Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

ERÚ zveřejnil Zásady cenové regulace pro regulační období 2021-2025

12. 6. 2020 | Energetický regulační úřad | www.eru.cz

Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila Zásady cenové regulace pro páté regulační období, které budou platit od ledna příštího roku. Nová pravidla stanoví postupy regulace cen pro přenos, přepravu a distribuci energie, dále upravují činnosti operátora trhu a povinně vykupujících.

Hlavní změnou v Zásadách cenové regulace platných od příštího roku bude pokles míry výnosnosti (WACC), tedy jednoho z parametrů ovlivňujících výši zisku regulovaných společností. V elektroenergetice WACC klesne ze současných 7,95 % na 6,54 %. Pokud bychom ve výpočtu zachovali všechny ostatní parametry, přinese toto snížení za pětileté období v elektroenergetice dohromady úsporu za 18,7 miliard Kč. V plynárenství WACC klesl z 7,94 % na 6,43 %, což při analogickém způsobu výpočtu představuje úsporu ve výši 6,8 miliard Kč.

„Cesta k novým Zásadám cenové regulace rozhodně nebyla jednoduchá. Čtvrté regulační období bylo již dříve o dva roky prodlouženo, takže další posun nepřicházel v úvahu. Většina členů současné Rady ERÚ přitom byla jmenována teprve loni v srpnu, sotva měsíc před zahájením veřejného konzultačního procesu k pátému regulačnímu období. Přesto se nám povedlo nová pravidla včas vytvořit a v porovnání se současným nastavením energetiky uspoříme spotřebitelům desítky miliard korun," říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Východiska Zásad se řídí pěti hlavními principy:

  • Stabilita a dlouhodobá udržitelnost regulačních principů
  • Předvídatelnost regulace pro jednotlivé subjekty na trhu s elektřinou a plynem
  • Vyváženost regulace z pohledu působení na jednotlivé účastníky trhu
  • Objektivnost a transparentnost nastavení regulačních principů a vstupů
  • Návaznost na platné legislativní předpisy ČR a EU a jejich aktuální změny

Pravidla pro páté regulační období odráží transformaci, kterou energetika prochází a které přesahují délku regulačního období. V sítích posilují chytré prvky, ať už jde o automatizaci nebo dálkové řízení. V souvislosti s měnící se skladbou zdrojů a nastupující decentralizací se zvyšují i nároky na stabilitu distribuce. V neposlední řadě se mění také role jednotlivých aktérů v elektroenergetice, kdy se u části zákazníků (tzv. prosumerů) již stírají rozdíly mezi výrobcem a spotřebitelem.

„Zásady jsou obecným rámcem, který umožní rozšiřovat a zlepšovat služby poskytované spotřebitelům v energetice. Na ně budou navazovat naše další konkrétní kroky, například zavedení automatických náhrad pro zákazníky při porušení standardů kvality dodávek elektřiny. Tím se zároveň posílí tlak na regulovaná subjekty na zajištění vyšší spolehlivosti a kvality dodávek. Zákazníci již nebudou muset o náhradu žádat, celý proces se zautomatizuje," uvádí Rostislav Krejcar, člen Rady ERÚ.

Páté regulační období, které se bude řídit novými Zásadami cenové regulace, začíná 1. ledna 2021 a končit bude 31. prosince 2025. Páté regulační období je nastavené jako protransformační. Na rozdíl od předcházejících období je přesněji definováno plánování i posuzování investic a nákladů regulovaných subjektů, především distribučních soustav, které budou muset vždy prokázat, že přínos pro zákazníky převýší výdaje, které spotřebitelé zaplatí.

Zásady cenové regulace jsou dostupné zde.

Tiskové materiály ERÚ