Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Firma Chauvin Arnoux slaví již 125. výročí založení firmy

20. 3. 2018 | Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading, spol. s r. o. | www.ghv.cz

Již dvakrát zveřejnil časopis ELEKTRO článek o kulatinách založení francouzské firmy Chauvin Arnoux. V roce 2018 oslavuje firma Chauvin Arnoux, jejímž autorizovaným dovozcem pro Českou republiku je firma GHV Trading z Brna, již 125. výročí od svého založení v roce 1893. A znovu lze vedle původních vynálezů položit pro srovnání současnou inovovanou techniku. Také toto obdivuhodné výročí, svědčící o mimořádné tvůrčí invenci, si zasluhuje připomenout nejvýznamnější události z bohaté historie firmy.

 
Obr. 1. Raphael Chauvin,  Obr. 2. René Arnoux

Firmu Chauvin Arnoux založili v roce 1893 pánové Raphael Chauvin (obr. 1) a René Arnoux (obr. 2). „Měření je naše povolání, naše role je tvořit, náš úděl je sloužit potřebám zákazníků.“ Od samého začátku uplatňovala firma Chauvin Arnoux (C.A) představu zakladatelů o tom, být firmou ochotnou pomáhat svým zákazníkům při řešení jejich technických problémů a při měření fyzikálních veličin. První měřicí přístroje byly vyvíjeny ve spolupráci s Pierrem Curiem a Charlesem-Edouardem Guillaumem, nositelem Nobelovy ceny za fyziku. Pod vedením syna zakladatele (André Arnoux) se brzy stala původně malá firma vskutku velkým průmyslový podnikem. Ověnčená stovkami patentů se Chauvin Arnoux stala lídrem ve vývoji a výrobě měřicí techniky. Dvacátým stoletím prošla s 350 přihlášenými patenty.


Obr. 3. Zaměstnanci firmy Chauvin Arnoux na počátku 20. století

Koncem 90. let minulého století rozšířila firma výrobní program a její součástí se staly firmy METRIX (nejvýznamnější francouzský výrobce laboratorní techniky), Pyro-Controle (průmyslové měření teploty, teplotní čidla, řídicí procesy v průmyslových provozech), Enerdis (měřicí přístroje pro rozváděče, měřicí transformátory proudu, převodníky, měřicí transformátory a elektroměry) a Oritel (mikrovlnné přístroje).


Obr. 4. První klešťový přístroj


Obr. 5. Současný F205

Prvním opravdu významným výrobkem v oboru měření elektrických veličin byl magnetoohmmetr, zkonstruovaný roku 1905. Ten byl v roce 1923 zdokonalen tak, že přestal být závislý na rychlosti otáčení magnetického pole.


Obr. 6. Proudové pružné převodníky nové generace

V roce 1927 vyšla z dílny Chauvin Arnoux další novinka: Contrôleur Universel se stal předchůdcem dnešních multimetrů (obr. 7). Navzdory patentu byla novinka kopírována po celém světě.


Obr. 7. MTX3293

Nejvýznamnějším počinem firmy Chauvin Arnoux byl ale objev klešťového měřicího přístroje v roce 1934 (obr. 4). Postupem času se firma Chauvin Arnoux stala nejvýznamnějším inovátorem a výrobcem v oblasti klešťových měřicích přístrojů.

Na obr. 5 je pro srovnání zobrazen moderní klešťový přístroj F205 z inovované skupiny jedenácti typů přístrojů F200, F400 a F600, umožňující měření TRMS (DC + AC) proudu, napětí, výkonu, účiníku, frekvence, rozběhových proudů (funkce TRUE INRUSH), sledů fází, odporů atd. Přístroje jsou vyráběny v nejodolnější kategorii CAT IV. Rozměrově největší z řady přístrojů F607 měří proudy až do 3 000 A DC/AC a umožňuje přenos naměřených dat pomocí Bluetoothu do PC.

V roce 1936 přišla firma se svým prvním expozimetrem a otevřela výrobní závod v Polsku. V roce 1947 se uskutečnilo dálkové měření teploty přístrojem nazvaným Pyroptique.


Obr. 8. Zkoušečky napětí

V roce 1965 otevřela závod v Normandii, pobočku v Německu a založila firmu Manumesure, určenou jako servisní organizaci pro opravy, údržbu a kalibraci měřicích přístrojů skupiny Chauvin Arnoux. Manumesure se brzy stala garantem metrologie a ve Francii otevřela patnáct poboček.

