Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

ČEPS v prvním pololetí 2020 hospodařila se ziskem 1,8 miliardy Kč

5. 10. 2020 | ČEPS, a.s. | www.ceps.cz

Akciová společnost ČEPS v prvním pololetí roku 2020 vykázala zisk 1,8 miliardy Kč. Výnosy společnosti meziročně vzrostly, vlivem situace spojené se šířením onemocnění COVID-19 se zvýšily také náklady, a to zejména na nákup služeb výkonové rovnováhy. ČEPS ve sledovaném období investovala do rozvoje soustavy 1,5 miliardy Kč a přenesla 32 000 GWh elektrické energie.

Celkové výnosy společnosti ČEPS za první pololetí 2020 se oproti stejnému období loňského roku zvýšily o 1 099,2 mil. Kč na částku 13 002,5 mil. Kč. Po odečtení výnosů (a ve stejné míře i nákladů) za objem přenesené energie v rámci propojených trhů, tzv. MC shippingu a couplingu, dosáhly 8 060,2 mil. Kč, tj. v porovnání se stejným obdobím roku 2019 o 154,9 mil. Kč více.

„Meziročně vzrostly zejména celkové tržby z prodeje licencovaných činností. Na celkovém objemu výnosů se po odečtení MC shippingu podílely z 98 %,“ říká Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a. s.

Náklady celkem před zdaněním dosáhly ve sledovaném období 11 212,4 mil. Kč, po odečtení MC shippingu činily 6 270 mil. Kč. „Vliv na nárůst proměnných nákladů měly zejména ceny služeb výkonové rovnováhy v souvislosti s COVID-19,“ doplnil Martin Durčák.

Navzdory pandemii pokračovala společnost ČEPS v rozsáhlém rozvoji přenosové soustavy s cílem splnit nové požadavky tuzemských zákazníků i požadavky vyplývající z mezinárodní spolupráce na trhu s elektrickou energií. Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vynaložila společnost v prvním pololetí 2020 celkem 1 471,9 mil. Kč.

Ve sledovaném období činil objem elektrické energie na výstupu z přenosové soustavy 31 794,9 GWh. Objem přenesené energie je ovlivňován změnami ekonomických a hospodářských podmínek ČR.

Akciová společnost ČEPS je regulovaným subjektem. Jako taková může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry určenými Energetickým regulačním úřadem. Korekční faktory ovlivňují hospodářské výsledky vždy s dvouletým posunem.

Tiskové materiály ČEPS