Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Emparro Premium Power – Perfektně sladěný napájecí systém společnosti Murrelektronik

29. 6. 2018 | Murrelektronik CZ, spol. s r. o. | www.murrelektronik.cz

S komponenty řady Emparro zaručuje společnost Murrelektronik prvotřídní řešení pro ekonomické a spolehlivé napájení strojů a zařízení energií. Ucelený napájecí systém složený z velmi výkonných spínaných zdrojů, spolehlivých vyrovnávacích modulů a účinných filtrů je vzájemně perfektně sladěný. Zástupci rodiny Emparro úžasně spolupracují nejen v rozváděči, ale i v prostoru průmyslového zařízení. Spínané napájecí zdroje v krytí IP67 umožňují přesunutí napájení přímo ke spotřebičům.

Filtr pro maximální odolnost proti rušení

Jednostupňový filtr Emparro MEF chrání napájecí systémy proti elektromagnetickým účinkům a optimalizuje elektromagnetickou kompatibilitu elektrických komponent ve strojích a zařízeních. Filtr Emparro MEF působí obousměrně: z externí sítě do systému napájení i v opačném směru.

Srdce strojů a zařízení

Spínané napájecí zdroje Emparro pro jednofázové a třífázové sítě jsou pozoruhodně spolehlivé. Díky širokému sortimentu s různými výkony má Murrelektronik řešení pro téměř všechny oblasti aplikací. Při výrobě Emparro se používají výhradně nejkvalitnější součásti. Díky tomu činí hodnota MTBF až 1 000 000 hodin. Spínaný zdroj efektivně převádí energii a má vysokou účinnost až 95 %. Dlouhá životnost je zaručena.

Vestavěná výkonová rezerva – pro bezproblémové spínání velkých zátěží disponuje Emparro funkcemi Boost. Power Boost dodává po dobu až pěti sekund výkon ve výši až 150 %, Hyper Boost po dobu 20 ms až 400 %.

Malé rozměry – díky své kompaktní konstrukci vyžadují spínané zdroje v rozváděči málo místa. Integrované přístrojové pojistky přispívají nejen k další úspoře prostoru, ale snižují také náročnost projektových a instalačních prací.


Obr. 2. UPS modul Emparro ACCUcontrol

Spínané zdroje pro AS interface

Integrované oddělení
Varianta Emparro pro aplikace s AS Interface poskytuje klasické provozní napětí 30,5 V. Kdo používá tento přístroj, nepotřebuje žádný zvláštní oddělovací modul, protože od sebe automaticky odděluje datové a energetické proudy.

Varianta 40 A zdroje Emparro 3~

Prediktivní údržba
Napájecí zdroj disponuje diagnostickou funkcí pro preventivní údržbu. Ta podá informaci o dosažení optimálního okamžiku pro výměnu. Dosahuje se tak dlouhé doby provozu, aniž by docházelo k nákladným výpadkům.

Udržuje stroje při životě

UPS modul Emparro ACCUcontrol překlenuje výpadky proudu. K výpadkům a odstávkám ve výrobě nedochází, protože modul se svými externě připojenými olověnými gelovými bateriemi umožňuje překlenovací dobu až do rozmezí hodin. Pro strukturované vypnutí strojů a řídicích jednotek je vhodný vyrovnávací modul Emparro Cap. Pracuje na bázi ultrakondenzátorů, je po celou dobu životnosti bezúdržbový a poskytuje potřebné napětí pro cílené uvedení procesů do stabilního stavu.


Obr. 3. Překládací zařízení (spreader)

Ideální pro náročná prostředí

Emparro HD je koncipován pro aplikace, v nichž je spínaný zdroj sice umístěn v rozváděči, přesto je však vystaven rozmanitým vnějším vlivům, např. na pohyblivých částech spreaderů (zdvižná zařízení pro překládku kontejnerů), na stavebních jeřábech nebo zařízeních provozní manipulační techniky.
– Vysoká odolnost proti vibracím a rázům.
– Maximální odolnost proti přepětí jako účinná ochrana proti napěťovým špičkám nebo úderům blesku v blízkém okolí.
– Velká účinnost i při extrémních teplotách od −40 až +80 °

Napájení přímo u spotřebiče

Emparro67 se používá přímo v prostoru průmyslového zařízení. Robustní a plně zalisované spínané zdroje v krytí IP67 odolávají extrémním okolním podmínkám. Převod napětí z 230 V AC na 24 V DC probíhá přímo u spotřebiče. Tím se snižují na minimum ztráty ve vedení a redukují náklady na energii. Protože se na teplo promění minimum energie, je možné se přístrojů dotýkat i při plném výkonu. Pracují absolutně spolehlivě až do okolní teploty 85 °C. Přesunutím napájení do prostoru zařízení se ušetří prostor v rozváděči. Ani nečistoty, vlhkost nebo chladicí kapaliny a maziva nemohou Emparro67 nijak ovlivnit.

Emparro67 Hybrid

Napájení přímo v zařízení, jištění a komunikace. Dva integrované kanály pro sledování zátěžového obvodu 24 V DC zajišťují velkou spolehlivost provozu. Rozhraní IO-Link umožňuje transparentní komunikaci, např. pro změnu nastavení parametrů přístroje nebo pro čtení diagnostických dat pro preventivní údržbu.


Proč klade Murrelektronik velký důraz na řešení přímo pro prostor v průmyslovém zařízení …
„Sledujeme myšlenku nulového rozváděče a přesouváme funkce z rozváděče přímo do zařízení. Naši zákazníci mohou dimenzovat rozváděče menší a v některých oblastech je zcela vynechat. U spínaných zdrojů je výhodné, když nejsou umístěny v rozváděči. Jeden zdroj tepla odpadá a chlazení může být dimenzováno menší. Kromě toho se tak snižuje náročnost kabelové instalace. Převod napětí probíhá přímo v místě spotřebiče, což má pozitivní vliv na energetickou bilanci. Myšlenka nabízet spínané zdroje určené přímo do zařízení je progresivní, ale také logická, neboť jdeme vždy důsledně cestou decentralizace. Máme celý sortiment komponent přímo pro zařízení, od roviny senzorů a akčních členů až po rovinu řízení. Schopnost vyrábět produkty pro použití v drsném průmyslovém prostředí byla využita při vývoji spínaných zdrojů.“

Dennis Braun a Florian Holzmann,
experti společnosti Murrelektronik pro oblast napájení


Vyšlo v časopise Elektro č. 7/2018 . 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021