V roce 1972 přišel na svět první digitální multimetr. Na obr. 7 je zobrazen jeho současný moderní potomek – digitální grafický multimetr s OLED obrazovkou Metrix MTX3293. Přístroj má šířku pásma 200 kHz, paměť na 6 500 hodnot a je vybaven rozhraními RS-232, USB a technologií Bluetooth.


Obr. 9. Původní voltmetr C.A

Ve druhé polovině 70. let 20. století zaznamenala firma největší obchodní rozmach. Postupně vybudovala čtyři výrobní závody v Normandii, jeden v USA a otevřela obchodní pobočky v ekonomicky důležitých regionech, jako např. v USA, Německu, Itálii a ve Velké Británii. Současně vybudovala síť autorizovaných distributorů.


Obr. 10. Klešťový měřič odporů nové generace C.A 6417

V roce 1982 byla zahájena výroba klešťových přístrojů pro měření stejnosměrných proudů s využitím Hallova jevu. Roku 1994 vyšly z výrobní linky firmy první klešťové měřiče odporu v uzavřené smyčce s označením C.A6411 a C.A6413 a firma si je nechala patentovat. Také tyto přístroje se brzy staly předmětem kopírování konkurencí. Na obr. 10 je další z řady jejich inovací C.A 6417. I tato nová generace klešťových měřičů uzemnění přináší převratné změny. Přístroje C.A 6417 s OLED displejem měří kromě odporu uzemnění s rozlišením 0,01 Ω a proudu od 1 µA i impedanci smyčky pro frekvence od 50 do 2 038 Hz, indukčnost do 500 µH a dotykové napětí a spolupracuje s Androidem prostřednictvím komunikace Bluetooth.


Obr. 11. Analyzátory elektrické energie

V roce 1993 se firma stala sponzorem a spolugarantem prestižní Ceny za měření udělované Francouzskou akademií věd a v roce 1995 prvním výrobcem měřicích přístrojů vybaveným komorou pro testování elektromagnetické kompatibility. Věrna své roli na poli inovací přišla koncem roku 2007 s měřicím systémem C.A6472 až C.A6474, určeným k měření uzemnění sloupů vn a vvn bez rozpojení vedení.


Obr. 12. PEL 103

PEL 103 je záznamník kvality elektrické energie, umožňuje připojení pomocí WiFi, BT, LAN a zobrazení dat na chytrém telefonu pomocí volně stáhnutelné aplikace (obr. 12).

Na přelomu tisíciletí otevřel Chauvin Arnoux další svá zastoupení v Británii, Libanonu, Rakousku, Španělsku a Švédsku a výrobní závod v Číně.


Obr. 13. Měření uzemnění (vpravo C.A6472)


Obr. 14. Měření teploty včera a dnes (vpravo termokamera C.A 1954)

V současné době je firma organizačně členěna do čtyř obchodních divizí. Sortiment v oblasti přenosných měřicích přístrojů zahrnuje profesionální zkoušečky, multimetry, klešťové přístroje a převodníky, měřiče výkonu, záznamníky dat (dataloggery), přístroje pro měření izolačního stavu a uzemnění, testery elektrických přístrojů a instalací, mikroohmetry a přístroje pro měření neelektrických veličin, jako jsou infrakamery, teploměry, luxmetry, otáčkoměry, hlukoměry, manometry, měřiče elektrického pole atd. V závodě METRIX se vyrábějí laboratorní a přenosné osciloskopy (velkým inovátorměřeským počinem jsou přenosné „scopemetry“ řady Scopix s izolovanou architekturou a dotykovou OLED obrazovkou, verze OX 9104 viz obr. 15), generátory, RLC mosty, zdroje a spektrální analyzátory.


Obr. 15. Scopix OX9104


Obr. 16. C.A 6110 – luxmetr nové generace
(LED, funkce MAP, BT)

Nelze než znovu zopakovat, že také současná firma Chauvin Arnoux uchovává tradice budované generacemi jejích zaměstnanců i prodejců být firmou s vysokou profesionální úrovní, být skutečným servisem reálných potřeb svých klientů.


Obr. 17. Tester instalací C.A 6116N s barevnou grafickou obrazovkou
umožňuje zobrazit průběhy na obrazovce

Autor sám má to štěstí spolupracovat s touto firmou již více než 22 roků.

Přejme firmě do dalších let hodně inovátorských počinů a hodně spokojených zákazníků.

Zájemcům o přístroje firmy Chauvin Arnoux poskytnu rád podrobnější informace.


Všechny příznivce značky Chauvin Arnoux a zájemce o měřicí přístroje srdečně zveme do stánku společnosti GHV v hale P, č. 4.18, na veletrhu Amper 2018.


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2018 na straně 60. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021