Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

ELTRAF, a. s. – dodavatel kioskových trafostanic a technologických kontejnerů

15. 3. 2017 | Ing. Milan Kloubec, Ph.D. | ELTRAF, a. s. | www.eltraf.cz

Akciová společnost ELTRAF vznikla v roce 1994 a v současné době dodává široký sortiment kioskových trafostanic a technologických kontejnerů vlastní výroby v České republice, od konstrukční a projektové přípravy, přes výrobu, vybavení technologiemi až po osazení na stanoviště a zprovoznění.

ELTRAF, a. s. – dodavatel kioskových trafostanic a technologických kontejnerůObr. 1. Výrobní provozy ELTRAF, a. s.

Výrobní program lze zhruba rozdělit do těchto segmentů:
1. trafostanice
– celobetonové kompaktní,
– celobetonové s vnitřní obsluhou,
– aluzinkové,
– kombinované.
2. ocelové a plechové kontejnery
– technologické kontejnery
– kontejnery pro uskladnění elektřiny a regulaci frekvence v síti
– modulární datová centra
– E-housy
3. rozvodny a spínací stanice
– ocelové,
– betonové.
4. transformátorové kryty
5. drážní kiosky
6. domky ochran

1. Trafostanice

1.1 Celobetonové TS

Celobetonové blokové transformovny jsou ideálním řešením pro rychlou a hospodárnou stavbu distribučních a odběratelských i dodavatelských stanic vn/nn a rozvoden s důrazem na ekologii, životní prostředí a bezpečnost obsluhy a kolemjdoucí veřejnosti. Celobetonová konstrukce s armováním je výhodná v tom, že je zárukou vysoké odolnosti proti poškození zvenčí (zejména proti vandalismu), zabezpečuje nízkou hlučnost, nízké elektromagnetické vyzařování a malé požárně nebezpečné prostory.

ELTRAF, a. s. – dodavatel kioskových trafostanic a technologických kontejnerůObr. 2. Vytahování odlitku z formy dnem vzhůru

Transformovna je vyrobena nejmodernější technologií zvonového lití, která umožňuje složení jen ze dvou částí. Jeden celek tvoří jak v případě kompaktních, tak především pochozích transformoven s vnitřní obsluhou (obr. 2) bezespárý odlitek vany s pláštěm zhotovený z jednoho kusu betonu, aby byla zaručena perfektní izolace proti vlhkosti a maximální doba životnosti. Na ten je pak usazena jednolitá betonová střecha. Jako materiál je použit beton C35/45 podle specifikace ČSN EN 206-1, jehož odlévání probíhá při vysokofrekvenčním vibrování celého odlitku v hydraulicky ovládaných formách. Dno stanice slouží současně jako nepropustná jímka v případě havárie a je z vnitřní strany opatřeno olejivzdorným nátěrem. Skelet transformovny je natřen kvalitní hmotou, která zvyšuje chemickou odolnost a odolnost proti průniku vlhkosti do prostoru trafostanice. Utěsnění kabelů na straně nn i vn je provedeno osvědčenými systémy průchodek. Dveře transformovny jsou vyrobeny z kvalitního eloxovaného hliníku zajišťujícího dlouhou dobu životnosti a hezký vzhled. Vnitřní část střechy je opatřena antikondenzační hmotou, která při změnách teploty pohlcuje atmosférickou vlhkost (obr. 3).

ELTRAF, a. s. – dodavatel kioskových trafostanic a technologických kontejnerů
Obr. 3. Příklad uspořádání technologie v transformovně

Trafostanice ELTRAF, a. s., splňují nejpřísnější požadavky na bezpečnost obsluhy a veřejnosti a jsou zkoušeny podle nejnovějších předpisů a norem, mj. ČSN EN 62271-202, ed. 2 z roku 2014 (harmonizovaná v souladu s normou IEC 62271-202:2014) a předpisu STL Guide k ČSN EN 62271- 200, ed. 2 (IEC 62271-200:2011), které zahrnují bezpečnostní hlediska a charakteristiky zajišťující ochranu obsluhy a veřejnosti před nebezpečími vycházejícími z nejnovějších celosvětových zkušeností a poznatků v problematice kovově krytých rozváděčů vn a blokových transformoven vn/nn, a obsahují podstatné změny v zpřísnění požadavků na zkoušky, kterým musejí být podrobeny blokové transformovny vn/nn, které mohou být montovány do elektroenergetické distribuční soustavy.

