Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Datové centrum od Schneider Electric slouží v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

20. 5. 2015 | Schneider Electric CZ, s.r.o. | www.schneider-electric.cz

Moderní datové centrum pro potřeby vědců dodal výrobce, společnost Schneider Electric, do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) v Praze. Systém v nejvyšším technologickém standardu slouží vědeckým skupinám v rámci jejich výzkumu, především pak při provádění složitých matematických výpočtů. 

Standardizované komponenty usnadňují obsluhu technologií

Zástupci ÚOCHB, potažmo investor, měl vysoké nároky na celkovou technickou úroveň, kvalitu provedení a nadčasovost technologické části infrastruktury datového centra. „Modulární, škálovatelné Datové centrum by Schneider Electrica flexibilní řešení, vybudované ze standardizovaných komponent, přesně reflektuje
aktuální potřeby uživatele bez nutnosti předimenzování, to znamená bez zbytečně velkých investičních nákladů. Takto provedená realizace snižuje dobu výstavby datového centra, usnadňuje a zrychluje servis i obsluhu jednotlivých technologií - záložní  napájení, přesné chlazení, rozvody napájení, monitoring a správu datového centra,"
 popisuje František Mikeš, obchodní ředitel divize ITB ze společnosti Schneider Electric.

Zařízení s vysokou výkonovou hustotou i prostor pro nestandardní IT řešení

V nové, architektonicky unikátní budově ÚOCHB pak vznikl prostor moderního
datového centra s vysokým stupněm provozní bezpečnosti, kde jsou k dispozici zóny pro instalaci zařízení s vysokou výkonovou hustotou (příkon až 20kW / rack), zároveň Datové centrum by Schneider Electricale i zóny pro střední výkonové zatížení (10 kW / rack) a v neposlední řadě i prostor připravený pro umístění nestandardních IT zařízení,
která není možné instalovat do 19′′ stojanů.

Dohledový systém DCIM přináší časové i finanční úspory

Správu a dohled nad celým datovým centrem zprostředkovává dohledový systém DCIM (data center infrastructure management) od firmy APC – Schneider Electric (StruxureWare Data Center Expert, včetně modulů Operation, Capacity, Change). Systém v sobě integruje a zpracovává informace o provozním prostředí, aktuálním provozním stavu jednotlivých technologií, energetických odběrových parametrech, parametrech chlazení, reálném využití a dalších kapacitních možnostech datového centra. Správa a monitoring zařízení od jednoho výrobce - Schneider Electric - přináší uživatelům časové i finanční úspory, komplexní přehled o stavu kritických ukazatelích provozu datového centra v reálném čase.

Komplexní dohled nad fyzickou realizací datového centra byl svěřen firmě Power Tech spol. s r.o., která je dlouholetým a významným partnerem firmy APC – Schneider Electric v oblasti řešení infrastruktury pro serverovny a datová centra. „Celý koncept je modulární, škálovatelný a umožňuje tak výstavbu malých, středních i velkých datových center za využití společných, vzájemně kompatibilních komponent," říká Jaromír Holub z uvedené firmy a realizátor projektu.

Návrh infrastruktury datového centra ÚOCHB začal vznikat v roce 2008. „V té době padlo rozhodnutí o výstavbě nové budovy pro oblast vědy a výzkumu, především se zaměřením na výzkum v oblasti organické chemie. Budova jako celek byla navrhována ve vysokém technologickém standardu, tak aby bylo dosaženo špičkové úrovně ústavu i v celosvětovém měřítku," uzavírá Jiří Polách z oddělení informačních technologií Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. 

Základní provozně technická data datového centra

Umístění datového centra – Ústav organické chemie a biochemie, Flemingovo náměstí 2, Praha 6

Celková plocha datového centra – 238m2

Projektovaný maximální odběr IT technologií – 400kW

Technologie zálohovaného napájení UPS – systém v konfiguraci 2(N+1), instalovány jsou modulární, škálovatelné zdroje UPS Symmetra PX250 (3 x Symmetra PX 250kW s integrovaným externím manuálním bypassem a distribucí zálohovaného napájení)

Distribuce zálohovaného napájení v rámci datového sálu – v rámci řad 19“ stojanů jsou umístěny modulární distribuční rozváděče, ze kterých jsou napájeny koncové, vzdáleně ovladatelné inteligentní distribuční lišty PDU ve stojanech (12 x modulární PDU rozváděč PDPM277H, 2 x PDPM138H-5U, 168 x lišta PDU AP8981, 16 x AP8953,  4 x AP8959EU3)

Chlazení prostoru datového centra – v dominantní části datového centra je použit systém uzavřených teplých uliček Eco Aisle, část je realizována ve formě prostorového chlazení zdvojenou podlahou. Pro chlazení uzavřených uliček jsou použity InRow vodní klimatizační jednotky přesného chlazení (28 x ACRC502), pro chlazení zdvojenou podlahou vodní klimatizační jednotky přesného chlazení 3 x Uniflair Leonardo). Lokální zatížitelnost stojanů z pohledu chlazení je až 20kW / rack.

Počet a typ 19“ stojanů – použity jsou stojany se standardní výškou 42U, šířkou 600 a 750 mm, hloubkou 1200 a 1070 mm. (32 x stojan AR3300, 12 x AR3100, 8 x AR3350, 8 x AR3150). Pro vedení napájecí silové kabeláže a části datové kabeláže mezi stojany byly v rámci řešení použity žlabové systémy instalovatelné na střechy 19“ stojanů.

Monitoring provozního prostředí a prostoru datového centra – celý prostor datového centra je trvale monitorovaný jak z pohledu parametrů provozního prostředí (teplota, vlhkost, zaplavení vodou), tak i z pohledu pohybu osob (kamerový systém) a odběrových parametrů od UPS až po jednotlivé distribuční lišty PDU. Pro monitoring prostředí jsou použity jednotky typu NetBotz, veškerá data jsou zpracovávána a vizualizována v sofistikovaném SW řešení DCIM, StruxureWare Data Center Expert a Data Center Operation.

Ochrana prostoru před požárem – instalováno je stabilní plynové hasicí zařízení s přesnou laserovou detekcí požáru - nasávací systém VESDA, v případě detekce požáru dojde k zaplavení celého prostoru datového centra hasebním plynem

Tiskové materiály Schneider Electric

Schneider Electric CZ, s.r.o.

Schneider Electric CZ, s.r.o.
U Trezorky 921/2
Praha 5 - Jinonice
158 00
www.schneider-electric.cz