Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Co jsme psali před 100 lety (1)

31. 1. 2020 | redakce ELEKTRO | www.eel.cz

Rádi bychom připomněli, že elektrotechnika je obor s dlouhou a bohatou tradicí. Časopis ELEKTRO navazuje na časopis Elektrotechnický obzor, jehož vydávání začalo již v roce 1910. Rozhodli jsme se otisknout některé texty, publikované v časopise Elektrotechnický obzor právě před 100 lety. Nechystáme se vyčerpávajícím způsobem připomenout všechna kdysi aktuální témata. Jde spíše o texty, které ukazují, jak se náš obor prosazoval a rozvíjel.

K zákonu o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace

Národní shromáždění schválilo dne 22. července 1919 elektrárenský zákon směřující k tomu, aby v republice potřebná energie elektrická a mechanická opatřena byla v budoucnosti soustavnou elektrisací, jež by výrobu energie pokud možno zlevnila, přírodních zdrojů energie ve všeobecném zájmu a co nejdokonaleji využitkovala a tím oddálila vyčerpání československých uhelných dolů. Celková roční spotřeba energie činí v československé republice, nehledě k potřebě drah, asi 2,5 miliardy KW hodin. Spotřebu tu kryje dnešního dne 345 elektrických podniků, určených pro veřejnou dodávku a velmi četné motory a podniky pro potřebu soukromou. V budoucnosti má býti energie odebírána z jednotné rozvodné sítě, která napájena bude proudem pouze z 9 velkoelektráren tepelných umístěných na dolech a z vodních sil na všech tocích republiky. Pomocí vodních sil, jichž celkový výkon se odhaduje na 800 000 HP, ušetří se ročně 6 000 000 tun uhlí, čili asi 20 % celkové těžby uhlí v československé republice. Příslušné náklady stavební jsou asi: Na vodní elektrárny 2 miliardy, na tepelné elektrárny půl miliardy, na sítě primerní půl miliardy a na sítě sekundární půl miliardy korun, celkem 3 a půl miliard korun. Stavba parních centrál a sítí rozvržena jest přibližně na 20 let a stavba vodních elektráren na 50 let. Elektrisací drah spotřeba elektrické energie podstatně stoupne. Na zahájení soustavné elektrisace povolilo Národní shromáždění zatím úvěr 75 000 000 kor., rozdělený na 10 let. Vodní síly bude budovati stát spolu se zeměmi především na tocích regulovaných a splavněných. Centrály tepelné a sítě rozvodné budovati budou smíšené všeužitečné společnosti (§ 2. a 4. zákona), jichž členy budou stát, země, okresy, obce i soukromý kapitál: kapitál soukromých činitelů nemá dle zákona přesahovati 40 % celkového kapitálu společnosti.

[Elektrotechnický obzor č. 3/1920, leden 1920]

Stavba sítí a transformačních stanic pro zvláště vysoké napětí
Inž. V. Machytka

Na ustavujícím sjezdu ESČ bylo usneseno stanoviti normální rozdělovací napětí 22 000 volt, t. j. při provádění soustavné elektrisace zásobena má býti tímto napětím každá jednotlivá obec. Z jedné nebo více místních transformačních stanic napájeny budou pak místní sítě napětím 380/220 volt. Na rozdělovací sítě 22 000-voltové připojeny budou menší elektrárny, pracující se strojovým napětím 6 300 volt. Konečným bodem elektrisace bude výstavba vyrovnávací sítě, která se potáhne celým územím a pracovati bude pravděpodobně s rovněž již navrženým napětím 100 000 volt. Síť tato spojovati bude v prvé řadě veškeré velké elektrárny tepelné, tedy stávající velkoelektrárny v Poříčí, Trmicích, Nýřanech, Oslavanech a v Přerově, jakož i další projektované elektrárny v pánvi mostecké, jihočeské, moravsko-ostravské a nitranské. Samozřejmě, že do této sítě pracovati budou též veškeré naše budoucí velkoelektrárny vodní.

[Elektrotechnický obzor č. 4/1920, leden 1920]


Vyšlo v časopise Elektro č. 1/2020 na straně 49.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021