Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Důležitá je možnost volby – Prostupy přes stavební konstrukce nejen pro kabely a potrubí

10. 7. 2018 | Michal Fryš | GEROtop, spol. s r. o. | www.prostupy.cz

Společnost GEROtop řeší prostupy již 17 let. Jsou používány v nejrůznějších situacích na nejrůznějších stavbách – na dně přehrady, ve sklepech rodinných domů nebo velkých objektů, v trafostanicích, na nádražích, na vodohospodářských stavbách nebo v tunelech a metru. Lze se setkat s nejrůznějšími zadáními, která vycházejí přímo ze situace na stavbě nebo z lepšího či horšího projektu. Nejzásadnějším poznatkem je, že neexistuje univerzální řešení prostupu a na to navazuje potřeba mít možnost volby.

Zákazník se nemusí učit nové věci, jeho čas je drahý. Stačí vědět, kde vyhovující řešení najde, nebo ještě lépe, kdo takové řešení pomůže vytvořit.

Proto byly ve společnosti GEROtop připraveny dva nové katalogy základních prostupů pro inženýrské sítě a kabelové prostupy.


Obr. 1. Protipožární prostupy odolají i tlakové vodě (video)

Co je produkt bez kvalitní technické podpory

Důležité je, mít kam zavolat, napsat nebo využít osobní konzultace na stavbě. Rychlá technická podpora je postavena na technickém zázemí v kanceláři a konzultantech v terénu. Pobočky jsou v Praze, Liberci, Olomouci a Bratislavě.

Od návrhu po realizaci

Fáze projektování
Vše začíná u projektu. Jestliže se projektant řešení prostupů v jakémkoliv stupni dokumentaci vyhne a ty nejsou ani ve výkresech a už vůbec ne ve výkazu výměr, připouští tím improvizaci například montážní pěnou. Mnohdy stačí jen málo, například napsat, že budou použity systémové prostupy.

Fáze naceňování
Ve fázi rozpočtování stavby, je velmi důležité prostupy neopomenout nacenit. V tuto chvíli jsou specialisté firmy připraveni rozpočtáři pomoci s rozklíčováním a specifikací.


Obr. 2. Dva nové katalogy – hned na prvních stranách lze najít základní dělení
pro rychlou orientaci

Fáze výběr dodavatele
Často se tento krok posouvá do stavební buňky a je to v rukách stavbyvedoucího. Důležité je si uvědomit, že neexistuje univerzální řešení a každá stavba má svá specifika. Naneštěstí i pří výběru prostupů je cena až na prvním místě. Důležité je porovnávat porovnatelné a především nenechávat prostupy na poslední chvíli. Zde se často stává chyba při přípravě otvoru, kdy se použije například KG potrubí pro vybednění otvoru. KG je ale měkké a při betonáži se může zbortit a následné ucpání je buď nemožné, nebo velmi drahé. Lepší je použít standardní pažnice s návazností na hydroizolaci, případně speciální tvarovky kompatibilní s KG/HT potrubím. Zde platí heslo: Je důležité mít možnost volby.

Fáze realizace – příprava otvoru
Jak už padlo v předchozím odstavci, není dobré nechávat řešení tak důležitého detailu, jako je vodotěsný a plynotěsný prostup, na poslední chvíli. Často se musí vyrábět řešení na míru a to nějaký čas trvá. Když tlačí čas, často se stavba uchyluje ke kompromisům. To je velmi riskantní a do budoucna se tento krok může prodražit. Celá řada přípravářů a stavbyvedoucích se už spálila a řešila nějakou tu nepříjemnost se zatečením do stavby. Proto využívají technické oddělení GEROtopu, které je schopné třeba i osobní konzultací na stavbě pomoci najít správné řešení. Díky velmi širokému sortimentu výrobků, lze projekty optimalizovat. Stává se i to, že za stejné nebo lepší peníze je možné vybrat produkty s lepšími technickými parametry a delší zárukou.

Fáze realizace – ucpání otvoru
Finální a zdánlivě ta nejjednodušší fáze. Může být, ale chce to trochu plánování. JedJednoznačně se doporučuje, aby těsnicí vložky montoval ten, kdo vede potrubí nebo kabely. Jak ale dotyčný vybere správné těsnicí vložky? Měla by mu je dát stavba. Pracovníci společnosti GEROtop jako odborníci na dané téma, pomohou přípravě stavby vybrat optimální řešení. To stavba nakoupí a rozdá na stavbě profesantům tak, jak přicházejí na stavbu. Vyhne se tím tomu, že každý pracuje s tím, co zná. Jeden použije těsnicí vložku, druhý montážní pěnu a třetí třeba nic.


Obr. 3. Řešení kabelových prostupů na ÚČOV Praha-Troja

Závěrem několik vzkazů:

– Co dodat. Důležité je se nebát prostupy řešit, ale zachovat si patřičný respekt. Tam, kde voda dnes není, se může zítra objevit. Dodatečná řešení jsou vždy dražší.

– Projektante, neexistuje universální řešení, ale nemusíš se učit nové technologie. Stačí vědět, kde se zeptat. Napište nebo zavolejte do GEROtopu a většinu práce za vás udělají.

– Stavbo, nesnažte se improvizovat v tak důležitém detailu, jako je prostup, který chrání stavbu před spodní vodou. Oprava je vždy dražší, nebo dokonce nemožná. GEROtop má pro vás možnost volby vždy z několika výrobků, která se hodí na dané zadání. Jeho prací je optimalizace zadání tak, abyste dostali za rozumné peníze to nejlepší řešení.

– GEROtop se těší na zadání a rád se zákazníkem bude komunikovat způsobem, jaký se mu nejvíce zamlouvá. Třeba přímo na stavbě.


Vyšlo v časopise Elektro č. 7/2018 na straně 38. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021