Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Číslo 5/2019 vyšlo tiskem 16. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned.

Činnost odborných organizací
Mezinárodní konference SVĚTLO 2019 – 6. oznámení
Zúčastnili sme sa kongresu Medzinárodnej komisie pre osvetlenie CIE 2019 vo Washingtone
Odborný seminár SLOVALUX 2019

Veletrhy a výstavy
Inspirujte se boho stylem i designem Dálného východu na podzimním veletrhu FOR INTERIOR

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

Cenu Architekt roku 2019 získal český architekt Stanislav Fiala Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech, cenu Architekt roku…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

Více aktualit

Foxtrot v rozváděčích chytrých budov

12.11.2018 | Ing. Klaban Jaromír | Teco, a. s. | www.tecomat.cz

V letošních číslech časopisu ELEKTRO již bylo zmíněno, že se firma Teco, a. s., přestěhovala do nových prostor a že budovu, kde se vyrábějí systémy Tecomat Foxtrot, Foxtroty také řídí. A to kompletně od vytápění a chlazení, přes přístupový a zabezpečovací systém, žaluzie po celém obvodu budovy až po poslední vypínač a zásuvku. Budova se tak stala jedním velkým showroomem, kde lze na vlastní oči vidět celý řízený komplex v akci, za plného výrobního a kancelářského provozu. Kde lze zažít, třeba v létě, skutečně účinné chlazení radiačními stropy přímo vodou z vrtů.


Obr. 1. Nová výrobně administrativní budova Teco, a. s., byla postavena v Kolíně na zelené louce. Provozně je také „zelená“. Nemá jedinou klimatizaci a v létě potřebovala na kompletní chlazení pouze 300 W na čerpadla pro oběh vody mezi chladicími stropy a 125 m hlubokými vrty na vlastním pozemku. V zimě na vytápění celé budovy stačí při –20 °C dokoupit 17 kW elektrické energie pro dvě tepelná čerpadla.

Zářijový For Arch potvrdil masivnější nástup lehké automatizace do e-shopů, a to do rubrik nazvaných smart nebo smart house. Jeden takový tu měl i svůj stánek plný designových interiérových sensorů, aktorů, komunikačních bran a centrálních jednotek, které si jistě každý sám podle návodu propojí se svojí mobilní aplikací a má o všem konečně přehled a na dálku si může ovládat, co potřebuje. Vše samozřejmě bezdrátově. Nastává soumrak kabelované elektroinstalace v rozváděčích a kabelovaných sběrnicových systémů již nyní?


Obr. 2. Rozváděče pro systémové instalace velkých budov i rodinných domů jsou vystrojovány podle projektu v dílnách elektromontážních firem a teprve na stavbě se připojí všechny aktory a senzory přes připojovací svorkovnice většinou v horní části. Bez projektu to dnes ani v budoucnu již nepůjde. Zde v Teco rozváděče montovala firma Elektrika Brno podle projektu firmy Tecont z Pardubic. Na obrázku je montáž centrálního rozváděče celé budovy umístěného v energocentru.

Právě na příkladu budovy firmy Teco chceme ukázat, že tomu tak není. V okamžiku, kdy je míněno řízení budovy vážně, to jinak nejde a instalace řídicího systému v centrálním a podružných rozváděčích je na místě.

Budova firmy Teco, a. s., je dvoupodlažní, rozdělená centrálním komunikačním prostorem na čtyři části. Každá z nich má svůj podružný rozváděč, kam jsou svedeny všechny silové okruhy světel a zásuvek. Zde jsou společně s jističi a chrániči také všechny reléové spínací moduly ze stavebnice Foxtrot, připojené k centrálnímu Foxtrotu dvouvodičovým kabelem po sběrnici CIB – Common Installation Bus®.


Obr. 3. Podružný rozváděč se všemi silovými okruhy v jedné čtvrtině budovy. Je tu na 80 okruhů spínaných přes dvouvodičovou sběrnici, která je přivedena spolu se silovými kabely do rozváděče shora.


Obr. 4. Výsledná podoba hlavního rozváděče budovy v energocentru se třemi základními moduly Foxtrot propojenými v síti LAN. Je tu celkem deset rozšiřujících modulů pro přímé připojení čidel a akčních členů v energocentru a jsou tu i mastery sběrnice CIB celkem 24 větví pro celkem až 768 modulů. Na CIB jsou tu integrovány i tři rychlé elektroměry pro měření celkem dvanácti fází/okruhů. A samozřejmě i napájecí zdroje 24 V, jističe, chrániče i přepěťové ochrany.

Motory venkovních žaluzií, které jsou na oknech po celém obvodu budovy v obou patrech, jsou spínány malými aktory umístěnými v instalačních krabicích u každého motoru zvlášť. Jsou také propojeny dvouvodičově sběrnicí CIB. Na tyto sběrnice rozvedené po celé budově jsou připojeny další stovky senzorů. V každé místnosti se měří teplota interiéru, vytápěné podlahy, chladicího stropu, jsou tu čidla kondenzace a v některých místnostech i čidla CO2 a termostaty. Mezi tyto senzory patří i všechny nástěnné vypínače. Dalšími výstupy připojenými přes CIB sběrnici jsou ventily podlahových a stropních okruhů.


Obr. 5. Po dvoudrátové sběrnici je připojena i tato nástěnná kombinace termostatu, měření vlhkosti, ovládání žaluzie a dvou světelných okruhů.

Závěrem už jenom zmiňme samozřejmost, že Foxtroty tu v sobě nesou kompletní logiku autonomního chování celé budovy a všech souvisejících vazeb. Budova nemá specializovaný trvale obsazený dispečink ani energetika. Vše běží samo na pozadí rušného každodenního provozu i klidového stavu v noci a o víkendech.


Vyšlo v časopise Elektro č. 11/2018 na straně 42.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.