Aktuální vydání

Číslo 7/2021 vyšlo tiskem 30. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 7. 2021. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Technická informace o výrobku
Nová generace přepěťových ochran CITEL s integrovaným předjištěním – DACF25S
Opakovaně použitelné čisticí utěrky pro průmysl, řemesla a dokonalou čistotu

Číslo 3/2021 vyšlo tiskem
18. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 7. 2021.

Osvětlení interiérů
Osvětlení nového ateliéru Ronyho Plesla
Realizace osvětlení INGE aneb dobrých zpráv není nikdy dost

Měření a výpočty
Měřič UV záření VOLTCRAFT UV-500

EU nám dává nové klimatické cíle i peníze k jejich dosažení

6. 12. 2020 | Laura Otýpková | Frank Bold, s. r. o. | www.fbadvokati.cz

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila 16. 9. 2020 navýšení klimatických ambicí. Namísto 40% snížení emisí skleníkových plynů se EU zaváže ke snížení o 55 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila 16. 9. 2020 navýšení klimatických ambicí. Namísto 40% snížení emisí skleníkových plynů se EU zaváže ke snížení o 55 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990. Zvýšení klimatických cílů EU bude pro ČR znamenat mimo jiné nutné přehodnocení plánů v oblasti energetiky a navýšení cílů v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů. Nový cíl týkající se snižování emisí skleníkových plynů přišel v pravý čas – ČR má právě nyní možnost čerpat velké množství finančních prostředků z EU na podporu obnovitelných zdrojů.

Projekty podpoří prostředky z nových fondů

Významným finančním nástrojem pro transformaci energetiky je Modernizační fond (https://frankbold.org/zpravodaj/kategorie/aktualne/150-miliard-i-na-obnovitelne-zdroje-energie-jak-je-vyuzit), do kterého proudí příjmy z prodeje emisních povolenek. Během let 2021-2030 z něj bude možné vyčerpat až 150 miliard Kč v devíti různých programech, mezi které patří např. nové zdroje v energetice nebo komunitní energetika. Podrobná pravidla pro čerpání v současnosti připravuje Ministerstvo životního prostředí a měla by být ve vládě schválena do konce října. První projekty by se mohly ucházet o podporu již v příštím roce.

Z evropské směrnice vyplývá, že projekty podpořené z Modernizačního fondu musí být v souladu s cíli Pařížské dohody a měly by tedy vést k podstatnému snižování emisí skleníkových plynů. Ve světle nových klimatických závazků EU by tak Ministerstvo životního prostředí při přípravě pravidel pro Modernizační fond mělo klást důraz na to, jak který projekt pomůže nových klimatických cílů dosáhnout.

Dalším významným zdrojem finančních prostředků na transformaci energetiky je Fond spravedlivé transformace, který je rovněž v gesci Ministerstva životního prostředí. Tento fond je zaměřen na projekty v regionech zasažených těžbou uhlí. Celkem by v něm mělo být k dispozici zhruba 75 miliard. Kč. Jejich čerpání se ale dá očekávat až po roce 2022, protože nejprve musí být zpracovány územní plány spravedlivé transformace.

Prostředky pro podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů lze čerpat také z Inovačního fondu (https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/inovacni-fond/), kde spolu soutěží projekty z celé EU. Podpora obnovitelných zdrojů energie bude možná také z Fondu obnovy, který připravila EU v reakci na krizi spojenou s pandemií koronaviru. Tento fond má sloužit k zelenému restartu ekonomiky.

Zelená dohoda pro Evropu

Přísnější klimatický cíl je součástí širší strategie s názvem Zelená dohoda pro Evropu (https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/7220-zelena-dohoda-pro-evropu-stavitelstvi-v-centru-pozornosti). Cílem této strategie je zajistit udržitelnost hospodářství EU a také pomoci dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. Jaké konkrétní závazky ke snížení emisí skleníkových plynů z něj budou vyplývat pro jednotlivé státy, zatím není jasné. K jejich dosažení má ale ČR k dispozici velkou finanční podporu EU.

(foto: Pexels)