Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Elektrotechnický zkušební ústav má nového ředitele

30. 8. 2020 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | www.mpo.cz

Miroslav Vlasák je novým ředitelem Elektrotechnického zkušebního ústavu (EZÚ). Zvítězil v otevřeném výběrovém řízení. Do funkce ho 14. 7. 2020 jmenoval vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Jsem rád, že se ředitelem Elektrotechnického zkušebního ústavu stal manažer s mnoha zkušenostmi z byznysu i z oblasti certifikace a norem,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Jedním z hlavních úkolů Miroslava Vlasáka v nové funkci bude maximálně využít potenciál EZÚ coby notifikované osoby podle evropské legislativy známé jako MDD, jejíž platnost byla prodloužena do května 2021.“

Miroslav Vlasák je novým ředitelem Elektrotechnického zkušebního ústavu (EZÚ)Ing. Miroslav Vlasák zvítězil v otevřeném výběrovém řízení. Před příchodem na EZÚ působil v různých manažerských pozicích ve významných korporacích podnikajících v petrochemii a energetice. „Ihned po převzetí podniku bude mou prioritou spolupracovat se všemi současnými i potenciálními zákazníky včetně zdravotnických producentů. Samozřejmě také s MPO jako se zakladatelem EZÚ, Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a dalšími orgány státní správy tak, aby se maximálně rozvinul potenciál EZÚ,“ říká nový ředitel EZÚ Miroslav Vlasák. Dodává, že pod jeho vedením by EZÚ měl být důvěryhodnou a prosperující institucí, která bude partnerem nejen českých firem, ale také organizací typu Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků a dalších.

EZÚ je jedním ze šesti zkušebních ústavů založených MPO. „Zájmem Ministerstva průmyslu a obchodu samozřejmě je maximálně efektivní řízení státních zkušeben, které chápeme jako nezbytný nástroj podpory českých firem nejen, co se týče uvádění výrobků na trh, ale i v oblastech testování a certifikace,“ upřesňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Dejl.

Elektrotechnický zkušební ústav patří k renomovaným zkušebním laboratořím a certifikačním orgánům v České republice i v evropském měřítku. Byl založen v roce 1926 jako zkušebna tehdejšího Elektrotechnického svazu československého. Od té doby má na starosti zkoušení a certifikaci zejména elektrotechnických výrobků, dále v souladu s předpisy České republiky a EU posuzuje shodu, k čemuž má řadu potřebných pověření, autorizací a notifikací. Podnik dále osvědčuje výherní hrací přístroje, atestuje ISVS, certifikuje kybernetickou bezpečnost, provádí homologaci příslušenství motorových vozidel, poskytuje kalibrační služby či zajišťuje certifikaci systémů managementu. Zaměstnává kolem stovky pracovníků. V posledních letech se EZÚ významně profiluje jako tzv. notifikovaná osoba pro výrobce zdravotnických prostředků, pro tyto produkty znamená klíčovou vstupní bránu na jednotný trh.

Tiskové materiály MPO

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021