Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Funkce StatusBus v řešení ABB Jokab Safety

9. 9. 2019 | Miloš Synek | ABB s.r.o. | www.abb.cz

Zkracuje dobu instalace i provozních výpadků

ABB Jokab Safety pomáhá výrobcům strojů vytvářet z výrobního hlediska příznivé a bezpečné pracovní prostředí. Vývojem výrobků a řešení ke zvýšení bezpečnosti strojů se společnost zabývá od svého založení v roce 1988, nejdříve jako samostatná švédská firma Jokab Safety, nyní jako součást koncernu ABB. Dodává bezpečnostní řešení pro jednotlivé stroje i celé výrobní linky. Produkty a řešení ABB Jokab Safety lze najít především v robotice, potravinářském průmyslu a všeobecném strojírenství.


Obr. 1. Díky funkci StatusBus stačí zapojit přístroje do série a přitom mít stále informace o stavu každého zařízení

StatusBus je další přidaná funkce do řešení ABB Jokab Safety – DYNlink. Její hlavní výhodou je zkrácení doby instalace. Přístroje jsou běžným kabelem přes konektory M12-5 zapojeny do série, čímž se šetří délka kabelu, a zejména zapojovací doby. Další nespornou výhodou je eliminace rizik chyb v zapojení. Obsluha dostává stavovou informaci z každého zařízení, což vede ke zkrácení doby výpadků a zvýšení produktivity. Nemusí sledovat, zda bylo stlačeno některého z tlačítek nouzového zastavení. Takto je možné zkrátit dobu vyhledávání a odstranění závady. LED kontrolka na zařízení dává informaci o stavu samotného zařízení, ale také o stavu příchozího bezpečnostního signálu. Umožňuje tak detekovat případné problémy v zapojení mezi dvěma zařízeními. Použitím řešením DYNlink lze splnit požadavky kladené na parametr Performance Level PL e, a to pouhým jedním bezpečnostním kanálem. Dvoukanálová porucha, která se jen obtížně identifikuje, nemůže nastat.

Zatímco u klasických bezpečnostních zařízení jsou pro dosažení stejné hodnoty PL třeba dva vstupy, použití DYNlink vyžaduje pouze jeden bezpečnostní vstup pro každé bezpečnostní zařízení. Aby se získaly informace o stavu až 30 zařízení, není zapotřebí žádný speciální sběrnicový kabel ani zvláštní komunikační modul. Pouze je nutný jeden I/O na bezpečnostním automatu (PLC). Ve výsledku jde o nákladově efektivní řešení, které šetří počet vstupů/výstupů (I/O).


Obr. 2. Jednokanálové řešení DYNlink, které stále dosahuje PL e
a na programovatelném kontroléru 
Pluto PLC využije jediný I/O
pro stavovou informaci až 30 zařízení

Produkty pro StatusBus

Tlačítko nouzového zastavení Smile (obr. 3.1)

Smile je kompaktní tlačítko nouzového zastavení. Díky jeho malým rozměrům a středovým montážním otvorům je lze snadno nastavit do potřebné polohy a instalovat všude, kde je to třeba. Konektory M12 urychlují připojení a snižují riziko chyb v zapojení. LED s výrazným jasem ve středu tlačítka signalizuje, zda bylo tlačítko stlačeno. Smile splňuje bezpečnostní požadavky PL e/SIL 3.

Tlačítko nouzového zastavení Inca pro montáž do panelu (obr. 3.2)

Inca je tlačítko nouzového zastavení určené pro montáž do panelu. Demontovatelná svorka usnadňuje připojení. LED s výrazným jasem ve středu tlačítka signalizuje, zda bylo tlačítko stlačeno. Inca splňuje bezpečnostní požadavky PL e/SIL 3.

Bezkontaktní bezpečnostní senzor Eden (obr. 3.3)

Eden je bezkontaktní senzor skládající se ze dvou samostatných částí – Adama a Evy. Díky širokým tolerancím při montáži a vynikající odolnosti proti vlivům okolního prostředí funguje tento senzor jako blokovací prvek pro brány, kontrolní otvory apod. Eden splňuje bezpečnostní požadavky PL e/SIL 3. Adam a Eva se objednávají samostatně a do jednoho bezpečnostního okruhu je možné zabudovat různé modely Adam DYN. Integrovaná LED kontrolka ukazuje, zda byl vytvořen kontaktu mezi Adamem a Evou (tzn. zda byly dveře zavřeny).


