Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

ČEPS v roce 2019: přes 66 000 GWh přenesené energie, skoro 200 km nových a modernizovaných vedení

17. 4. 2020 | ČEPS, a.s. | www.ceps.cz

Celkový objem elektrické energie na výstupu z přenosové soustavy činil v loňském roce 66 447 GWh. Z hlediska zahraniční spolupráce byla společnost ČEPS exportní. Investice do rozvoje a modernizace páteřní elektroenergetické sítě ČR přesáhly 5 miliard Kč.

Z celkového instalovaného výkonu elektráren v roce 2019 (21 966 MW) byla k přenosové soustavě ČR připojena výrobní zařízení o instalovaném výkonu 11 868 MW. Z tohoto výkonu tvořily 41 % parní elektrárny, 36 % jaderné elektrárny, 13 % vodní a přečerpávací vodní elektrárny a 10 % paroplynové a plynové spalovací elektrárny (včetně bioplynových).

Na celkové brutto výrobě elektřiny v ČR o hodnotě 86 981 GWh se ze 48 % podílely parní elektrárny, následovaly elektrárny jaderné (35 %) a paroplynové (6 %). Největší meziroční nárůst výroby zaznamenaly paroplynové elektrárny, a to o 50 %, naopak výroba parních elektráren meziročně o 8 % poklesla.

K maximálnímu zatížení přenosové soustavy 11 895 MW došlo v loňském roce 24. ledna ve 14 hodin, k minimálnímu zatížení 4 831 MW pak 4. srpna v 6 hodin.

Hospodářské výsledky za rok 2019

Společnost ČEPS dosáhla v loňském roce hospodářského výsledku před zdaněním 4 040,3 mil. Kč. Celkové výnosy činily 25 089,3 mil. Kč, tedy o 2 130,8 mil. Kč více v porovnání s rokem 2018. Meziročně vzrostla většina výnosových položek, jako jsou tržby za použití sítí a tržby za rezervaci kapacity včetně výnosů z aukcí na přeshraničních profilech. Provozní náklady dosáhly výše 21 049 mil. Kč, z toho 78,5 % představují proměnné náklady související s hlavní činností společnosti.

„Z hlediska zahraniční spolupráce s okolními provozovateli přenosových soustav byla společnost ČEPS vývozní, exportní saldo ČR činilo -13 097 GWh elektrické energie. Hospodářský výsledek obchodních aktivit zejména z aukcí na přeshraničních profilech a z ITC mechanismu se na celkovém hospodářském výsledku před zdaněním podílel zhruba z 1/3,“ řekl Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a. s.

V roce 2019 společnost ČEPS investovala celkem 5 139,4 mil. Kč, postaveno nebo modernizováno bylo téměř 200 km vedení o napěťové hladině 400 kV. „Kontinuálně pracujeme na rozvoji přenosové soustavy tak, aby byla ve skvělé technické kondici. Změny v energetickém sektoru přinášejí rostoucí nároky, na které musíme být připraveni,“ konstatoval Martin Durčák.

Akciová společnost ČEPS je regulovaným subjektem. Jako taková může dosáhnout základního úrovně zisku stanoveného regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad. Korekční faktory ovlivňující hospodářské výsledky se promítají do cen vždy s dvouletým posunem.

Stabilní a předvídatelné cashflow, transparentnost a silný finanční profil společnosti ocenila ratingová agentura Moody´s, když v listopadu 2019 zvýšila ohodnocení ČEPS, a. s., na úroveň Aa3 se stabilním výhledem.


Použité zkratky:
PS – přenosová soustava
DS – distribuční soustavy
PE – parní elektrárny
PPE – paroplynové elektrárny
PSE – plynové spalovací elektrárny (včetně bioplynových)
JE – jaderné elektrárny
VE – vodní elektrárny
PVE – přečerpávací vodní elektrárny
FVE – fotovoltaické elektrárny
VTE – větrné elektrárny

Tiskové materiály ČEPS