Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Chytrý senzor teploty a vlhkosti CSS 014, IO-Link

14. 2. 2020 | Bc. Robin Kurka DiS. | GHV Trading, spol. s r. o. | www.ghvtrading.cz

Monitorování stavu instalovaného zařízení je způsob, jak vyřešit problém, než dojde k vážné chybě nebo dokonce selhání. Průmyslový snímač s komunikací IO-Link nenabízí jen základní signál snímané veličiny, ale i další přídavné signály, které se dají využít pro řízení či prediktivní údržbu zařízení.

Obr. 1. Chytrý senzor CSS 014, IO-Link
Obr. 1. Chytrý senzor CSS 014, IO-Link

Novinkou na trhu komunikační technologie IO-Link je kompaktní chytrý senzor CSS 014, který zaznamenává teplotu a vlhkost, a změřené veličiny konvertuje do standardizovaného digitálního signálu IO-Link. Spolu se snímáním těchto veličin si lze nastavit čtyři prahové hodnoty teploty a čtyři prahové hodnoty vlhkosti pro nadřazený řídicí proces.

Chytrý senzor CSS 014 není pouze snímačem teploty nebo čidlem teploty vlhkosti. Kombinuje tři funkce v jednom: snímač, rozhraní a vysílač. Rozsah snímané teploty je od –40 do +80 °C a rozsah snímané vlhkosti je od 0 do 100 % relativní vlhkosti. Digitální komunikace IO-Link nahrazuje snímače s analogovým signálem nebo spínacím výstupem. Senzory s IO-Link pracují jako podřízené jednotky Slave a jsou připojeny do nadřazené jednotky IO-Link Master, která se senzory komunikuje, navazuje komunikaci a komunikuje s vyšší průmyslovou komunikační sběrnicí (např. Profinet nebo Modbus), která je přivedena do nadřazeného systému např. PLC nebo do průmyslového počítače. Zde lze naměřené veličiny zpracovat, archivovat, zaznamenávat či vyhodnocovat.


Obr. 2. Příklad zapojení senzoru CSS 014, IO-Link

Jednoduchost komunikace IO-Link spočívá v přenášení měřených, řídicích a servisních dat pomocí pouhého třívodičového zapojení. Zde, v návaznosti na zaznamenané veličiny, může probíhat výpočet, monitoring, světelná signalizace nebo regulace klimatického prostředí – napojením nadřazeného řídicího systému na topná tělesa, ventilátory, klimatizační jednotky či jiná další elektrická zařízení. Hodnoty zpracované chytrým senzorem jsou již v digitální podobě a tím odpadá nebezpečí zkreslení v případě převádění na analogový signál.

Obr. 3. Zapojení konektoru M12 senzoru CSS 014, IO-Link
Obr. 3. Zapojení konektoru M12 senzoru CSS 014, IO-Link

Zapojení a napájení chytrého senzoru CSS 014 je realizováno prostřednictvím kulatého konektoru M12 přenášejícího bezpečné stejnosměrné napětí o velikosti 24 V DC. Hlavními výhodami, kromě samotné komunikace IO-Link, je přesnost, vysoká odolnost vůči vibracím, rušivém elektromagnetickému poli, ochrana proti zkratu, přepětí a otočení polarity.

V rámci mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2020, si mohou zájemci chytrý senzor CSS 014, IO-Link prohlédnout na stánku P4.10 v hale P.


Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2020 na straně 38.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde