Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Více aktualit

EU zahajuje strategii pro čistá paliva

30.01.2013 | |

Evropská komise dne 24.1. zveřejnila ambiciózní balíček opatření, jež mají zajistit v celé Evropě rozvoj čerpacích stanic pro alternativní paliva, společné normy pro jejich konstrukci a používání. Politická opatření se dosud převážně věnovala konkrétním palivům a vozidlům a otázka distribuce paliv jimi zohledňována nebyla. Snahy směřující k poskytování příslušných podnětů nebyly koordinovány a nedosahovaly požadované úrovně.

Rozvoji čistých paliv brání tři zásadní překážky: vysoká cena vozidel, nízká míra přijetí na straně spotřebitelů a nedostatek dobíjecích a čerpacích stanic. Tato situace tak vede k začarovanému kruhu. Pro nedostatek vozidel se nestaví čerpací stanice. Vozidla nejsou v důsledku nízké poptávky prodávána za ceny, jež by byly konkurenceschopné. Spotřebitelé si tato vozidla nepořizují, neboť jsou drahá a nejsou pro ně k dispozici vhodné čerpací stanice či místa pro dobíjení. Komise proto navrhuje balíček, v němž jsou pro členské státy stanoveny závazné cílové hodnoty, pokud jde o minimální úroveň infrastruktury týkající se čistých paliv, jako je elektřina, vodík a zemní plyn, jakož i společné celounijní normy pro nezbytná zařízení.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Rozvoj inovativních a alternativních paliv je zcela zřejmou cestou, jak dospět k větší účinnosti hospodářství EU z hlediska zdrojů, jak snížit naši přílišnou závislost na ropných produktech a jak rozvinout odvětví dopravy, aby odpovídalo požadavkům 21. století. Čína a USA v rámci těchto opatření plánují, že do roku 2020 bude v provozu přes 6 milionů elektrických vozidel. Z hlediska Evropy se jedná o významnou příležitost pro dosažení silné pozice na rychle se rozvíjejícím celosvětovém trhu.“

Čisté energii se v rámci dopravního balíčku věnuje sdělení o evropské strategii pro alternativní paliva, směrnice zaměřená na infrastrukturu a normy a průvodní dokument, v němž je uveden akční plán pro rozvoj zkapalněného zemního plynu (LNG) v oblasti lodní dopravy.

Navrhovaná hlavní opatření:

Elektřina

Pokud jde o místa pro dobíjení elektrické energie, je stav v rámci EU velmi různorodý. Na čele je Německo, Francie, Nizozemsko, Španělsko a Spojené království. Tento návrh vyžaduje, aby každý členský stát zřídil minimální počet dobíjecích stanic, u nichž bude využívána tzv. „společná zástrčka“ (viz připojená tabulka). Cílem je zřídit nezbytný počet dobíjecích míst, aby společnosti vyráběly za přiměřené ceny automobily ve velkosériové výrobě.

Společná zástrčka v EU je klíčovým prvkem pro rychlejší rozšíření tohoto typu paliva. Aby ukončila nejistotu na trhu, oznámila dnes Komise, že zástrčka tzv. „typu 2“ bude používána v celé Evropě coby společný standard.

Vodík

Německo, Itálie a Dánsko již mají k dispozici značný počet vodíkových čerpacích stanic, i když některé z nich nejsou přístupné běžné veřejnosti. Je ještě nezbytné, aby byly některé prvky, jako jsou např. palivové čerpací hadice, upraveny společnými normami. Podle tohoto návrhu budou stávající čerpací stanice propojeny s cílem vytvořit síť na základě společných norem, což zajistí mobilitu vodíkových vozidel. Tato část se vztahuje na 14 členských států, v nichž je současnosti k dispozici síť pro vodíková paliva.

Biopaliva

již tvoří téměř 5 % trhu. Používají se v rámci palivových směsí, a tudíž nevyžadují žádnou speciální infrastrukturu. Klíčovým úkolem bude zajištění jejich udržitelnosti.

Zemní plyn (zkapalněný zemní plyn (LNG) a stlačený zemní plyn (CNG)): Zkapalněný zemní plyn je využíván jak u námořní, tak i u vnitrozemské vodní dopravy. Rozvoj infrastruktury pro zkapalněný zemní plyn je na samém počátku a pouze Švédsko disponuje malými skladovacími zařízeními pro LNG, jež jsou určena pro námořní plavidla, avšak několik dalších členských států její zavedení plánuje. Komise navrhuje, aby byla do roku 2020 v rámci základní transevropské sítě vybudována čerpací místa pro zkapalněný zemní plyn ve všech 139 námořních a do roku 2025 ve všech vnitrozemských přístavech. V jejich případě nejde o rozsáhlé terminály na čerpání plynu, ale o pevné či mobilní čerpací stanice. Návrh se týká všech významných přístavů v EU.

LNG

Zkapalněný zemní plyn se používá i pro nákladní automobily, avšak v EU je k dispozici pouze 35 čerpacích stanic. Komise navrhuje, aby byly do roku 2020 vybudovány u silnic v rámci hlavní transevropské dopravní sítě čerpací stanice, a to s hustotou jedné čerpací stanice na každých 400 km.

CNG

Stlačený zemní plyn se používá zejména v osobních automobilech. V současnosti jej používá jeden milion vozidel, což představuje 0,5 % z celkové počtu vozidel v provozu. Cílem automobilového průmyslu je dosáhnout desetinásobku tohoto čísla do roku 2020. Návrh Komise zajistí, že v celé Evropě budou do roku 2020 veřejnosti k dispozici každých 150 km čerpací místa, jež budou provozována podle společných norem.

LPG

Zkapalněný ropný plyn. V případě zkapalněného ropného plynu nejsou plánována žádná opatření, neboť základní infrastruktura je již k dispozici.

Členské státy budou moci provést tyto změny, aniž by to nutně dopadalo na jejich veřejné výdaje, neboť mohou změnit místní právní úpravu tak, aby povzbudila investice soukromého sektoru a jeho příslušné kroky. Podpora EU je již k dispozici a lze čerpat prostředky z fondů TEN-T, fondů soudržnosti a strukturálních fondů.

Viz rovněž: MEMO/13/24

Místa pro dobíjení elektrické energie / počet vozidel v členském státě

 

Členské státy
Stávající infrastruktura
(dobíjecí místa)
2011
Navrhované cílové úrovně infrastruktury pro veřejnost do roku 20201
Počet elektrických vozidel plánovaný členskými státy v roce 2020
Belgie
 188
 21 000
 -
Bulharsko
 1
 7 000
 -
Česká republika
 23
 13 000
 -
Dánsko
 280
 5 000
 200 000
Estonsko
 2
 1 000
-
Finsko
1
 7 000
-
Francie
 1 600
97 000
2 000 000
Irsko
640
2 000
350 000
Itálie
1 350
125 000
130 000 (do roku 2015)
Kypr
-
2 000
-
Litva
-
4 000
-
Lotyšsko
1
2 000
-
Lucembursko
7
1 000
40 000
Maďarsko
7
7 000
-
Malta
-
1 000
-
Německo
1 937
150 000
1 000 000
Nizozemsko
1 700
32 000
200 000
Polsko
27
46 000
-
Portugalsko
1 350
12 000
200 000
Rakousko
489
12 000
250 000
Řecko
3
13
-
Rumunsko
1
10 000
-
Slovensko
3
4 000
-
Slovinsko
80
3 000
14 000
Spojené království
703
122 000
1 550 000
Španělsko
1 356
82 000
2 500 000
Švédsko
-
14 000
600 000

tiskové materiály Evropské komise
http://europa.eu