Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

EPLAN Experience v praxi

8. 6. 2017 | Ing. Miroslav Peisar | redakce ELEKTRO | www.eel.cz

Na konci května 2017 proběhly v Praze a Olomouci semináře z cyklu Efficiency days. Zúčastnili se jich odborníci z praxe, především projektanti elektrických zařízení. Většina přítomných s produkty EPLAN běžně pracuje a ovládá je. Seminář byl zaměřen na nadstavbové prvky, kterými lze práci s tímto CAE systémem zefektivnit a napojit na další procesy ve firmě.

Přímá cesta k vyšší efektivitě

Úvod do problematiky semináře obstaral jednatel společnosti EPLAN, pan Petr Pospíšil (obr. 1). EPLAN Experience byl představen jako koncepce k zefektivnění projektování. Tato koncepce je modulární a díky své flexibilitě vhodná pro všechny společnosti. Firmy se mohou rozhodnout, kterou oblastí chtějí začít a jak rychle proběhne realizace. Díky tomu je koncepce použitelná přesně podle individuálních potřeb zákazníka. Celá koncepce EPLAN Experience se točí kolem osmi klíčových oblastí. Popsané oblasti se nevymezují navzájem, ale překrývají se a dovolují vybrat ta řešení, která jsou v konkrétní firmě potřebná a rychle využitelná.

Představení osmi klíčových oblastí bylo plně v režii konzultantů, jimiž na tomto semináři byli Vojtěch Smetana a Zuzana Havlová.

Klíčovými oblastmi jsou:
IT infrastruktura – softwarová řešení, díky kterým se EPLAN stává plně začleněnou částí IT prostředí podniku. Konzultanti pomohou navrhnout doplnění a vzájemné vazby technických prostředků i využití vzdálených přístupů nebo ukládání dat v cloudech.
Nastavení platformy – umožní provést konfiguraci programu v konkrétní aplikaci pro ideální pracovní prostředí. Tím pomůže definovat a implementovat nastavení optimálním způsobem.
Normy a standardy – umožní nastavit pravidla používání standardů v projektech uživatele. Další činnosti budou v souladu se všemi nezbytnými globálními normami pro dokumentaci a výrobu: ČSN EN 81346-1, ČSN EN 61355-1, NFPA/JIC a mnoho dalších.
Strukturování produktů – rozčlení projektované, vyráběné a dodávané produkty na optimální podsestavy, které bude snadné opakovaně a efektivně vyrábět.
Metody projektování – ty nejvhodnější metody projektování existují, je třeba je najít a zavést.
Pracovní postupy – nastavení pracovních postupů umožňuje vyhodnotit a automatizovat postupy návrhu krok za krokem pomocí skriptování, API nebo dalších specifických metod projektování.
Integrace procesů – propojení projektování s ostatními procesy ve firmě, typicky s návaznými procesy, jakými jsou ERP a PDM.
Projektový management – znamená optimalizaci projektových prací ve firmě a začlenění výstupů projekce do organizace nákupu materiálu i do výroby.

EPLAN Experience ve firmě

Společnost BOMAR je výrobcem pásových pil na kov (obr. 2). Patří do skupiny firem, které vyrábějí také kotoučové pily a vrtací zařízení. Produkce firmy má charakter opakované výroby. Pily mají společný základ, ale současně jsou maximálně individualizované podle požadavků odběratelů. Za společnost BOMAR vystoupil Lukáš Vícena, Project Manager. Společnost využívá EPLAN přibližně devět let. Zavedení tohoto softwaru si vlastně vyžádali zákazníci, kteří mají takto vedenou např. servisní dokumentaci strojů a chtěli i pásové pily sledovat stejným způsobem. Vytvoření databází vstupních materiálů, podsestav i komponent strojů umožnilo výrobci pásových pil určit díly společné pro různé finální sestavy, které tak není nutné projektovat znovu, ale stačí je při projektování vybrat ze zásobníku. Zajímavým efektem se ukázalo snadné vytváření jazykových verzí zákaznické dokumentace. Při dodávce stejného stroje do jiného jazykového prostředí není nutné vytvářet novou dokumentaci, stačí přeložit popisky a ty zkombinovat s už existujícími výkresy. Jelikož je EPLAN i nástrojem pro projektování elektrických zařízení, jako jsou rozváděče, jsou výstupem přímo data pro tiskárnu štítků, popisů vodičů i svorek. V současné době využívají ve společnosti BOMAR také EPLAN Data Portal, katalog s více než 750 000 komponenty od 150 výrobců napříč všemi obory elektrotechniky a automatizace. Po zvládnutí elektrotechnické projekce se nyní ve firmě zaměřují i na projektování fluidních rozvodů, pneumatiky a hydrauliky se systémem EPLAN Fluid. Díky jednotné platformě tak mezi sebou mohou projektanti elektrických a fluidních rozvodů velmi snadno sdílet své projekty a doplňovat jednotlivá schémata.

EPLAN Certified Engineer

Míra využití nástrojů EPLAN je v různých společnostech odlišná, některé moduly jsou využívány intenzivně a na vysoké úrovni, jiné méně. Vše je závislé na stupni znalostí uživatelů, kteří s nástrojem EPLAN pracují. Dodavatel, EPLAN Software & Services zajišťuje školení od základních přes rozšiřovací až po opakovací. Pomyslným vrcholem je vzdělávací program jako příprava na závěrečnou zkoušku EPLAN Certified Engineer (ECE). Absolvent tohoto programu je už skutečným expertem v projektování. Do programu jsou zařazena školení ve školicích střediscích kombinovaná s praxí a on-line školením. Celý program lze absolvovat během šesti měsíců a završit ho mezinárodně uznávanou zkouškou.

Právě na závěr semináře k EPLAN Experience byla prvním absolventům programu ECE předána ocenění k úspěšnému složení zkoušky (obr. 3).

Shrnutí

Možnost seznámení s koncepcí EPLAN Experience, která je nadstavbou nad nástroji EPLAN, využila přibližně stovka projektantů. Vesměs ocenili, že informace byly prezentovány na příkladech skutečného nasazení ve firmách.

(foto mp)

 


Vyšlo v časopise Elektro č. 6/2017 na straně 56. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021