Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Dva nové motorové spouštěče NOARK

17. 9. 2018 | Noark Electric Europe, s. r. o. | www.noark-electric.cz

Nejběžnější točivé stroje pro pohony v průmyslových, komerčních a domácích podmínkách jsou asynchronní elektromotory. Tyto stroje mají zvláštní požadavky na ochranu, které mohou být splněny pouze specializovaným nebo víceúčelovým ochranným relé. Společnost NOARK, světový dodavatel nízkonapěťových elektrických zařízení, uvedla na trh dva inovativní výrobky tohoto druhu, které splňují požadavky mnoha různých aplikací. Jsou to elektromagnetické spouštěče motorů Ex9S32A a Ex9SN25B, určené k montáži na lištu DIN.

Ačkoliv se oba výrobky poněkud liší designem, mají mnoho společných technických vlastností. Nové motorové spouštěče NOARK jsou vybaveny funkcí kompenzace teploty okolního prostředí, která omezuje vliv okolní teploty a tím přispívá ke spolehlivému provozu v drsných podmínkách. Integrovaný testovací mechanismus, který umožňuje ověřit funkčnost systému, je dalším důležitým prvkem zvyšujícím bezpečnost a komfort obsluhy. Na čelní stranu a na boky přístroje lze přidat jednotky kontaktů, které dovolují připojit různé druhy doplňkového příslušenství (podrobnosti jsou uvedeny dále). Všechny spouštěče motorů NOARK vyhovují prohlášení o shodě CE a splňují požadavky evropských norem pro jističe a spínače (EN 60947-2 a EN 60947-4-1). O spolehlivosti a dlouhé životnosti výrobků NOARK svědčí poskytnutí pětileté záruky.


Obr. 1. Manuální motorový spouštěč Ex9S32A a) základní modul,
b) boční signalizační kontakt AL5111, c) boční pomocný kontakt AX52

Ex9S32A pro průmyslové aplikace

Propracovanější model Ex9S32A (obr. 1) je určen především pro použití v průmyslu. Jeho jmenovitý proud Ie je až 32 A při napětí 415 V AC-3 a jmenovité pracovní napětí Udo 690 V. Tento spolehlivý spouštěč motoru poskytuje třífázovým asynchronním motorům s občasným spouštěním ochranu při přetížení, zkratu a výpadku fází. To je zvláště vhodné pro použití v aplikacích, jako jsou vodní čerpadla, výkonné klimatizační jednotky nebo chladiče, kompresory, tepelná čerpadla, výtahy a různá zdvihací zařízení, průmyslové pásové dopravníky a další stroje používané ve výrobních procesech. Jsou také vhodné pro ochranu napájecí sítě a mohou být použity jako odpojovače.

Jsou-li elektromotory vystaveny zvýšenému trvalému proudu s prodlouženou dobou brzdění rotoru, může být motor vážně poškozen, zejména jeho vinutí. Pro zabránění takovým situacím je spouštěč Ex9S32A dodáván v patnácti variantách jmenovitého proudu pro různé úrovně ochrany proti přetížení – od 0,16 do 32 A. V třífázových aplikacích správné nastavení vypínacího proudu Iposkytuje také ochranu před přetížením v důsledku výpadku fáze.

Konstrukce spouštěčů motoru Ex9S32 je přehledná a jednoduchá, což je v průmyslovém prostředí vítáno. Otočný ovladač lze mechanicky uzamknout a tím zabránit jakémukoliv náhodnému nebo nedovolenému spuštění.


Obr. 2. Manuální motorový spouštěč Ex9SN25B a) základní modul,
b) podpěťová spoušť ASNUVC, c) pomocný kontakt pro čelní montáž,
d) pomocný kontakt pro boční montáž

Použití Ex9SN25B v průmyslu a v domácnosti

Manuální motorový spouštěč 25 A typu Ex9SN25B (obr. 2) zajišťuje ochranu při přetížení, zkratu a výpadku fáze a je určen pro použití v průmyslu i v domácích aplikacích. Tato malá zařízení vhodná pro třífázové a jednofázové provozy jsou vybavena ovládáním dvěma tlačítky, což zřetelně indikuje stav ZAP/VYP. Spouštěč Ex9SN25B má jmenovitý proud Ie do 25 A při 415 V AC-3 a jmenovité provozní napětí Ue až 400/415 V. Je dodáván ve čtrnácti proudových variantách podle úrovně ochrany při přetížení – od 0,16 do 25 A. Tyto spouštěče se primárně používají k ručnímu zapínání/vypínání motorů a chrání je při zkratu nebo při ztrátě fáze. Bezpojistková ochrana s manuálním spouštěčem motoru šetří náklady a prostor a při zkratu zajišťuje rychlou a bezpečnou reakci vypnutím motoru během několika milisekund.

Vyměnitelné příslušenství

Oba spouštěče motorů mají rozsáhlé příslušenství, jako jsou přední a boční pomocné kontakty, signalizační kontakty (pro případné spuštění výstrahy), vypínací spoušť, podpěťová spoušť (adaptéry a držák adaptérů pouze pro Ex9S32A) a izolované skříně pro montáž na povrch (pro Ex9SN25B). Lze použít až tři jednotky pomocných nebo signalizačních kontaktů a jednu napěťovou spoušť. Pomocné a signalizační kontakty jsou namontovány z levé strany přístroje, napěťová spoušť z pravé strany. Instalace pomocného nebo signalizačního kontaktu tak nemá vliv na možnost instalovat napěťovou spoušť. Veškeré příslušenství je navrženo tak, aby je bylo možné kombinovat s různými typy motorových spouští. Různé modulární standardní komponenty jsou vzájemně optimálně sladěny, snadno se kombinují a splňují požadavky zákazníků na vyměnitelnost zařízení.


Vyšlo v časopise Elektro č. 8-9/2018 na straně 14.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021