Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Češi doma svítí ekologicky: tři čtvrtiny světelných zdrojů jsou úsporné

28. 6. 2021 | EKOLAMP s.r.o. | www.ekolamp.cz

  • Nejvíce se svítí LED světelnými zdroji a kompaktními zářivkami. Nejméně výbojkami a halogenkami.
  • Přechod na úsporné zdroje podporuje i obměna svítidel, kterých do domácností přibylo přes 4 miliony.
  • „Ekodesign“ prodlouží životnost svítidel: zdroj světla bude muset být vyměnitelný.

V českých domácnostech se svítí převážně ekologicky. Úsporné světelné zdroje nyní představují více než tři čtvrtiny (78 %)ze všech světelných zdrojů instalovaných v domácnostech.Vyplývá to z průzkumu společnosti EKOLAMP, který proběhl mezi 1201 respondenty.

Nejvíce dominují LED světelné zdroje a kompaktní úsporné zářivky, ty vlastní 80 %, respektive 75 % domácností. Neúsporných světelných zdrojů rapidně ubylo, zejména wolframových žárovek, a to zejména proto, že již nejsou tak běžně k dostání jako dřív – jejich prodej byl totiž v Evropě zakázán.

„V porovnání s rokem 2012 je wolframek v domácnostech o 75 % méně. Jejich největšími příznivci zůstávají senioři, kteří už ale také pomalu přecházejí na úspornější druhy,“ vysvětluje Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů, svítidel a dalších elektrozařízení.

Češi vyměňují stará svítidla za nová: jejich počet vzrostl o 4 miliony na 59 milionů

Výměnu neúsporných žárovek za úsporné podporuje i obměna svítidel, která nejsou na neúsporné zdroje dimenzovaná. „Za poslední rok do domácností přibylo přes 4 miliony nových svítidel. Celkem se jich v domácnostech rozsvěcí více než 59 milionů,“ vypočítává Zuzana Adamcová. Jde zejména o různá stropní či nástěnná svítidla, lustry, lampy či lampičky.

Trendem posledních let je růst nákupů svítidel s integrovanými LED diodami. „Lidé si namísto samotných světelných zdrojů – žárovek – koupí kompletní svítidlo, tedy například lampu nebo stropní světlo, ve kterém nebudou muset měnit žárovku. Po dosloužení svítidlo odevzdají k recyklaci,“ dodává Zuzana Adamcová.

Ekodesign svítidel zajistí jejich delší životnost

Svítidla s integrovaným zdrojem světla jsou nicméně nepřívětivá k životnímu prostředí. Životnost zdroje světla je obvykle jen poloviční v porovnání se svítidlem, které může sloužit v průměru až patnáct let. Od letošního září proto začne v Evropské unii platit nařízení Evropské komise o ekodesignu, které tyto typy svítidel zakazuje prodávat obdobně jako před časem neúsporné wolframové a halogenové žárovky.

„Smyslem nařízení je zabránit vzniku zbytečného elektroodpadu. Z pohledu ochrany životního prostředí nedává smysl vyhodit lampu jen proto, že v ní přestaly svítit napevno zabudované LED diody. Světelný zdroj by měl být snadno vyměnitelný,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Světelné zdroje i svítidla se musí ekologicky recyklovat

Když světelné zdroje či svítidla doslouží, je potřeba je ekologicky zlikvidovat: do směsného odpadu nepatří. Zatímco svítidlo patří do kontejneru na elektroodpad, světelné zdroje mají vlastní sběrné nádoby. V žádném případě se nesmějí vyhazovat mezi jiné vyřazené elektrospotřebiče.

„Důvodem je jejich křehkost: mezi ostatním elektroodpadem by se mohly rozbít a v případě zářivek uvolnit do okolí toxickou rtuť, kterou v malém množství obsahují,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Všechny vysloužilé žárovky bez rozdílu typu lze odevzdat ve sběrných dvorech obcí, v obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. „Malé sběrné nádoby jsou také velmi často rozmístěny v supermarketech i nákupních centrech nebo na obecních a městských úřadech,“ dodává Zuzana Adamcová. Nejbližší sběrné místo je možné dohledat v mapě na www.ekolamp.cz.

Všechny typy vysloužilých světelných zdrojů patří do speciální sběrné nádobyVšechny typy vysloužilých světelných zdrojů patří do speciální sběrné nádoby

Nově lze k recyklaci odevzdat i přímo žhavené žárovky včetně halogenových

Spotřebitelé si nyní nemusí lámat hlavu s tím, jestli vysloužilý světelný zdroj je třeba recyklovat či nikoli. Od letošního roku lze k recyklaci odevzdat všechny světelné zdroje. Podmínkou je, že se odevzdají do sběrných nádob k tomu určených.

„Platí to i pro zmiňované wolframové a halogenové žárovky. Ty sice původně k recyklaci určeny nebyly, protože jejich prodej byl Evropskou unií zakázán. Nicméně se ukázalo, že jsou na český trh stále dodávány pod různými jmény v nemalém množství,“ uzavírá Zuzana Adamcová.

Tiskové materiály EKOLAMP