Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

ELO SYS oslávil okrúhle jubileum

23. 10. 2014 | |

Na jubilejnom 20. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS, ktorý sa konal od 14. do 17. októbra v areáli výstaviska Expo Center Trenčín, sa na celkovej ploche 12.080 metrov štvorcových odprezentovalo 201 firiem zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Poľska, Maďarska, Nemecka a Chorvátska. Popri tradičných vystavovateľoch ako ABB, Rittal, ENERSYS, Elektris, HASMA, PPA CONTROLL, International BEZ GROUP, KIWA, TESLA, SAT Systémy sa na veľtrhu ELO SYS 2014 predstavili aj nové firmy ako AMAKO, CS Pro-Tec, Elektro PPS, FibreComponents, Kuehne+Nagel, Resolux, Optika Trade, ShrinkTech, IBG a iné.

Veľtrh ELO SYS si našiel osobité miesto medzi slovenskými priemyselnými výstavami, záštitu nad ním prevzal Pavol Pavlis - minister hospodárstva SR. Vďaka odbornej garancii najvýznamnejších organizácií, inštitúcií a zväzov pôsobiacich v elektrotechnike, elektronike, energetike a telekomunikáciách na Slovensku bol aj tento rok súčasťou veľtrhu bohatý a hlavne aktuálny sprievodný program.

Elektrotechnický výrobok roka

K veľtrhu ELO SYS už roky neodmysliteľne patria odborné súťaže, ktoré organizuje Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie ocenenie Elektrotechnický výrobok roka získal exponát Nízkostratové trojfázové olejové transformátory s Al vinutím, typ aTOHn, 50 – 1000 kVA, so stratami A0 Bk max., podľa požiadaviek Ekodizajnu od spoločnosti BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s., Bratislava. Tento výrobok svojimi parametrami výrazne prekonáva požiadavky európskej legislatívy, vyznačuje sa vyššou účinnosť, čím znižuje straty a prispieva tak k významným úsporám energie. K jeho prednostiam ďalej patrí aj odolnosť voči impulznému napätiu a veľmi nízka úroveň hlučnosti.

Výherca má právo ocenený výrobok označovať logom Elektrotechnický výrobok roka. V tejto kategórii komisia tiež udelila Čestné uznanie spoločnosti VUKI a.s., Bratislava za Vodou riediteľný impregnant Wasol 40, ktorý spĺňa všetky základné požiadavky na impregnanty a keďže na zníženie jeho viskozity bola použitá voda, spĺňa aj náročné požiadavky na nízky obsah prchavých organických látok. Ekologickým počinom roka sa stala Kontajnerová ošetrovňa s ostrovnou elektrárňou na báze obnoviteľných zdrojov energie ENIC-1C-Ambulance, ktorej prihlasovateľom bolafirma RMC s.r.o., Nová Dubnica a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Komisia ocenila, že exponát je zdravotnícka aplikácia, ktorej energetické nároky sú uspokojované z obnoviteľných zdrojov energie a vďaka tomu môže skvalitniť život ľudí žijúcich v oblastiach bez prístupu k elektrickej energii.

Za Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS 2014 komisia vybrala Elektrický pohon Smart, Typ: MU 2-02 od spoločnosti IFT InForm Technologies, a.s., Bratislava. K jeho prednostiam patrí inteligentné vyhotovenie úsekového odpínača, ktorého technické spracovanie umožňuje vyhodnocovať poruchové stavy odpínacieho procesu vedení VN, ako napríklad zaseknutie v medzipolohe alebo poruchu koncových spínačov. V tejto kategórii bolo udelené aj Čestné uznanie spoločnosti Teco a.s., Kolín za Řídicí systém Tecomat, ktorý neobmedzuje zákazníka pri výbere funkcií pri riadení inteligentných domov a budov.

