrh CeMAT proběhne současně s veletrhem HANNOVER MESSE. Tím bude ve veletržním areálu v Hannoveru zobrazena celková souhra průmyslu 4.0 a logistiky 4.0.

Příklady konektivity a spolupráce budou během veletrhu HANNOVER MESSE zřejmé na stáncích firem z celého světa. Vedoucím tématem se bude zabývat také více než 80 doprovodných fór a kongresů a tak se veletrh HANNOVER MESSE opět stane platformou inovací a průkopníkem trendů.

Další informace o veletrhu HANNOVER MESSE 2018 najdete na www.hannovermesse.de.