Obr. 3. Produkty pro StatusBus

Všechny zmíněné produkty StatusBus monitoruje kontrolér Pluto

Pluto je cenově výhodný výkonný a kompaktní programovatelný bezpečnostní automat PLC, který se používá v mnoha aplikacích, v rozsáhlých i malých systémech, kde zajišťuje procesní a také funkční bezpečnost. Splňuje bezpečnostní požadavky PL e/SIL 3 a je možné jej použít u všech běžných typů bezpečnostních zařízení. K dispozici jsou různé modely, z nichž lze vybrat ten, který optimálně vyhovuje bezpečnostní aplikaci stroje.

Tento kontrolér se programuje softwarem Pluto Manager, který je možné si zdarma stáhnout z webové stránky ABB. Pluto Manager umožňuje programování pomocí funkčních bloků schválených TÜV, a to jak v programovací technice Ladder logic, tak také textovým programováním. I méně zkušeným programátorům Pluto Manager nabízí spoustu pokročilých funkcí. Jednou z mnoha, kterou uživatelé obzvláště oceňují, je schopnost on-line monitorování z kteréhokoliv Pluta v systému. Tato funkce urychluje vývoj systému, hledání závad a výrazně zkracuje dobu výpadku řízeného systému. Flexibilita Pluta je dále rozšířena komunikačními možnostmi – komunikace s dalšími jednotkami Pluto, s dalšími řídicími systémy a s rozhraními HMI. Navzájem je k sobě možné připojit až 32 jednotek Pluto a mezi nimi vyměňovat data, aniž by bylo třeba přidávat další řádky do programu. Pluto dále zjednodušuje propojení mezi skříněmi, v souladu s požadavky PL e/SIL 3. Modely se sběrnicí AS-i snižují na minimum potřebu kabeláže a současně eliminují většinu rizik souvisejících s nesprávným zapojením.


Obr. 4. Zapojení obvodu se třemi smyčkami

Adresování StatusBus

– Každé zařízení připojené ke vstupu/výstupu StatusBus na Pluto musí mít přidělenou adresu (v rozmezí od 1 do 30). V okamžiku dodání zákazníkovi je tato adresa nastavena na 0.

– Adresa se na přístroji jednoduše nastaví buď adresovací jednotkou Fixa, nebo Pluto Managerem. Hodnota adresy nemusí odpovídat fyzickému připojovacímu pořadí přístroje.

– Funkce Teach address (uč se adresu) v Pluto Manageru usnadňuje adresování: připojte všechna zařízení s funkcí Status-Bus k jednotce Pluto a stlačte všechna tlačítka/otevřete všechny dveře (stav OFF). V Pluto Manageru zvolte Teach function, vyberte nějakou adresu (1 až 30) a uvolněte to tlačítko/zavřete ty dveře, které mají mít přidělenou uvažovanou adresu (stav ON). Opakujte popsaný postup tak dlouho, až všechna zařízení budou mít adresu.

– Jestliže má být určité zařízení nahrazeno, nové zařízení automaticky dostane přidělenou adresu původního zařízení, když bude nahrazováno vždy jedno zařízení v jeden okamžik.

– Funkce Read slaves umožňuje kontrolovat adresy zařízení připojených na sběrnici.

– Pluto Manager může vyslat požadavek, aby se zařízení samo identifikovalo. Na takovém zařízení se specifikovanou adresou pak začne specifikovaným způsobem blikat LED kontrolka.

Další informace ohledně programovatelné řídicí jednotky Pluto a volně disponibilního programovacího softwaru Pluto Manager lze najít v příslušné dokumentaci.

Více informací na: www.abb.cz/nizke-napeti


Vyšlo v časopise Elektro č. 8-9/2019 na straně 18. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.
 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021