Celobetonové kompaktní trafostanice (obr. 4) jsou vyráběny v několika modifikacích standardně až do výkonu 2× 630 kV·A. Stejně tak mohou být vybaveny bezúdržbovým kompaktním, plynem SF6 izolovaným rozváděčem vn od různých výrobců. Rozváděč nn je nabízen v konfiguraci podle přání zákazníka. Kompaktní bloková transformovna poskytuje díky svým malým rozměrům snadné urbanistické včlenění do prostoru a snadnou montáž.

ELTRAF, a. s. – dodavatel kioskových trafostanic a technologických kontejnerůObr. 4. Celobetonová kompaktní transformovna (s vnější obsluhou)

Celobetonové blokové transformovny s vnitřní obsluhou (pochozí) jsou vyráběny v několika modifikacích standardně až do výkonu 3× 2 500 kV·A a v napěťových hladinách do 35 kV (obr. 5). Stejně tak mohou být vybaveny bezúdržbovým, kompaktním, plynem SF6 izolovaným nebo modulárním vzduchovým rozváděčem vn od různých výrobců. Rozváděč nn je nabízen v konfiguraci podle přání zákazníka.

ELTRAF, a. s. – dodavatel kioskových trafostanic a technologických kontejnerů
Obr. 5. Celobetonová pochozí transformovna (s vnitřní obsluhou)

1.2 Aluzinkové TS

Aluzinkové blokové trafostanice (obr. 6) jsou ideálním řešením pro rychlou, hospodárnou a estetickou stavbu odběratelských/dodavatelských stanic vn/nn a vnitroareálových rozvoden. Výhodou je malá hmotnost, nenáročná údržba, snadná a bezpečná manipulace a dlouhodobá životnost. Dno stanice slouží současně jako nepropustná jímka v případě havárie a je z vnitřní strany opatřena olejivzdorným nátěrem. Průchody na straně nn i vn jsou provedeny osvědčenými systémy průchodek.

ELTRAF, a. s. – dodavatel kioskových trafostanic a technologických kontejnerůObr. 6. Aluzinková trafostanice

Trafostanice je vyrobena ze speciálního plechu aluzink složeného z hliníku (55 %), zinku (43,4 %) a křemíku (1,6 %) (obr. 7). Dominantní vlastností tohoto materiálu je vynikající odolnost proti korozi, která několikanásobně předčí žárově pozinkované plechy. Vnější část pláště je opatřena nástřikem z omítkoviny. Všechny barvy jsou nehořlavé a barevné odstíny lze zvolit ze vzorníku barev RAL. Také krytina střechy může být zvolena podle přání zákazníka (plech, kanadský šindel, bramac a další provedení). Vnitřní část střechy je opatřena antikondenzační hmotou, která při změnách teploty pohlcuje atmosférickou vlhkost. Trafostanice může být vyzbrojena transformátory různých výrobců až do výkonu 3× 2 500 kV·A a plynem SF6 nebo vzduchem izolovanými rozváděči vn, anebo může být vybavena trojpólovými odpínači a pojistkovými odpínači umístěnými před transformátor. Rozváděč nn je nabízen v konfiguraci podle přání zákazníka.