Konštruktérom roka sa stal Ing. Martin Daříček, PhD. za SkyBean váriometer. Prihlasovateľom konštrukčného riešenia bol Ústav elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Tento barometerický výškomer poskytuje amatérskym pilotom rogál a paraglidov informáciu o rýchlosti stúpania alebo klesania pomocou zvukovej signalizácie. Pomocou tohto barometra je možné vyhľadávať stúpavé prúdy a tým získať potrebnú nadmorskú výšku a predĺžiť let. Aj v tejto kategórii bolo udelené Čestné uznanie konštruktérovi Ing. Mariánovi Hrubošovi za konštrukčné riešenie Mobilnej meracej platformy, ktorú do súťaže prihlásila Žilinská univerzita v Žiline. Tento exponát je určený na vytváranie 3D modelov objektov z ich vlastnou štruktúrou. Unikátnosť riešenia je daná tým, že objekty – budovy, tunely, cesty – je možné merať z pohybujúceho sa meracieho vozidla, bez nutnosti odstávky verejnej komunikácie.

Unikátom roka 2014 sa stala prepäťová ochrana PO II G 280V/40kA od spoločnosti KIWA, spol. s r.o., ktorej zaujímavé technické prevedenie predbieha legislatívne požiadavky a spoločnosť sa s ním uchádza i o udelenie patentovej ochrany. V súťaži o najkrajšiu expozíciu veľtrhu ELO SYS 2014 získala 1. miesto spoločnosť SRS Light Design s.r.o. Bratislava, 2. miesto spoločnosť IFT Inform Technologies, a.s. Bratislava a 3. miesto spoločnosť ABB, s.r.o. Bratislava. Zväz elektrotechnického priemyslu SR taktiež v rámci okrúhleho 20-teho ročníka veľtrhu ELO SYS pripravil vo svojej expozícii aj prezentáciu výherných exponátov súťaží za posledných 12 rokov, s cieľom poukázať ako rýchlo napreduje elektrotechnika.

Sprievodny program

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave aj tento rok pripravila v rámci veľtrhu medzinárodnú konferenciu Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2014, Dni mobilnej robotiky a Seminár znalcov z elektrotechnických, informatických a energetických odborov.

Po druhýkrát sa v Trenčíne konala konferencia Perspektívy e-mobility, piata tohto mena. Konferenciu usporadalo vydavateľstvo FCC Public.Tento diel niesol podtitul Stretnutie na platforme elektromobility a e-mobility. Posun od čistej elektromobility k obecnejšiemu označeniu e-mobilita vytvoril priestor k predstaveniu alternatívnych zdrojov energie pre pohon vozidiel nezávislej trakcie a priniesol rôzne technické a ekonomické uhly pohľadu na túto oblasť techniky.

Súčasťou sprievodného programu veľtrhu bola aj Panelová diskusia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska na témy Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a legislatívy v elektrotechnike a Fotovoltické riešenia pre objekty do 10 kW – legislatívne predpisy, technické riešenia, podmienky pripojenia do distribučnej sústavy. Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne pripravila prednášky zamerané na Hybridné fotovoltické zariadenia v urbanizovaných prostrediach, Dielenské nadstavby riadiacich systémov CNC strojov, Digitalizáciu 3D objektov, Nové trendy zmesi paliva pri alternatívnych pohonoch automobilov a MEMS a ich aplikácie použitia. Pre študentov bolo určené Celoslovenské finále technickej súťaže mladých elektronikov, ktoré organizovala Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava. Novinkou bola tento rok konferencia venovaná inovatívnej metóde bezvýkopovej pokládky elektrických káblov a ostatných inžinierskych sietí s názvom Pluhovanie elektrických káblov podľa PNE 341050, ktorú organizovala spoločnosť ENSLO CZ s.r.o.

K zaujímavostiam veľtrhu ELO SYS 2014 tento rok patrila prvá vyvíjaná elektrická motokára na Slovensku, ktorá uzrela svetlo sveta na Ústave automobilovej mechatroniky (ÚAMT) Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave, Oddelení E-mobility, ale aj unikátny elektromobil TESLA. Medzi obrovským množstvom exponátov, ktoré predstavilo viac ako 200 vystavovateľov, našlo 8 125 návštevníkov mnohé inovatívne a svojím prevedením jedinečné elektrotechnické výrobky. Organizátori veria, že vďaka zaujímavému sprievodnému programu a účasti vystavovateľov z radov lídrov elektrotechnických odvetví bol veľtrh ELO SYS 2014 opäť najvýznamnejším fórom prezentácie noviniek a vývojových trendov v elektrotechnike, elektronike, energetike a telekomunikáciách na Slovensku.

Tlačové materiály Expo Center