Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Energy Harvesting Ambient (EHA) Sensor pre ovládanie Tunable White

15. 4. 2016 | iLumTech | www.ilumtech.eu

Senzor EHA meria intenzitu osvetlenia a hodnotu náhradnej teploty chromatickosti (CCT). Na napájanie využíva energiu z fotovoltaických článkov a komunikuje prostredníctvom Bluetooth Low Energy. Senzor EHA bol vyvinutý ako poskytovateľ údajov pre ovládanie Tunable White svietidiel na DALI zbernici prostredníctvom BlueBridge. Bezdrôtové napájanie umožňuje jednoduché využitie v interiéroch a priame meranie kvality svetla v rôznych aplikáciách.

Kvalita svetla je veľmi dôležitý faktor pre ľudské zdravie. Okrem intenzity osvetlenia má tiež zásadný vplyv na našu náladu a výkon náhradná teplota chromatickosti (CCT) – farba bieleho svetla. Možnosť ovládania CCT, tzv. Tunable White, sa v posledných rokoch stala štandardným prvkom špičkových svetelných riešení. Výrobcovia na túto potrebu reagovali a vyvinuli množstvo metód na ovládanie Tunable White počnúc manuálnou, diaľkovo ovládanou až po ovládanie inštalácie ako je DALI. Komplexnejšie ovládacie zariadenia navyše ponúkajú možnosť dynamickej simulácie denného osvetlenia ovládaním CCT a nastavením časového obdobia počas dňa na podporu zdravého fungovania cirkadiánneho rytmu. Podmienkou na ovládanie CCT na základe nameraných hodnôt je prítomnosť senzora na meranie spätnej väzby.

Výhody používania svetelného senzora na reguláciu intenzity svetla sú dobre známe. iLumTech vyvinul inovatívny DALI Ambient Sensor, ktorý je schopný snímať zmeny osvetlenia v priestore a zároveň hodnoty CCT. DALI Ambient Sensor je priamo napojený na DALI zbernicu, vďaka čomu je možné ho priamo nastaviť na meranie zmien intenzity osvetlenia v priestore a hodnôt CCT. V prípade potreby je možné dodatočne na svietidlách ovládať intenzitu osvetlenia a výstup CCT. Káblové pripojenie neumožňuje montáž senzora na strop, jedine v prípade, ak by inštalácia DALI na vhodnom mieste (napr. doska stola) nebola možná alebo obmedzujúca. Montáž na strop by tiež znamenala, že senzor by mohol byť umiestnený iba na jedno statické miesto a bolo by potrebných niekoľko senzorov na pokrytie väčšieho priestoru, aj keby neboli používané pravidelne. Merania staticky umiestnených senzorov môžu byť negatívne ovplyvnené predmetom a povrchom pod samotným senzorom a merajú iba odrazené svetlo, špeciálne, ak povrchy predmetov nemajú ideálnu odrazivosť. Tento problém je možné odstrániť správnym nastavením senzora. Ďalšie negatívum montáže senzora do stropu je meranie osvetlenia zo svietidiel odrazeného od rozlične sfarbených povrchov, ktoré majú zmenené spektrum spôsobené odrazom. Na získanie presných údajov o tom, aký stupeň osvetlenia vydáva svietidlo, je potrebné, aby mal senzor možnosť snímať priamo. To znamená, že ideálne miesto na snímanie intenzity osvetlenia v priestore a CCT je na doske stola. Ako odpoveď na toto obmedzenie vyvinul iLumTech bezdrôtový senzor na reguláciu intenzity osvetlenia v priestore a CCT. Senzor je bezdrôtovým riešením komunikácie a napájania.

Hlavné znaky:
  • napájanie z fotovoltaických článkov, nie je potrebný iný zdroj napájania,
  • snímanie osvetlenia a CCT,
  • bezdrôtová komunikácia Bluetooth Low Energy,
  • jednoduchá inštalácia.

Pripojenie
žiadne pripojenie

Vstupné parametre
žiadne dodatočné napájanie

Konštrukčné parametre
mechanické krytie IP20
váha 150 g
rozmery 40 x 40 x 20 mm

Prevádzkové podmienky
rozsah teplôt 0 ºC–+ 40 ºC
relatívna vlhkosť 85 % (bez kondenzácie)
skladovacia teplota - 40 °C–+ 70 °C

Funkcia
EHA senzor sníma svetelné podmienky v priestore – intenzitu osvetlenia v Luxoch a hodnotu náhradnej teploty chromatickosti (CCT) v Kelvinoch. Meranie prebieha automaticky s automaticky prepínaným rozsahom. Škála meranej intenzity osvetlenia je od 100 lx do 12 000 lx. Rozpätie CCT merania je od 2500 K do 8000 K. Senzor komunikuje prostredníctvom BlueTooth Low Energy. Vzhľadom na zberový typ napájania sa perióda merania blíži až k 20 sekundám v závislosti od úrovne svetla v priestore.

Žijeme vo svete, ktorý sa sústredí na technológie inteligentné a ohľaduplné k životnému prostrediu. Tento trend nevyhnutne ovplyvňuje aj priemysel ovládania osvetlenia. Každý zdroj svetla predstavuje prirodzený zdroj energie, ktorá je bezo zvyšku spotrebovaná. Nebolo by úžasné, keby sme dokázali túto spotrebovanú energiu opakovane použiť? iLumTech zladil technológiu Ambient Senzora s modernými technológiami dneška a uviedol na trh Energy Harvesting Ambient (EHA) Senzor, ktorý je napájaný cez fotovoltaické články. Ich veľkosť je kompromisom medzi optimalizáciou energie a praktickej aplikácie. V závislosti na umiestnení senzora je možné vytvoriť 5 meraní za minútu, s údajmi, ktoré potrebuje ovládacie zariadenie na ovládanie osvetlenia.

Bluetooth Smart (Bluetooth 4.1) sa používa na bezdrôtový prenos meraných údajov. Ak fotovoltaické články neposkytujú dostatok energie na vytvorenie spojenia, sú údaje vysielané cez Advertising mód. Dnes je Bluetooth Smart bežnou vlastnosťou smartfónov a tabletov, preto je možné údaje získané EHA senzorom jednoducho zobraziť zariadením typu Android so správnou aplikáciou. Pre jednoduchšie ovládanie iLumTech vyvinul BlueBridge - rozhranie medzi Bluetooth Smart a štandardnou DALI zbernicou. BlueBridge je napajaný priamo z DALI zbernice a nepotrebuje žiaden dodatočný zdroj napájania. BlueBridge umožňuje kompletné ovládanie prostredníctvom DALI inštalácie, dokonca i zariadenia DALI typu 8 (ovládanie farby). Funkcia ovládania BlueBridge môže byť v zásade využitá pre každý typ DALI inštalácie, kde je dostatočný dosah Bluetooth Smart (až po 50m bez prekážok). BlueBridge je zároveň plne kompatibilný s EHA senzorom.

EHA senzor je šikovné riešenie do vrecka na presné merania intenzity osvetlenia v priestore a hodnôt CCT na pracoviskách v kanceláriách  budovách. V kombinácií s BlueBridge a kompatibilitou s Bluetooth Smart, prináša komfortnú prezentáciu údajov a bezdrôtové ovládanie DALI inštalácií (výhradne inštalácie osvetlenia). 

iLumTech

iLumTech
Dojč 419
906 02
Slovenská republika

www.ilumtech.eu