ELTRAF, a. s. – dodavatel kioskových trafostanic a technologických kontejnerůObr. 7. Složení speciálního plechu aluzink

1.3 Kombinované TS

Základ kombinovaných trafostanic (obr. 8) tvoří bezespárový odlitek z betonu C35/45 podle specifikace ČSN EN 206-1, jehož odlévání probíhá při vysokofrekvenčním vibrování celého odlitku v hydraulicky ovládaných formách. Dno stanice slouží současně jako nepropustná jímka v případě havárie a je z vnitřní strany opatřena olejivzdorným nátěrem. Betonová vana je natřena kvalitní hmotou, která zvyšuje chemickou odolnost a odolnost proti průniku vlhkosti do prostoru trafostanice. Průchody na straně nn i vn jsou provedeny osvědčenými průchodkovými systémy. Nadzemní část transformovny je vyrobena stejně jako aluzinkové blokové trafostanice z plechu aluzink. Omítkovina a barevné odstíny pláště i vnější strana střechy, krytina, vnitřní část střechy, výstroj a osazení jsou řešeny shodně jako u aluzinkových TS (viz odstavec 1.2).

ELTRAF, a. s. – dodavatel kioskových trafostanic a technologických kontejnerůObr. 8. Kombinovaná trafostanice

2. Ocelové a plechové kontejnery

Společnost ELTRAF, a. s., má mnohaleté bohaté zkušenosti s výrobou kontejnerů, které dodala do několika desítek zemí světa. Výrobní program společnosti pokrývá technologické kontejnery pro široký sortiment technologií od kogeneračních jednotek až po technologie důlních strojů.

Dalším typem kontejnerů ve výrobním programu jsou kontejnery pro zařízení decentralizovaných zdrojů elektrické energie, zejména pro uskladnění elektřiny a regulaci frekvence v síti, modulární datová centra a tzv. E-housy (obr. 9). Rozměry kontejnerů se pohybují do velikosti ca 20 × 4 × 4 m (d × š × v) a v případě potřeby ještě větších rozměrů jsou kontejnery s ohledem na přepravní limity skládány z více modulů na místě. Provedení kontejnerů je volitelné podle přání zákazníka, přičemž nabízená řešení obsahují např. zateplení, odhlučnění, požární odolnost, řešení do výbušného prostředí, vysoké vlhkosti nebo extrémně nízkých teplot, odnímatelné boky a střechy, nátěry do přímořského podnebí a mnoho dalších řešení.

ELTRAF, a. s. – dodavatel kioskových trafostanic a technologických kontejnerů
Obr. 9. Technologický kontejner

Společnost ELTRAF, a. s., kontejnery nejen vyrábí, ale také je vyzbrojuje technologií podle přání zákazníka (obr. 10) od klimatizačních jednotek, topení, zabezpečovacích a požárních systémů, systému automatického hašení, přetlakových systémů, komunikace na nadřazené řídicí systémy a vzdálený monitoring, elektroinstalace, rozváděčů až po výrobu a zapojení elektrických kabelů komunikačních a silových na napěťových hladinách nn i vn. Nabízená kontejnerová řešení jsou dodávána na klíč, včetně instalace, zprovoznění, testování a vypracování protokolů, statických a dalších reportů, revizních zpráv a dokumentace podle přání zákazníka.

ELTRAF, a. s. – dodavatel kioskových trafostanic a technologických kontejnerů
Obr. 10. Příklad mobilní rozvodny

3. Rozvodny a spínací stanice

Díky velmi širokému výrobnímu programu ELTRAF, a. s., vyrábí rozvodny a spínací stanice jak v celobetonovém, tak oceloplechovém provedení. Kromě osazení a zapojení instalované technologie včetně kabelových propojů, ELTRAF, a. s., ve spolupráci s mateřskou společností AZ Elektrostav, a. s., dodává také rozváděče nn vyrobené na klíč podle požadavků zákazníka.

4. Transformátorové kryty, drážní kiosky a domky ochran

Neméně důležitou částí širokého výrobního programu ELTRAF, a. s., jsou transformátorové kryty, drážní kiosky a domky ochran. Díky aluzinkové technologii, jejíž dominantní vlastností je vynikající odolnost proti korozi, která několikanásobně předčí žárově pozinkované plechy, mají kryty a kiosky velmi dlouhou životnost.


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2017 na straně 66. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021