Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

DC stykače Schaltbau spínají obousměrně až do 500 A

11. 10. 2019 | NANOFUTURE, s. r. o. | www.schaltbau.cz

Nové vysokonapěťové stykače C310 firmy Schaltbau byly vyvinuty pro náročné aplikace v systémech ukládání energie a pro nabíjecí systémy. Kompaktní přístroje přepínají stejnosměrné proudy v obou směrech do 500 A a spolehlivě odpojí až 1 500 V DC.

Modulární stykač – kompaktní design

Stykače C310 pracují se zhášením oblouku pomocí permanentních magnetů, a proto nevzniká problém s izolačním plynem. Díky tomu lze zmenšit požadovaný prostor a hmotnost. Modulární koncept umožňuje použití zhášecí komory pro 60, 1 000 nebo 1 500 V na stejné základní jednotce. Zhášecí komory lze jednoduše odejmout tak, aby bylo možné během údržby snadno kontrolovat kontakty.

Bezpečné spínání proudů v obou směrech

Nové stykače C310 pracují obousměrně – mohou bezpečně spínat proudy bez ohledu na jejich směr. Stykače jsou proto ideální pro všechny aplikace s rekuperací energie. Jejich užití je velmi vhodné v řešeních pro vozidla na elektrický pohon s bateriemi, v dobíjecích stanicích nebo ve fotovoltaických systémech. Vyznačují se vysokou spínací a vypínací kapacitou a velkým krátkodobým jmenovitým proudem, což je důležitý předpoklad vysoké provozní spolehlivosti. První typy nové řady jsou určeny pro jmenovité proudy 150, 300 a 500 A.

Spolehlivý, robustní, ekonomický

Stejnosměrné stykače řady C310 díky regulaci proudu cívky pracují spolehlivě bez ohledu na okolní teplotu. Stykače v monostabilním provedení mají v zapnutém stavu velmi nízkou spotřebu. Využitím této koncepce nespotřebovává bistabilní varianta energii v obou koncových polohách.

Vzhledem k tomu, že stykače byly vyvinuty také pro stejnosměrné pohony ve vozidlech a mobilních strojích, kladou konstruktéři velký důraz na dlouhou životnost i při zatížení rázem a vibracemi. Řada C310 splňuje kromě jiného i vysoké požadavky normy ISO 12405/16750-1 (Elektricky poháněná silniční vozidla).

Řešení pro náročné aplikace

S novými DC stykači přichází společnost Schaltbau s inovativním řešením, které výrazně zjednodušuje aplikace v technologii přepínání stejnosměrného proudu. Oba směry proudu jsou bezpečně zvládnuty, proto jsou tyto stykače ideální pro všechny aplikace s využitím v energetice. Typickým příkladem je akumulace energie, kdy jsou baterie znovu nabity a vybity. Mezi další způsoby užití patří regenerační systémy, stejnosměrné nabíjecí stanice a fotovoltaické systémy. U vozidel poháněných bateriemi a hybridních vozidel mohou být prvky řady C310 použity jako hlavní stykač v jednotce BDU (Battery Disconnect Unit). Spolehlivě zajišťují oddělení obou pólů od vozidla při zkratu.

info@schaltbau.cz
www.schaltbau.cz


Vyšlo v časopise Elektro č. 10/2019 na straně 31. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021